Juttuarkisto

Kirjoituksiani

Maaseutu

by Pilvi Torsti • 9.2.2009

Kirjoitan politiikan pelastusohjelmaa viikottain. Tervetuloa mukaan, toukokuussa kokoan kirjoitusten ja keskustelujen pohjalta EU-vaalien tavoitteeni. Tarvitsemme hyviä ideoita, miten elävöittää maaseutua, niin Suomessa kuin muuallakin Euroopassa. Millaisia ne voisivat olla?


Hyvinvointivaltio

by Pilvi Torsti • 9.2.2009

Kirjoitan politiikan pelastusohjelmaa viikottain. Tervetuloa mukaan, toukokuussa kokoan kirjoitusten ja keskustelujen pohjalta EU-vaalien tavoitteeni. Suomalainen hyvinvointivaltio on ollut rajussa muutoksessa lama-ajasta lähtien. Kuluja karsitaan ja palveluja yksityistetään; väestö vanhenee, auttavien käsien tarve kasvaa, ja rahoitusongelmat ovat ilmeiset. Millaisin konstein hyvinvointivaltio pystyisi nykyistä paremmin ja samalla mielekkäin kustannuksin takaamaan kaikille inhimilliset olosuhteet ja tasa-arvoiset mahdollisuudet?


Rauha

by Pilvi Torsti • 8.2.2009

Kirjoitan politiikan pelastusohjelmaa viikottain. Tervetuloa mukaan, toukokuussa kokoan kirjoitusten ja keskustelujen pohjalta EU-vaalien tavoitteeni. EU:a mainostetaan rauhan projektina ja puhutaan Saksasta ja Ranskasta. Minulle EU on rauhan projekti ennen kaikkea kylmän sodan rauhan vuoksi. Mutta miten se rauha jatkuu ja syvenee?