Tänään Helsingin kaupunginvaltuusto käsitteli Helsingin lausuntoa sote-uudistukseen useita tunteja. Keskustelu oli monipuolinen.

Painotin omassa etäpuheenvuorossani soteratkaisun rakentamisen vaikeutta, joka on käynyt selväksi viimeisen kymmenen vuoden aikana. Siksi voi pitää pienenä ihmeenä, että koronavuoden keskellä STM on kyennyt saamaan valmista ja ollaan jo lausuntovaiheessa.

Nostoni keskustelussa:

  • Helsinki on ollut johdonmukainen siitä, että olemme hakeneet niin edellisellä kuin tällä kaudella Helsingin ominaispiirteet tunnistavaa ratkaisua, jossa Helsinki säilyy erillisenä alueena. Nyt näin on tapahtumassa.
  • Viimeistään korona-aika on tehnyt selväksi julkisen sektorin kriittisen merkityksen sosiaali- ja terveydenhuollon perustana. Nyt esitetty malli perustuu vahvaan julkiseen sektoriin.
  • Helsingin kannalta kriittisin kysymys on rahoitusmalli. Nykyesityksessä helsinkiläisten palvelut uhkaavat heikentyä. Toivon, että STM:ssä käydään huolella Suomen suurimman kaupungin näkemykset myös tältä osin läpi ja että Helsinki on jatkovalmistelussa rakentavana yhteistyökumppanina mukana.
  • Oppilas- ja opiskelijahuolto, joka on kokonaisuudessa pienehkö osa, keskustelutti yksittäisenä asiana eniten. Oma arvioni asiasta on tähän asti ollut se, että toisin kuin hallituksen esityksessä, harkitsisin kouluissa työskentelevän henkilöstön säilymistä hallinnollisesti samassa kokonaisuudessa opetustoimen kanssa. Sote-esityksen pykälissä asia on ratkottu niin, että riippumatta hallinnosta, oppilashuolto on tarjottava oppilaitoksen välittömässä läheisyydessä, käytännössä kouluissa. Sote-esityksen vahvuus saattaa olla, että yhteys sosiaali- ja terveyspalvelujen ja kouluterveydenhuollon välillä vahvistuu. Illan keskustelu vakuutti kantani hallituksen esityksen taakse myös tämän yksityiskohdan osalta osana Helsingin lausuntoa. Helsingin valtuusto otti kui-tenkin tässä eri kannan, jonka puoltajia ymmärrän kyllä myös.
Kuopus on kuumeessa ja isovanhemmat kotonamme häntä hoitamassa. Itse toivun flunssasta ja päätin pysyä kotona. Niinpä meitä on täällä yhteensä seitsemän isovanhemmat mukaan luettuna ja osallistuin valtuuston kokoukseen makuuhuoneesta.