Tokaluokkalaisten superope Mirjami Sjögren. Keinutien ala-aste.

”Kukaan ei ole vielä lähtenyt alalta, vielä.” Keinutien ala-asteen opettajat jakoivat ajatuksensa viikolla suoraan, kun pyynnöstä pääsin osallistumaan heidän viikkokokoukseensa.

Helsingin vanhemmat ry on pitänyt jatkuvaa meteliä koulujen arjesta ja tarpeista.

Tutkija Venla Bernelius marssitti eteen todistusaineistoa Helsingin koulujen jakaantumisesta.

Omat lapsetkin ovat päivitelleet vanhentuneita kirjoja ja paisuneita ryhmiä.

Kun Helsingissä näinä päivinä neuvotellaan ja päätetään koulujen ensi vuoden rahasta, olen tuskaisen tietoinen siitä, miten monen vuoden säästöohjelmat ovat kurittaneet koulujamme. Samalla koulujen arki on entisestään eriytynyt. Joissain kouluissa yhtä luokkaa rikastuttaa kymmenen eri äidinkieltä, kun toisaalla kansainvälisyyttä opiskellaan internetistä. Siksi koulujen tarpeetkin ovat erilaisia.

Sdp Helsinki tavoittelee Helsinkiin budjettia, jossa teemoina korostuu nuorten syrjäytymisen ja alueiden kielteisen eriytymisen ehkäisy, jonottomat terveyskeskukset, ikäihmisten hyvä elämä sekä koulujen tilanne.

Oma roolini on ollut kouluasioiden valmistelu.

Ihan helppoa se ei ole ollut. Lukuja on vaikea saada ja tulkita. Äänet kouluista kuten Keinutieltä on vaikea kääntää rahatavoitteiksi. Tämän verran olen saanut irti:

-Niin kutsuttu pd-raha eli erityisrahoitus kouluille, joissa on perusteltuja erityistarpeita on määrältään vaatimatonta ja laskenut vuoden 2014 tasosta saamieni lukujen valossa 33 prosenttia samalla kun tarpeet kasvaneet. Pd-rahan avulla palkataan lisää aikuisia ja pienennetään ryhmiä.

-Suomen peruskoulujen rahoitustaso häviää muille pohjoismaille 15-20 prosenttia.

-Kaikkien kannattama aloitteeni maksuttomista matkoista koulupäivien aikana ei opetusviraston mielestä ole sen tontilla, jos HSL sitkeästi kieltäytyy asiaa ratkomasta. Matkat muuttaisivat radikaalisti monien koulujen mahdollisuuksia rikastuttaa opetustaan ja ottaa koko Helsinki luokkahuoneeksi. Siksi keino löydyttävä.

-Opetusmateriaalien kustannuksia ei kukaan osaa arvioida, kun koulut käyttävät digiaineistoja niin eri tavoilla. Olennaista on varmistaa, että materiaalit ovat ajantasaisia ja laadukkaita niin diginä kuin paperilla ja koulut keskenään tasa-arvoisessa asemassa.

-Inkluusion idea eli se, että lapset, joilla erityistä tuen tarvetta ovat samoissa ryhmissä muiden lasten kanssa ja tuovat mukanaan lisäopetusresursseja on hyvä, mutta edellyttää paremmin kustannuksia vastaavan rahoituksen ja tiloja pienryhmille.

***

Kiitos Keinutie ja muut ääntä pitäneet. Teistä on ollut valtava apu ymmärryksen lisäämisessä.