Alla puheenvuoro ja tekemäni palautusesitys kaupunginvaltuustossa tänään. Aiempi aihetta sivuava blogini täällä.

Palautusehdotus, Torsti Pilvi

Palautetaan valmisteluun niin, että koulujen perustamista ja lakkauttamista koskevien päätöksien osalta mahdolliset toimivaltamuutokset opetuslautakunnan ja valtuuston välillä arvioidaan samassa aikataulussa meneillään olevan johtamisen järjestelmää koskevan uudistuksen kanssa. Päätöksenteko valmistellaan siten, että opetusviraston syksyllä 2015 aloittamat uudet vuorovaikutuskäytännöt ja –prosessit ja niihin liittyvä kehitystyö kouluverkkotarkastelujen yhteydessä viedään käytäntöön ja arvioidaan ennen päätöksentekoa. Lisäksi päätöksenteon valmistelussa etsitään tapoja, joilla kouluverkon tarkastelussa yksittäisen lapsen alakoulun koulupolku on ennakoitavissa 3-6 vuotta eteenpäin. Opetusvirasto ja tilakeskus tekevät valmistelun yhteistyössä.
*

Palautuksen ydin on kolme asiaa

1) otetaan vakavasti koulun merkitys lapsiperheiden arjen toimivuudessa ja edellytetään, että koulupolku pitää voida ennakoida 3-6 vuotta, tämä edellyttää tilakeskuksen ja opevin yhteisvalmistelua ja realistista budjetointia

2) Edellytetään näyttöä opetusviraston parantuneista valmisteluprosseista ennen kuin tehdään muutoksia toimivaltaan. Näin palautetaan myös luottamus opevin valmistelun ja monen kaupunginosan vanhempien välillä

3) tehdään ratkaisut valtuuston ja lautakuntien toimivallasta osana kokonaisuutta, joka myllertynee joka tapauksessa vuoden sisällä

Perusteluja palautukselle on paljon, tässä muutama keskeinen:

Monen alueen vanhemmat ja joskus myös opettajat ovat viime vuosina lähteneet ajamaan asiaansa lähinnä tuodakseen esiin, että päätöksentekijöillä olevissa tiedoissa on ristiriitaisuuksia. Yhteydenotot ovat olleet poikkeuksetta rakentavia, analyyttisia ja kokonaiskuvaa etsiviä. Valmistelussa olleet puutteet ovat olleet satoja lapsia ja miljoonia euroja. Kiitos tästä työstä. Tämä joukko kokee nyt esillä olevan päätöksen ongelmallisena viime vuosien prosessien valossa. Minusta olemme tälle joukolle velkaa harkitun päätöksen, jonka tämä palautus mahdollistaa.

Meillä on meneillään johtamisjärjestelmän uudistus, jossa mietitään, mikä on Helsinki jatkossa mistä me päätämme ja miten. Siksi juuri tässä ja nyt, pitäisin viisaana miettiä kouluasiat ja niistä päättäminen osana kokonaisuutta, joka uudessa järjestelmässä vuoden sisällä muodostuu.

Koulut ovat eri asia kuin päiväkodit tai terveyskeskukset, joista päätetään lautakunnissa. Kouluihin lapset kulkevat itsenäisesti, ne muodostavat keskeisen osa alakoululaisten perheiden arjen toimivuutta ja turvallisuutta. Siksi on paikallaan miettiä kouluihin liittyvä päätöksenteko omista lähtökohdistaan. Myös puheet ”seinistä tai opetuksesta” säästämisestä vaihtoehtoina toisilleen eivät koululaisten arjessa toimi. Seinät eivät opeta, mutta se millainen koulupolku seinien myötä muotoutuu voi olla hyvin merkittävä kasvattaja.

Monissa kouluverkkotarkasteluissa viime vuosina on nähty ristiriitoja tai ongelmia valmistelussa. Ne ovat liittyneet tietokeskuksen tietoihin, tilakeskuksen tietoihin, opetusviraston tietoihin ja toisinaan myös varhaiskasvatukseen. Kaupungin on syytä osoittaa, että nämä ongelmat saadaan korjattua ennen kuin päätöksentekojärjestystä muutetaan. Tämä työ virasto on uuden johdon kanssa on hyvällä alulla ja luotamme siihen.