Kun syyskuun alussa ilmoittauduin ehdokkaaksi Helsingin piirin sd-puheenjohtajaksi, lupasin julkaista lokakuussa tarkemman ohjelmajulistuksen tai toimintasuunnitelman. Pyysin siihen kontribuutiota kaikilta halukkailta. Palautetta olen saanut puolueosastojen järjestämissä tilaisuuksissa sekä keskusteluissa puolueen jäsenien ja sympparien kanssa. Kiitos kaikille!

Tulen ehdokkaaksi toimittuani viimeiset neljä vuotta osaston puheenjohtajana ja varapuheenjohtajana ja kaksi vuotta kaupunginvaltuutettuna ja -hallituksena jäsenenä.

Tiivistettynä näkemykseni on, että Helsinki on kaupunkina ja kehitysvaiheensa myötä paitsi monella tapaa isojen ratkaisujen äärellä myös paikka, jossa Sdp:n pitäisi menestyä. Kuitenkin puolue on alisuoriutunut Helsingissä vaaleissa erityisesti viimeisten vajaan viiden vuoden ajan.

Mutta potentiaalia ja mahdollisuuksia on paljon. Helsinkiä leimaa nopea kasvu, kansainvälistyminen ja monikulttuuristuminen. Sekä nuori että iäkäs väestö lisääntyy ja kaupunkilaisten palvelujen järjestäminen korostuu.

Siksi Helsingin Sdp:n piirin toiminnassa on aika pohtia sekä toiminnan sisältöjä että rakenteita.

Mitä voimme tehdä, jotta siirrymme alisuoriutumisesta kasvu-uralle vaalikannatuksessa ja kaupunkia kehittävänä voimana?

Keskeisenä pidän selkeää linjaa siihen, mihin piirin toiminta tähtää. Sen on tähdättävä sekä valtakunnalliseen vaikuttamiseen Sdp:ssä että merkittävään rooliin Helsingin kaupungin kehittäjänä ja rakentajana. Erilaisina toiminnan tavoitteina voidaan listata ainakin:

  • Puolueen linjoihin vaikuttaminen
  • Helsingin kehittämisen ja päätöksenteon proaktiivinen valmistelu, esimerkiksi valtuustoaloitteiden muodossa työryhmätyössa takaisin edelläkävijäksi, kuten puolue oli 1960-luvulla
  • Päättäjien, esimerkiksi lautakunnan jäsenien, tutuksi tekeminen kaupunkilaisille ja yhteistyökumppaneille
  • Näkyvyys kaupungissa eri kaupunginosissa, kaupunkitapahtumissa, jäsenhankinta
  • Ulospäin suuntautuva yhteistyö, osallistuminen

Kaikessa on muistettava, että puoluetoiminta on pitkälti vapaaehtoistyötä. Siksi sen on oltava mukavaa ja tarjottava merkityksellisyyden kokemuksia erilaisille ihmisille.

Samalla kaikessa on muistettava strategisuus: toiminnalla pitää olla perusteltu tarkoitus. Tapahtumien ja resurssien osalta linjaukset on pohdittava niin, että tapahtumat ja viestintä palvelevat ulospäin suuntautuvaa toimintaa ja hyödyntävät vahvuuksia.

Jos kiteyttäisin ajatteluni tavoitteista Helsingin piirin puheenjohtajana kahteen sanaan ne olisivat framtidspartiet ja ulospäin.

Olen koonnut näkemyksistäni laajemman esityksen, joka ladattavissa linkin takana. Esityksien alkuosio erittelee poliittisia arvoja ja lähtökohtia, analysoi Helsinkiä ja Sd-toiminnan vahvuuksia ja kehittämiskohteita täällä. Tulevaisuuteen kurkottavat linjaukset dioilla 11-15. Esitys on vapaasti kaikkien käytettävissä.

Sd-liike_Helsingissa_PilviTorsti_Piirikokoukselle2014