Pidin viisituntisen kaupunginvaltuuston kokouksen alussa Sdp:n ryhmäpuheenvuoron Helsingin 2015 budjettiesityksestä. Puheenvuoron voi katsoa linkin takaa tai lukea alla. Olkoon illan nosto:

“Hoi kaikki Slushiin valmistautuvat start-up aivot ja tulevaisuusvisionäärit myös – kuka rohkenee paneutua monessa asiassa huipulla komeilevan kasvavan Helsingin superhaasteeseen: miten onnistumme kantamaan nyt ja tulevaisuudessa yhteisen vastuumme ihmisarvoa kunnioittaen? Suojelemaan ja hoivaamaan nuoria ja vanhoja kaupunkilaisia, kun he sitä tarvitsevat? Tekemään sen tavalla, jolla toivoisimme itseämme kohdeltavan ilman, että käytettävissä olevat rahat merkittävästi lisääntyvät?”

http://www.helsinkikanava.fi/fi/kaupunginvaltuusto/kaupunginvaltuuston-kokous-17-5-11.2014

Pilvi Torsti, SDP:n ryhmäpuheenvuoro talousarviokeskustelu, Helsingin valtuustoTAE2015, Valtuusto 5.11.2014 klo 16

Hyvät valtuutetut,

kun ensi vuoden budjetin valmistelua viime talvena evästettiin Sdp:n ryhmä julisti: ”näitä neljää: nuorten kaupunkia, tasa-arvoista kaupunkia, kestävästi kasvavaa kaupunkia ja talousviisasta investoivaa kaupunkia sd-ryhmä haluaa painottaa 2015 talousarvion suunnittelussa… Juuri nyt Helsingillä on mahdollisuus olla Suomen yleistä näivetyskierrettä haastava vastavoima, joka rohkenee satsata tasa-arvoon, investoida, kasvaa, innostaa ja onnistua.”

Kun nyt tarkastelemme syntynyttä esitystä, tarkastelumme jakautuu kolmeen: hyviin uutisiin, huonoihin uutisiin ja tulevaisuuskysymyksiin.

Hyvissä ja huonoissa uutisissa täytyy erottaa kaksi asiaa: ensi vuoden käyttötalous ja investoinnit, joiden vaikutus kurkottaa vuosia, vuosikymmeniä jopa vuosisatoja eteenpäin.

Hyvä uutinen: Helsinki on maamme ehdottomasti suurin elvyttäjä. Investoimme kaupunkikonsernina näinä aikoina miljarditasolla vuosittain.

Huonot uutiset: Ensi vuoden budjetti on erittäin tiukka etenkin sosiaali- ja terveyspalveluiden ja opetuksen osalta. Siksikin on tärkeää, että ratkaisu on yhdessä hyväksytty. Neuvotteluissa yksimielisesti tehdyt sisäiset siirrot hallinnosta palveluihin toivottavasti auttavat ratkomaan akuuteimmat ongelmat. Lisäksi kaupungin johdon ja päättäjien on seurattava tilannetta ja varmistettava, että Helsinki toimii niin kuin sivistyneen kaupungin ja yhteiskunnan kuuluu: taloudellisesti vaikeina aikeina on kaikkien edun mukaista panostaa kaikkein haavoittuvimmassa asemassa oleviin. Myös siirtojen kohdentaminen voi vaatia vielä täsmennyksiä.

Hyvien ja huonojen uutisten ohella on joitain yksittäisiä asioita, joita toivomme johtajiston ja virastojen tasolla vielä tarkasteltavan. Näihin kuuluvat esimerkiksi nuorten kesätyösetelit, Haltian luontokeskus ja työllisyyden hoitoon varattujen panosten viisas käyttö.

Hyvistä uutisista eli investoinneista Sdp:n ryhmä haluaa alleviivata Helsingin mittavaa ja suunnitelmallista rakentamista. Joitakin investointeja kuten Kontulan leikkipuisto Lampi oli syytä aikaistaa.

Vastoin kaupunginjohtajan esitystä päätimme mahdollistaa keskustakirjaston rakennustöiden aloittamisen ensi vuonna. Se olkoon vastaus niille, jotka kaipaavat kaupunkiin rohkeutta ja uutta omaperäistä arkkitehtuuria; ”juttuja”, joita voimme näyttää myös muille.

Eikö se kerro Helsingistä ja Suomesta jotain olennaista, että puurakennus, uuden sukupolven kirjasto on 100 vuotiaan Suomen pääkaupungin wau-paikka sekä arkkitehtuuriltaan että sisällöltään? Paikka, joka on kaikelle kansalle avoin tila tulla, mennä ja tehdä, samanaikaisesti suomalaisen kansansivistyksen symboli ja tulevien vuosikymmenien uusien ajatusten syntypaikka.

Aiheellista huolta monissa kaupunkilaisissa herättää kysymys siitä, miten keskuskirjasto vaikuttaa muiden kirjastojen toimintaan. Kirjasto on lähipalvelu, jonne lasten on voitava kävellä ja koululaisten poiketa päivän päätteeksi. Tiivis lähikirjastojen verkko ei tietenkään saa vaarantua keskustakirjaston vuoksi. Näin olemme aiemmin myös sopineet.

Hyvät valtuutetut.

Hyvien uutisten – Helsinki on Suomen suurin elvyttäjä – ja huonojen uutisten – ensi vuoden budjetin tiukka linjaa tuntuu kaupunkilaisten arjessa – kertomisen lisäksi Sdp:n ryhmä haluaa painottaa, että kaupunkilaisten kannalta olennaista on, että nyt katsomme eteenpäin.

Kun mennään kohti ensi vuoden valtuuston puolivälitarkastelua, kolme asiaa korostuu: meidän on tarkasteltava (1) väestönkasvun vaikutusta, varmistettava, että (2) tuottavuustavoite muuttuu leikkauslistoista oikeiksi uudistuksiksi sekä (3) arvioitava onnistumisia hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamisessa:

1) Väestönkasvu ja tulevaisuus. Helsinki kasvaa ennätysnopeasti. Meillä on erityisen paljon sekä lapsia että vanhenevaa väestöä. Miten tämä näkyy tavassamme huomioida väestönkasvu budjetoinnissa? Esimerkiksi koululaisten määrä kasvaa jatkuvasti muuta väestöä nopeammin.

2) Tuottavuustavoite ja tulevaisuus. Näyttää siltä, että prosentin tuottavuustavoite on monissa virastoissa muuttunut leikkauslistaksi. Se ei ole oikein. Leikkauksien sijaan tavoitteena ovat oikeat uudistukset! Tässä kaivataan kaikkien kaupunkilaisten ja kaupungin viraston aivoja, arjen oivalluksia, ennakointia, rohkeutta etsiä leikkauksien sijaan uusia tapoja tehdä, sitä kuuluisaa palvelumuotoilua. Hoi kaikki Slushiin valmistautuvat start-up aivot ja tulevaisuusvisionäärit myös – kuka rohkenee paneutua monessa asiassa huipulla komeilevan kasvavan Helsingin superhaasteeseen: miten onnistumme kantamaan nyt ja tulevaisuudessa yhteisen vastuumme ihmisarvoa kunnioittaen? Suojelemaan ja hoivaamaan nuoria ja vanhoja kaupunkilaisia, kun he sitä tarvitsevat? Tekemään sen tavalla, jolla toivoisimme itseämme kohdeltavan ilman, että käytettävissä olevat rahat merkittävästi lisääntyvät?

Onko oikea ohjauskeino uudistuksien hakemiseen prosentin tuottavuustavoite myös jatkossa, sitä on pohdittava.

3) Väestönkasvun ja tuottavuustavoitteen haastamisen rinnalla kolmantena keskeisenä asiana on pohdittava hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamista. Kaupunginjohtaja Pajunen on monessa yhteydessä todennut, että se oli asia, jossa epäonnistuttiin edellisellä kaudella ja siksi se on tällä kaudella niin keskeinen.

Sosiaalidemokraatit haluavat painottaa, että hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen on oltava tavoitteena vähintään yhtä sitova kuin strategian lyhyen tähtäimen taloustavoitteet. Nimittäin: hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen on tehokkain pitkän tähtäimen tulevaisuusinvestointi inhimillisesti ja taloudellisesti.

Eli hyvät valtuutetut, hyvät helsinkiläiset, ensi vuoden budjettiin liittyy hyviä ja huonoja uutisia. Sdp:n ryhmä katsoo, että budjetti on hyväksyttävissä. Samalla ryhmän keskeinen viesti on: viisaan kaupungin viisas seuraava teko on arvioida avoimen kriittisesti mennyttä ja katsoa rohkeasti lähi- ja kaukaisempaan tulevaisuuteen heti tammikuussa.

Lopuksi: Helsingin tapaan kasvavasta Tampereesta uutisoitiin Kauppalehdessä tällä viikolla ”Miljardikaupalla hankkeita – Tampere rakentaa raivolla.” Toivon, että ensi vuonna rohkenemme pistää Tamperetta paremmaksi, esimerkiksi ”Miljardikaupalla seiniä ja palveluoivalluksia – Helsinki kasvaa taidolla”.