(kolumni julkaistu Demokraatti 14.3.2012)

Presidentinvaihdoksen yhteydessä Tarja Halosen kautta puitiin monesta vinkkelistä.

Merkittävimmäksi omassa arviossani nousi Tarja Halosen toiminnassa heijastunut analyysi maailmasta. Halosen 12 vuoden aikana Suomen ulkopolitiikan perusasioiksi määrittyivät kestävä kehitys ja kasvu eli ihmisten hyvinvoinnin ja ympäristön rajojen yhteensovittaminen, väestönkasvu sekä ihmisoikeudet ja erityisesti naisten ja tyttöjen asema kaikkialla maailmassa. Mukana Halosen analyysissa olivat nousevien talouksien aseman nopea vahvistuminen, globalisaation vaikutukset meidän kaikkien elämään sekä hyvinvointivaltion tila.

Halosen kauden arviossa korostuu luottamus tasavallan presidentin ymmärrykseen maailmasta. Hän oli hahmottanut aikamme suuret kysymykset ja rakensi toimintansa niiden perustalta.

Pidän Halosen analyysia maailmasta ja aikamme kysymyksistä merkittävänä, koska politiikassa ja yhteiskunnan kehittämisessä on vaikeaa yhdistää laajat pitkän aikavälin tavoitteet päivänpolitiikkaan. On helppoa maalata tavoite kauas tulevaisuuteen, vaikeampaa rakentaa johdonmukaisesti reittiä tästä hetkestä kohti tulevaisuuden tavoitekuvaa.

Halosen kohdalla pitkän aikavälin laajat tavoitteet pysyivät mukana koko ajan. Se herätti luottamusta.

Samanlaista terävää analyysia Suomesta ja maailmasta ja siitä seuraavia pitkän ja lyhyen aikavälin tavoitteita on Sdp:n jatkuvasti rakennettava päivänpoliittisen politiikanteon rinnalla.

Meiltä odotetaan punnittuja kokonaisvaltaisia linjauksia, joiden taustalla vaikuttavat selkeät arvolähtökohdat sekä ymmärrys nykyisyyden ja tulevaisuuden kehitystrendeistä. Sdp:n vastuullisuus näyttäytyy siinä, että jatkuvasti rakennamme näkemyksiä ja tavoitteita talouspolitiikasta, energiapolitiikasta, elinkeinopolitiikasta, sosiaalipolitiikasta, koulutuspolitiikasta, maailmanpolitiikasta, työpolitiikasta tai kehityspolitiikasta. Listaa voisi jatkaa.

Kokonaisvaltaisuus rakentaa luottamusta. Olennaisempaa kuin se, mitä juuri nyt linjaa, on luottamus linjan johdonmukaisuuteen ohi pinnallisten suosionmittausten.

Toivon meille kaikille rohkeutta olla etsimättä pikavoittoja ja satsata pitkäjänteiseen työhön.  Apunamme on kelpo hallitusohjelma, jossa on lukuisia Sdp:n pitkän aikavälin tavoitteita mukana. Yksi niistä on nuorten yhteiskuntatakuu. Ensimmäiset askelmerkit tämän tulevaisuusohjelman toteuttamiseksi esitellään huomenna. Hiljattain esitellyssä peruskoulun tuntijakoesityksessä korostuu yhteiskunnallinen kasvatus ja luovat aineet.  Asuntoministerin tontilla tapahtuu monenlaista.

Myös analyysin puolella tuntuu tapahtuvan koko ajan. Paasitornin täysissä saleissa on viime viikkoina keskusteltu muun muassa talouspolitiikasta ja arvopohjaisesta ulkopolitiikasta maan johtavien toimijoiden alustuksilla. Sorsa -säätiö on julkaisee jatkuvasti erinomaisia yhteiskunnallisia arvioita.  Maanantainen ”Pelastetaanko perusterveydenhuolto” –keskustelu kelpaa pohdinnan perustaksi Sdp:n tulevaisuuden terveyspolitiikan linjauksille.

Puoluejohdon ja puoluekokouksen tehtäväksi jää varmistaa, että kaikesta rakentuu kokonaisuus, jolle Sdp:n politiikka nojaa ja jonka kaikki liikkeen toimijat kaikilla tasoilla tunnistavat ja kokevat omakseen.