(Tiedote 25.2.2011)

Suomen yliopistoihin on luotava pitkäjänteinen opetus- ja tutkimushenkilökunnan vakinaistamisohjelma, esittää kansanedustajaehdokas, Helsingin yliopiston tutkijatohtori, kansanedustajaehdokas Pilvi Torsti.  Vain näin varmistetaan opetuksen ja tutkimuksen taso ja jatkuvuus.

”Keskivaiheessa uraansa olevat opettajat ovat tutkijat ovat jatkuvassa lyhyiden määräaikaisuuksien kierteessä ja rahoituksenhankintarumbassa, jossa ei ole mitään järkeä. Yliopistotyön laatu ja jatkuvuus vaarantuu” Torsti toteaa.

Vakinaistamisohjelma ei välttämättä edellytä yliopistorahoituksen lisäämistä nykytasosta, vaan perusrahoituksen osuuden kasvattamista. Tämä tarkoittaa TEKESin ja Suomen Akatemian rahoitusosuuksien siirtämistä suoraan yliopistojen budjetteihin.

Suomi eroaa muista Pohjoismaista siinä, että perusrahoituksen osuus on nykyisellään reilusti alle puolet kaikesta rahoituksesta. Suomessa yliopistojen julkinen perusrahoitus kattaa 45 % budjetista. Kilpailtua julkista rahoitusta on 35 % ja loppuosa budjetista koostuu muualta hankitusta rahoituksesta.

TEKESin ja Suomen Akatemian rahoitusosuudet ovat suuria, ja niillä pyöritetään laajaa hankeverkostoa määräaikaisin tutkijanpestein. Hankkeiden hallinnointi edellyttää henkilöstö- ja taloushallinnollista osaamista, jota yliopistoissa ei ole riittävästi. Monimutkaistuvan tutkimushallinnon lisäksi jatkuva rahoituskilpailu vie aikaa ja energiaa, joka on pois tutkimustulosten laadusta.

Yliopistojen rahoitus ei ole viimeisten kymmenen vuoden aikana kokonaisuudessaan laskenut, vaan päivänvastoin. Rahaa ei kuitenkaan ole siirtynyt henkilöstömenoihin, sillä palkat eivät ole nousseet samassa suhteessa, kuin rahoituksen määrä. Rahaa kuluu erilaisten hankkeiden ja projektien hallinnointiin tutkimustulosten laadun kustannuksella.

Tutkijatohtori Pilvi Torsti keskustelee yliopis- ja koulutuspolitiikasta lauantaina yhdessä Laura Kolben (kesk.), Heikki Patomäen (vas.) ja Outi Alanko-Kahiluodon (vihr.) kanssa Vanhalla ylioppilastalolla (musiikkisali) klo 12.