httpv://www.youtube.com/watch?v=VOGBq2peFr0

Tämä eurovaalien tavoiteohjelma on syntynyt joukkovoimalla. Avasin 9.2.2009 Politiikan Pelastusohjelman osoitteessa www.pilvitorsti.fi. Kolmessa kuukaudessa sivuilla on käyty tiivistä keskustelua maataloudesta, ilmastonmuutoksesta, turvallisuudesta ja työstä. Kaikkiaan kommentteja teksteihini ja videoblogiini kertyi noin 240 ja kirjoittajia noin 80. Lisäksi olen kerännyt tilaisuuksissa ympäri Suomen ihmisten ajatuksia Politiikan Pelastuskortteihin. Olen koonnut wikidemokraattisesti syntyneistä ajatuksista seuraavat vaaliteesit.

EU:sta johtava vihreä talousmahti

Ilmastonmuutos vaatii meitä muuttamaan tapaamme elää, tuottaa ja kuluttaa. Samaan aikaan taloustaantuma pakottaa meidät etsimään uusia kasvusuuntia. Tämä yhtälö ei ole uhka, vaan mahdollisuus. Voimme synnyttää Euroopan unionista johtavan vihreän talousmahdin, jossa päätöksenteko perustuu kolmioon ilmasto–talous&työ–energia. Ympäristöseikkojen on korostuttava erityisesti maatalouspolitiikassa. EU:n riippuvuutta tuontienergiasta on vähennettävä jo turvallisuusseikkojen vuoksi. EU:n muutos vihreäksi talousmahdiksi vaatii tahtoa ja uskallusta esimerkiksi ympäristöverojen kaltaisten keinojen käytössä.

Pätkätyöläisten turvaksi kaksiraidemalli

EU:n menestys perustuu osaamiseen ja tuottavuuteen. Niiden edellytyksinä ovat oikeudenmukaiset työmarkkinat. Kilpailu ja palvelujen vapaa liikkuvuus eivät saa syrjäyttää työntekijöiden perusoikeuksia. Epätyypillisistä työsuhteista on tullut pysyvä ilmiö. Vapaan liikkuvuuden EU:ssa pitää luoda koko Euroopan tasoinen malli, joka luo turvaa ja tulevaisuudennäkymiä pätkä-, katko- ja vuokratyöläisille. Tämä vaatii uutta kaksiraideajattelua. Sosiaaliturvaan on luotava pätkätyöläisille toinen raide vakituisiin työsuhteisiin keskittyvän mallin rinnalle. Suomi voi toimia tässä aloitteellisena suunnannäyttäjänä Euroopalle ja maailmalle.

Maahanmuuttajia tarvitaan Suomeen ja Euroopan unioniin

Suomessa vanhusten osuus väestöstä kasvaa muuta Eurooppaa nopeammin. Tarvitsemme työperäistä maahanmuuttoa, tarvitsemme ihmisten välistä ajatus- ja kulttuurivaihtoa. Maahanmuuttokeskusteluissa on jatkuvasti muistutettava, että maahanmuuttajat, pakolaiset ja turvapaikanhakijat ovat eri asioita. Kun puhutaan työperäisestä maahanmuutosta, ei pidä sotkea keskusteluun turvapaikkapolitiikkaa. Ja päinvastoin. EU:ssa on pyrittävä mahdollisimman yhtenäiseen turvapaikkapolitiikkaan, joka korostaa ihmisoikeuksia ja laillisuutta.

EU:sta maailman johtava rauhankoneisto

Euroopan unioni on historian merkittävin rauhanteko. Mutta rauhanprojekti on kesken. Nyt on huolehdittava siitä, että EU:n rauhankoneiston piiriin saadaan koko Balkanin alue. Bosnian horjuva valtio ja Kosovon tilanne ovat EU:n suuria haasteita. Niistä pitää kyetä huolehtimaan, jotta Euroopan vakaus säilyy. Yleisesti siviilikriisinhallinnan on oltava EU:n yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan keskeinen ulottuvuus kaikkialla. Kriisi ei pääty, kun aseet hiljenevät.

EU:n on lopetettava nais- ja ihmiskauppa

Jatkuvasti lisääntyvän poliisi- ja viranomaisyhteistyön tärkeimmäksi tehtäväksi tulee nostaa naiskaupan ja seksiorjuuden lopettaminen. Tarvitaan myös yhteiseurooppalaista prostituutiota rajoittavaa lainsäädäntöä. Ihmiskauppaa on torjuttava myös osana turvapaikkapolitiikkaa, koska moni maksaa valtavia summia epätoivoisista matkoista meren yli Eurooppaan.

Itämeri Venäjä-politiikan keskiöön

Venäjän ja Saksan kaasuputkihanke osoittaa, että Venäjä etsii Itämereltä ensisijaisesti taloudellista ja strategista hyötyä. Venäjä on saatava sitovin sopimuksin mukaan toteuttamaan ja rahoittamaan EU:n Itämeri-strategian ympäristöulottuvuutta.

Missä ongelma, sinne EU

Aikamme haasteet ovat suuria ja globaaleja: ilmastonmuutos, talous ja työllisyys, terrorismi, ydinaseet, äärimmäinen köyhyys. Voidaksemme vastata niihin tarvitsemme päättäväistä politiikkaa. Politiikan täytyy pelastaa maailma. Kansalliset päätökset eivät yksin riitä. Suomalaisten keskeinen kanava ylikansalliseen päätöksentekoon on Euroopan unioni. Missä ongelma, sinne EU.

Demokratia 2.0 – lisää vuorovaikutusta!

Vuorovaikutteisuutta pitää lisätä Euroopan unionin päätöksenteossa. Se on mahdollista Politiikan Pelastusohjelman kaltaisten sosiaalisten medioiden kautta, ideakilpailuilla ja muilla kansalaisvaikuttamiseen kannustavilla keinoilla. EU-tasolla parlamentti on luonteva vuorovaikutuskanava. Se on unionin ainoa toimielin, johon kansalaiset valitsevat edustajansa suoraan äänestämällä.

Katso Pilvin vaalikonevastaukset:
HS.fi, MTV3, Yle tai IRC-galleria.