Tärkeä valtuusto tänään! Esitin juhlia meille kaikille. Käsittelyssä oli tulevan neljän vuoden strategia Helsingille. Olen vaikuttanut siihen prosessn aikana. Tänään puhuin koulutuksesta, terveydestä, luonnosta – ja myös kiitin yhteistyöstä valmistelussa. Lopuksi esitin harkittavaksi kaiken kansan ja koko kaupungin juhlaa merkkaamaan kaupunkimme selviämistä historiallisesta korona-rajoitusajasta ja kiitokseksi kaikille, jotka tänä aikana ovat erityisesti joutuneet venyneet muiden puolesta.

Alla puheeni kokonaisuudessaan. Käsittely jatkunee puolille öin

Hyvät valtuutetut,

Pidän strategiaa yleisesti hyvänä, osin erinomaisena. Tunnistan siitä Helsingin, jota haluan olla rakentamassa. Yhdenvertainen koulutus, kestävä kasvu, ilmastovastuu, lähiluonto,  viihtyisä kaupunki kaikissa kaupunginosissa, kansainvälisyys, kulttuuri, inhimillisyys, avoimuus, 65 miljoonan korona-jälleenrakennuspaketti.

Hieman tarkemmin muutama sana terveydestä, koulutuksesta – ja kiitoksia.

Terveyteen liittyy minusta strategian keskeisin puute, jonka 10 vuoden kokemuksella olisin todella halunnut mukaan. Tarvitaan kunnon sitoutuminen siihen, että kaupungissa pääsee viikossa lääkärin tai hoitajan vastaanotolle. Viikossa hoitoon on konkreettinen asia ja tuo ihmisille turvallisuuden tunteen. Ymmärtääkseni viikossa hoitoon on myös asiantuntijoiden puoltama terveyspoliittinen tavoite ja mittari. Se puuttuu strategiasta, mutta tulemme sitä ajamaan – viikossa hoitoon.

Sitten koulutuskirjauksiin. Koulutuskirjaukset sisältävät sellaisia tavoitteita, jotka todella muuttavat maailmaa ja parantavat helsinkiläisten arkea ja lasten ja nuorten elämää, kunhan ne viedään toteutukseen täysillä ja täysimääräisesti. Poimin muutamia:

“Toteutetaan lähipäiväkotiperiaate.“ Tästä teimme yhdessä ison poikkipoliittisen joukon kanssa aloitteen jo 2017. Taustalla oli tutkija Venla Berneliuksen kanssa tekemämme työ. Nyt lähipäiväkotiperiaate toteutetaan.

“Helsinki toimeenpanee oppivelvollisuuden laajentamisen ja toimii toisen asteen koulutuksen eheän peruskoulutuspolun ja oppivelvollisuuden aktiivisena kehittäjänä.” Juuri tässä oppivelvollisuusuudistuksen ydin piilee: nyt on mahdollista rakentaa 12-vuotista peruskoulutusta joustavasti kaikille nuorille.

“Koulujen perusrahoitus turvataan ja toimialalla käyttöönotettujen rahoituskriteerien vaikuttavuutta seurataan…kohdennamme tukea erityisesti sinne missä sitä tarvitaan myönteistä erityiskohtelua vahvistamalla ja kehittämällä.” 

“Jatketaan harrastamisen Suomen mallin toteuttamista, jotta jokaisella lapsella olisi mahdollisuus harrastukseen.”

Juuri näin! Myönteinen erityiskohtelu ja harrastustakuu ovat pitkäaikaisia tavoitteita ja periaatteita, jotka Helsinki voi toteuttaa niin, että rakennamme malleja koko maailmalle, kun kaikkialla maailmassa etsitään post-korona-ajan globaalin koulutuskriisin ratkaisuja.

Ja sitten vielä kirjaus, joka mahdollistaa meille todella laajamittaisen helsinkiläisen koulutuspolitiikan rakentamisen ja toteuttamisen tulevina vuosina.

“Laaditaan strategiset tavoitteet Helsingin koulutuksen kehittämiselle vuoteen 2030.” Hienoa!

Lopuksi kiitos pormestari Vartiainen, apulaispormestarit, virkakunta ja kaikki strategiasta neuvotelleet. Myönnän, että oman ryhmän sisällä tuskailin tätä prosessia aika tavalla. Voi kuitenkin olla, että prosessilla oli tarkoituksensa ja merkityksensä tulevaa neljää vuotta ajatellen. Moni löytää tärkeät asiansa ja prosessi on rakentanut ja sitouttanut, vaikka se kyllä oli kovin pitkä oman työn ohessa hoidettavassa luottamustehtävässä.

Lopuksi tekisin ponnen, joka sopisi tämän strategian henkeen ja tämän omalla tavallaan historiallisen kokouksen henkeen.

“Hyväksyessään strategian kaupunki selvittää mahdollisuuden järjestää kaiken kaupungin juhlan merkkaamaan kaupunkimme selviämistä historiallisesta korona-rajoitusajasta ja kiitoksena kaikille, jotka tänä aikana ovat erityisesti joutuneet venyneet muiden puolesta.”