Julkaistu tiedotteena 22.3.2019 SDP Eduskunnan toimesta

SDP:n kansanedustaja Pilvi Torstin mielestä toinen aste on tämän ajan peruskoulutus. Pelkän peruskoulun varassa 15-vuotiaalla ei ole edellytyksiä työllistyä. Mikäli uudistus toteutetaan ensi hallituskaudelle, tulisi se valmistella huolella ja tiiviisti yhteistyössä eri tahojen kuten opettajien ja tutkijoiden kanssa.

-On hienoa, että aihe on nyt vahvasti esillä. Oppivelvollisuudesta pitää puhua, kun haemme kestäviä ratkaisuja työllisyyteen. Peruskoulun varassa olevien nuorten työura jää yli kymmenen vuotta lyhyemmäksi kuin korkeakoulututkinnon suorittaneen ikätoverinsa työura. Työelämän muutos kasaa osaamisvaatimuksia kaikille työelämässä mukana oleville. Siksi toinen aste on tämän ajan peruskoulutus. Se on välttämättömyys, jonka varaan on mahdollista rakentaa uutta oppimista läpi työuran. Siksi uudistusta tukevat laajasti myös taloustieteilijät, sanoo Torsti.

-Mikäli seuraava hallitus tarttuu oppivelvollisuuden pidentämiseen, on aivan ensisijaista tehdä laajaa yhteistyötä eri tahojen kesken. Uudistus on valmisteltava huolella yhdessä oppilaiden, opettajien, tutkijoiden ja asiantuntijoiden kanssa”, Torsti painottaa.

-Asia kannattaa nähdä 12-vuotisena peruskoulutuksena. Oppivelvollisuus tarjoaisi sille puitteet. Kokonaisuus voisi sisältää lukion ja ammatillisen koulutuksen ohella jatkossa myös joustavia malleja, joissa on mukana esimerkiksi oppisopimus-koulutusta ja työpajatoimintaa. Myös siirtymä yhdeksännen luokan jälkeen voisi olla joustavampi ja mahdollistaa yksilöllisten kehitysvaihden huomioinnin, Torsti visioi.

-Oppivelvollisuuden laajentamista tarvitaan, jotta voimme varmistaa sen, että jokainen nuori saa kunnolliset lähtökohdat työelämässä ja yhteiskunnassa pärjäämiseen. Uskon vakaasti, että liki jokaisella nuorella on mahdollisuudet toisen asteen tutkinto suorittaa. Samalla tavalla kuin uskoimme 50 vuotta sitten siihen, että jokainen nuori pystyy suorittamaan 9-vuotisen peruskoulun. Tai yli sata vuotta sitten siihen, että jokainen nuori voi oppia lukemaan. Jotkut nuoret tarvitsevat enemmän apua opiskeluun kuin toiset. Mutta apua ja tukea pitää olla mahdollista saada. Siksikin tarvitaan oppivelvollisuuden laajentaminen, joka luo vahvat puitteet jokaisen nuoren mukana pitämisestä, sanoo Torsti.