Maailma muuttuu, kun sitä muutetaan. Maailman muuttaminen oikeaan suuntaan edellyttää valmistelua ja pohdintaa.

Tällä viikolla julkaistu Sdp:n vero-ohjelma on kokonaisuus, jonka pohjalta voidaan hahmotella suuntaa eteenpäin kohti 2030-lukua. Perusajatus on, että kaikki tunnustavat hyvän veropolitiikan perusteet eli laajat ja tiiviit veropohjat, alhaiset verokannat. Harvempi niitä noudattaa.

Ohjelman yksi  lähtökohta on, että omistamisen veropohjaa tiivistämällä mahdollistetaan työn verotuksen keventäminen. Lisäksi on lähdetty pohtimaan myös aivan uusia näkökulmia kuten kestävän kehityksen kriteerien tuomista arvonlisäverotuksen määrittelyyn.

Vero-ohjelman valmistelua vetänyt Timo Harakka on korostanut, että tasapuolinen verotus palvelee myös liike-elämää ja kilpailua. Investoinnit koulutukseen, terveyteen ja muihin kasvun edellytyksiin luovat pohjan yrittäjyydelle. Aggressiivisen verosuunnittelun suitsiminen taas parantaa kotimarkkinayritysten kilpailuasemaa.

Keväällä julkaistiin myös sosiaaliturvan uudistamista valmisteleva yleisturvamalli. Demarinuorten aloitteen pohjalta valmisteltu malli lienee pisimmällä oleva puoluemalli pirstaloituneen sosiaaliturvamme uudistamiseksi. Tämä uudistus on aivan välttämätön ja oman arvioni mukaan merkitykseltään sote-uudistusta keskeisempi.

Mediauutisoinnissa huomio keskittyy politiikan päiväkohtaisiin aiheisiin ja henkilövalintoihin. Politiikassa on kuitenkin syvimmillään kyse yhteiskunnan suunnasta ja arvopohjaisesta tutkimukseen ja tietoon pohjautuvasta päätöksenteosta.

Siksi ohjelmatyö on politiikan syvintä ydintä. Viimeiset puoli vuotta meneillään ollut Sdp:n Suomi2030-tulevaisuustyö on ollut innostavinta ja laaja-alaisinta, missä olen saanut olla mukana. Pohjana on YK:n 2030 visio ja sen 17 kestävän kehityksen tavoitetta. YK:n visio on laajin maailmanpelastusohjelma, mitä globaalisti lienee koskaan tehty. Siinä on kaikki maailman tutkimus takana. Tavoitteet ovat selkeitä ja oikeita kuten kestävä teollisuus, innovaatiot, hyvä koulutus ja ei köyhyyttä (Kuva 1).

Nyt Sdp on ottanut YK:n vision pohjaksi ja jäsentänyt oman valmistelun puoluesihteeri Antton Rönnholmin johdolla. 450 jäsentä on viime kuukaudet työskennellyt 2030-tulevaisuusohjelman rakentamiseksi kuuden kokonaisuuden alla (kuva 2). Työ jatkuu ainakin 2020 asti.

Kyse ei siis ole yksittäisestä vaalivalmistelusta vaan laajasta yhteiskunnan uudistustyöstä. Sen pohjalta rakennetaan pidemmän aikavälin näkemystä  ja vaalitavoitteita rinnakkain.

Työmme on nyt huomattu myös toimittajien keskuudessa, mikä on hieno juttu! Eniten nauratti Ilta-Sanomien kolumni “aloiteautomaatista”. Oikeammin osui Helsingin Sanomien Juha Akkanen, joka arvio: “Kaikesta voi päätellä, että Sdp varautuu hallitusvastuuseen aivan tosissaan ja hyvissä ajoin.”

Koulutuspolitiikan osalta valmistautumisen pohjalla on jo 2016 julkaistu koulutuspoliittinen ohjelma. Tavoitteena on varhaiskasvatusuudistus, oppivelvollisuuden laajentaminen, perusopetuksen vahvistaminen, 2030-luvulle kurottava tiede- ja innovaatio-ohjelma sekä satsaukset jatkuvaan oppimiseen.

Petetyn koulutuslupauksen jäljiltä suomalaisen koulutus-, osaamis- ja sivistyspolitiikan ylösajo on Sdp:n keskeinen tehtävä, jos saamme siihen mandaatin seuraavissa vaaleissa.