httpv://www.youtube.com/watch?v=jF-XA7yPzWA

Videoblogissa: päälimmäiset tunnelmat Presidenttifoorumista, johon minut kutsuttiin nuorena tutkijana. Mukana kolmen presidentin, Halosen, Ahtisaaren ja Koiviston pääviestit keskusteluun, jonka aiheena oli Muutosten Suomi ja tulevaisuus.

Me historiantutkijat vältämme yleensä asioiden ”historialliseksi” julistamista. Tänään IX Presidenttifoorumissa historiallisuus kuitenkin leijui ilmassa, kun tasavallan presidentti Tarja Halonen, presidentti Mauno Koivisto ja presidentti Martti Ahtisaari olivat kaikki paikalla viisituntisessa Muutosten Suomi -keskustelutilaisuudessa. Meidän keskustelijoiden joukossa oli lähinnä nuoremman polven tutkijoita, kansalaisjärjestöjen edustajia ja muita vaikuttajia. Seuraavan olen koonnut keskustelun keskeiset teemat ja päällimmäisinä mieleen jääneet presidenttien viestit foorumin keskustelijoille.

Pelastusohjelman hengessä

Keskustelujen keskeiset aiheet olivat teemoiltaan Politiikan pelastusohjelmasta tuttuja aikamme suuria kysymyksiä: ilmastonmuutos ja muut ympäristökysymykset, maahanmuutto, globalisaation hallinta, koulutus, hyvinvointiyhteiskunta 2.0, väestön ikääntyminen, monikulttuurisuus ja rauha. Omassa puheenvuorossani kerroin terveiset eilisestä Lauttasaaren yleisötilaisuudesta, joissa korostui huoli nuorista. Lisäksi korostin historiallisen näkökulman tärkeyttä maahanmuuttokeskustelussa. Suomi oli noin vuoteen 1980 maastamuuttomaa ja edelleen reilusti toista miljoonaa suomalaistaustaista asuu ulkomailla. Vuodesta 1980 maahanmuutto on arviolta 9-kertaistunut. Vaikka muutos on ollut nopea, ulkomaalaisten määrä Suomessa on edelleen eurooppalaisittain vertaillen sekä suhteellisesti että absoluuttisesti pieni.

Presidenttien ohella alustanut filosofi Pekka Himanen korosti positiivisen johtajuuden merkittävyyttä kriisin keskellä. 2010-luvun kukoistukseen meidät johdattavat ne, joilla valmiutta ”doing the undone” ja doing the unwelcome” eli asioita, joista ei saa kaikkien juhlintaa, mutta jotka on tehtävä, jotta maailma menee oikeaan suuntaan.

Ahtisaari: Ajatelkaa itse

Presidentti Martti Ahtisaari haastoi kuulijoita ja suomalaisia yleensä laittamaan uusiksi perinteiset ajatusrakenteet ja korosti lisääntynyttä kansainvälistä yhteistyötä ja kuinka elämme mielenkiintoisia aikoja. ”Miksi uusi maailman epäjärjestys jatkuvasti yllättää meidät?” Ahtisaari kysyi viitaten The Age of Unthinkable teokseen, jonka Taneli Kukkonen oivallisesti suomensi Käsittämättömän kuvitteleminen. Loppupuheenvuorossaan Ahtisaari kehotti kuulijoita kyseenalaistamaan ja miettimään ratkaisuja maailman asioihin: ”Älkää uskoko auktoriteetteihin, vaan ajatelkaa itse.”

Halonen: Katso kenen kanssa olet tänään tekemisissä

Tasavallan presidentti Tarja Halonen esitteli läpileikkauksen tämän hetken keskeisistä yhteiskunnallisista kysymyksistä. Poimin Halosen puheista mukaan muun muassa näkemyksen Euroopan integraatiosta ”uutena sisäpolitiikkana” ja ”arkipäiväisenä asiana”, globaalin ihmisen –synnyn ja maapallon pelastamisen tärkeyden. Halonen myös kehotti kuulijoita miettimään, kenen kanssa tänään toimii, koska todennäköisesti saman porukan kanssa etsii ratkaisuja myös 30 vuoden kuluttua.

Loppupuheenvuorossaan Halonen korosti, kuinka itse joudumme vastaamaan foorumissa presidenteille esittämiimme vaikeisiin näihin kysymyksiin. ”Ja kyllähän te olette varautuneet vastaamaan. Miettikää, mihin te haluatte olla menossa ja pärjätkää hyvin ja kyllähän te pärjäätte.”

Koivisto: Itse te olette näistä asioista vastuussa

Presidentti Mauno Koivisto luonnehti nykyhetkeä suhteessa omaan presidenttikauteensa toteamalla, että olemme nyky-Suomessa entistä vapaampia tekemään viisaita ja vähemmän viisaita ratkaisuja. Lisäksi meillä on (edelleen) hyvät naapurit ja olemme mukana yhteistyössä, jossa meillä on ääni ja vaikutusta maailmanlaajuisesti (siis Euroopan unionissa).

Kuunneltuaan viisituntisen keskustelun loppuun Koivisto totesi, että lähihistorian harrastaminen on hänelle itselleen muistuttanut, kuinka yhteiskunnassa ”tavallisesti on päädytty vallan muualle kuin on pyritty”. Tämän evästyksen hän halusi antaa myös meille nuoremman polven toimijoille. Koko presidenttifoorumin mieleen painuvin hetki monelle osallistujalle varmasti oli presidentti Koiviston loppusanat, jotka heittivät pallon takaisin ja eteenpäin: ”Te olette puhuneet täällä paljon ja esittäneet meille kysymyksiä. Puheenvuoroissa olette päätyneet siihen, että jotain tarttis tehdä. Kyllä te itse olette näistä asioista vastuussa. Itse te olette näiden asioiden kanssa kasvokkain.” Ainakin minä ja vierustoveri Johanna Sumuvuori liikutuimme kyyneliin.

Linkit: HS Uutinen, Presidentin kanslian tiedote