2011-2015 hallituskauden päätteeksi julkaistiin Trendi-ryhmän loppuraportti. Vedin ryhmän työtä sen alkukauden. Tavoitteena oli selvittää työelämän muutostrendejä ja niistä seuraavia lainsäädäntötarpeita. Näkökulmana olivat epätyypilliset työsuhteet kuten määräaikaisuus, osa-aikaisuus, vuokratyö ja itsensä työllistäminen ja näennäisyrittäjyys.

Kävin raportin läpi nyt uudelleen. Seuraavalla hallituskaudella on syytä monella tapaa jatkaa siitä, mihin 2015 jäätiin, kun selvitykset ja kv- vertailut oli tehty. Tässä linkki raporttiin. Tänään maanantaina keskustelemme aiheesta paneelista, sen jälkeen mahdollisesti lisää!

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/74961/TEMjul_2_2015_web_21012015.pdf