POLITIKEN MÅSTE RÄDDA VÄRLDEN. ETT BESLUT ÅT GÅNGEN.

Att leda samhället i en rättvis riktning kräver kunskap, vilja och förmåga att lyssna. Komplexa frågor måste lösas gemensamt, i samarbete. Därför måste politiken rädda världen. Ett beslut åt gången.

Min målsättning är ett samhälle som är socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart. Politiken spelar en stor roll i hur ett sådant samhälle ska uppnås. Men politiken är allt mera krävande. I en snabbt föränderlig värld måste man ha förmågan att göra långsiktiga beslut. Det är viktigt att välja beslutsfattare som man har förtroende för och vars värderingar och omdöme man kan lita på i alla situationer – i stället för att bara inrikta sig på vallöften.

PERSONUPPGIFTER

Pilvi Torsti (f. 1976), politices doktor och docent, Helsingfors universitet, medlem av Helsingfors stadsstyrelse och stadsfullmäktige, ordförande för Helsingfors socialdemokrater, arbetat som arbetsministerns specialrågivare, statssekreterare i undervisnings- och kulturministeriet, forskningschef, grundat en internationell skola i Bosnien och Herzegovina, prisbelönats för fredsarbete, arbetat som journalist och författare av kunskapslitteratur (senaste bok: Finländarna och historien (Suomalaiset ja historia), gift och har tre barn.

Tel. +358407191206
Email: pilvi@pilvitorsti.fi
Twitter: @pilvitorsti
www.facebook.com/pilvitorsti