Inhimillinen
tasa-arvoinen
ja reilu Suomi.

Suomella pitää olla
maailmassa suuri
kädenjälki ja pieni
hiilijalanjälki.

KOULUTUS

on tehokkain tapa muuttaa maailmaa. Tutkimus ja tiede tarvitsevat kunnianpalautuksen.
Jokainen lapsi ja nuori on pidettävä mukana.

LAPSET, MUMMOT JA PAPAT

– Kaikilla on oikeus inhimilliseen hoivaan ja hyvinvointiin.

ILMASTONMUUTOS

Pystymme ratkaisemaan ilmastonmuutoksen, jos haluamme. Jokainen on osa ratkaisua.
Tarvitsemme jälleenrakennushenkeä, oikeudenmukaisuutta ja kykyä sitoutua.

HYVINVOINTIVALTION

perustaksi tarvitaan vahva talous, reilu työelämä, ja
menestyvät yritykset. Pohjoismaiseen hyvinvointivaltioon kuuluu arkinen oikeudenmukaisuus,
sukupolvipolitiikka ja sukupuolten tasa-arvo.

RAUHAN

rakentaminen on ulkopolitiikan ydintä ja arkista työtä Suomessa, EU:ssa ja maailmassa.

KAUPUNGIT

kohtuuhintaisia asuntoja, kulttuuria kaikille ja hyviä lähipäiväkoteja. Meidän on etsittävä parhaita
ratkaisuja arkisiin ja maailmanlaajuisiin kysymyksiin.

1

Koulutus on tehokkain tapa torjua eriarvoistumista, vähentää köyhyyttä, rakentaa tasa-arvoa, vahvistaa taloutta ja muuttaa maailmaa. Tarvitsemme tulevaisuusinvestointeja, lähipäiväkoteja, tasa-arvoisen peruskoulun, opettajille työrauhan ja kaikille nuorille maksuttoman ammatillisen koulutuksen ja lukion. Suomen menestys ja globaali asema vaativat tutkimuksen ja koulutuksen kunnianpalautuksen. Hallituskauden tärkein väylähanke on Osaamispolku 2030, joka kattaa niin yksityisen & julkisen sektorin TKI-panostukset kun peruskoulun vahvistamisen. Hallitusohjelman koulutus- ja osaamiskokonaisuus on vahva.

2

Lapset, mummot ja papat. Suhtautuminen pieniin lapsiin, vanhuksiin ja muihin heikommassa asemassa oleviin ryhmiin kuten vammaisiin ja mielenterveyskuntoutujiin mittaa inhimillisyyttä. Luottamus ja arvostus eri ryhmien ja sukupolvien välillä rakentaa maailmaa. Meidän on tehtävä väsymättä töitä, jotta vanhenemista ja sairautta ei tarvitse pelätä, lapsia rohkenee toivoa ja lapsilla on elämisen arvoinen elämä.

3

Pystymme ratkaisemaan ilmastonmuutoksen, jos haluamme. Jokainen on osa ratkaisua. Tarvitsemme jälleenrakennushenkeä, oikeudenmukaisuutta ja kykyä sitoutua tässä ja nyt. Minulle kolme tärkeintä lähtökohtaa ilmastotyössä ovat tutkijoiden ja päättäjien yhteistyö kansainvälisen ja kansallisen ilmastopaneelin suosituksien pohjalta, Suomen aktiivinen globaali vaikuttaminen, joka korostuu EU-puheenjohtajana 2019 sekä ilmasto-oikeudenmukaisuus, jossa jokainen on osa ratkaisua.

4

Pohjoismaisen hyvinvointivaltion perustaksi tarvitaan vahva talous, reilu työelämä, vahva työllisyys ja menestyvät yritykset. Ne mahdollistavat arkisen oikeudenmukaisuuden ja sukupolvien tasa-arvon. Lähdin kymmenen vuotta sitten politiikkaan mukaan ilmastonmuutoksen, nationalismin nousun ja hyvinvointivaltion tulevaisuuden vuoksi. Se työ on kovasti kesken ja valtavan tärkeää.

5

Rauha on aina hauras. Siksi sen puolesta pitää tehdä joka päivä arkista työtä Helsingissä, Suomessa, EU:ssa ja maailmalla. Globaalit rauhankysymykset Balkanilla ovat olleet osa arkityötäni yli 20 vuotta. Eduskunnassa toimin Jemenin sotaan liittyvissä kysymyksissä. Globaalivaikuttamisessa pidän tärkeänä kestävää pakolais- ja kotoutumispolitiikkaa, jota olen ollut edistämässä Helsingin kaupungin päättäjänä, eduskunnassa, työ- ja elinkeinoministeriössä ja erilaisissa vapaaehtoisrooleissa.

6

Kaupungit ovat koteja ja ratkaisijoita. Helsingissä on oltava tasa-arvoinen peruskoulu, kohtuuhintaisia asuntoja, kulttuuria kaikille ja hyviä lähipäiväkoteja. Päättäjänä korostan kaupunkien roolia arkisina ympäristöinä ja aikamme kysymyksien ratkaisijoina. Tarvitsemme kansallisen kaupunkistrategian, peruskoulujen tasa-arvo-ohjelman ja vahvaa kumppanuutta valtion ja Helsingin välillä asunto-, liikenne- ja maankäyttöasioissa (MAL).

X

Politiikan tärkein ulottuvuus on tulevaisuus. Teemme tänään päätöksiä, joiden vaikutukset näkyvät kymmenen vuoden päästä. Tarvitaan tulevaisuuden rakentajia, joilla on näkemys suunnasta, johon pitää kulkea ja kyky neuvotella yhteisiä ratkaisuja. Sdp:n #Tulevaisuuslinja on näkemys kestävän kehityksen yhteiskunnasta 2030. Ohjelma rakentuu YK:n Agenda 2030 -ohjelman pohjalle. Olen ollut tiiviisti mukana ohjelman valmistelussa 2017 alkaen. Tulevaisuusohjelma ja siitä johdettu vaaliohjelma on luettavissa täällä.