pic

Uskon tekoihin ja tekemiseen. Tekoja ajaa vimma puuttua epäkohtiin ja muuttaa maailmaa siellä, missä sille näyttää olevan tarve ja tilaus.

1)

Jotta Suomessa osattomuudesta osallisuuteen, petty politics sijaan isoja ajatuksia, 2050 hyvinvointivaltio, menestyvä yhteiskunta.

2)

Jotta edustuksellinen demokratia vahvistuisi, ihmisten ihanteet veisivät maailmaa eteenpäin demokratian ja tutkitun tiedon avulla.

3)

Jotta maailma pelastuu & menestyy, kestävä kehitys ja rauha! Innovaatiot! Uudet ratkaisut! YK: 2030 visio ja 17 kestävän kehityksen tavoitetta!

4)

Koska yhteisten asioiden hoitaminen ja vastuunotto Suomessa ja maailmassa
aina – lapsesta asti – ollut oma kutsumus, halu kanavoida teot ja energia pitkällä tähtäimellä parlamentaarikkona

5)

Jotta Sdp vahva edistysliike ja globaali toimija, joka osaa yhdistää vastuu-vapaus-oikeus-velvollisuus