päivitetty tammikuu 2010 (Pilvi Torsti ja Esa Suominen)

linkki Miksi-ilta -kutsuun

Miksi-iltoja ja vaikutuskanavia: Miten Helsingin sosialidemokraattinen kilta toimii ja miten sen kautta voi vaikuttaa?

Killan toiminta

Kilta on Sdp:n puolueosasto, jonka perustivat aikanaan yliopistopiireistä tulleet nuoret sosialidemokraatit. Tavoitteena alusta lähtien oli laajapohjainen poliittinen toiminta- ja keskusteluyhteisö. Killan historiaa kootaan vuoden 2010 aikana.

Vuonna 2010 Killan puheenjohtajana ja sihteerinä tavoitteenamme on Killan perinteistä ponnistaen sellainen toiminta, mille itse olemme helsinkiläisen sd-liikkeen piirissä kokeneet tarvetta.

Kilta pyrkii järjestämään sekä syys- että kevätkaudella 2-3 Miksi-iltaa sekä kesäjuhlan. Lisäksi pidetään viralliset kevät- ja syyskokoukset. Miksi-iltojen tavoitteena on luoda kanava ja edellytykset vaikuttaa sosialidemokraattiseen politiikkaan Suomessa ja Helsingissä. Iltoihin kutsutaan kaikki sosialidemokraattiseen politiikkaan vaikuttamisesta kiinnostuneet. Tapaamisten ”virallisen” osan kesto rajataan 1–2 tuntiin ja vapaamuotoisempi keskustelu voi jatkua varsinaisen tapaamisen jälkeen. Tapaamiset pyritään järjestämään paikkoihin, joihin pääsee niin rollaattorilla kuin lastenrattailla.

Miksi-illoissa käydään lyhyesti läpi kansallinen ja kunnallispoliittinen tilannekatsaus (pj. ja sihteeri). Tavoitteena on taustoittaa ajankohtaista tilannetta (”miksi-mitä-mistä oikeasti on kysymys”) ja pohtia, mitä seuraavaksi on tulossa ja miten ajankohtaisiin tai esille nouseviin asioihin voidaan osastona tai jäseninä vaikuttaa. Tavoitteena on tiedonvälitys kaikille kiinnostuneille ja palautteen ja evästyksen saaminen sekä aloitteiden tekeminen silloin kun niille nähdään tarvetta ja perusteita.

Killan johtokunnan viralliset kokoukset pidetään tarvittaessa tapaamisten yhteydessä tai sähköpostitse viikon kuluessa tapaamisten jälkeen. Muu osaston nimissä tapahtuva aktiivisuus on tietenkin aina suotavaa. Killan sähköpostilistaa hyödynnetään reflektiopintana myös SDP:n poliittisen osaston toiminnan kehittämisessä toimiihan Killan sihteeri Esa Suominen osaston päällikkönä.

Vuoden 2010 aikana Kilta varaa käyttöönsä www.helsinginsdkilta.sdp.fi -osoitteen, jonne aletaan rakentaa Killan kotisivuja.

Kansallinen vaikuttaminen

Joka toinen vuosi pidettävään puoluekokoukseen voi vaikuttaa kahdella tavalla: pyrkimällä puoluekokousedustajaksi ja tekemällä aloitteita. Puoluekokousedustajat valitaan Helsingin piirissä jäsenäänestyksellä osastojen asettamista ehdokkaista. Puoluekokous aloitteita voivat tehdä sekä yksittäiset jäsenet että puolueosastot. 2010 puoluekokouksen aloitteiden dl oli 30.11.2009, joten puoluekokousaloitteita ei tulevaan puoluekokoukseen enää voi jättää. Puoluehallitukselle sen sijaan voi tehdä jatkuvasti aloitteita joihin vastataan n. kuukauden kuluessa. Hyväksyttävät aloitteet lähtevät eteenpäin toimenpiteille.

Puoluekokoukseen tehtävät ohjelmaluonnokset tulevat kommentoitaviksi osastoille ennen puoluekokousta. Osasto käsittelee ohjelmat ja aloitteet sekä antaa niistä lausunnon. Lisäksi Helsingin piiri järjestää jäsenäänestyksellä valituille puoluekokousedustajille kuulemistilaisuuden. 

Vaikuttaminen Helsingin kunnallispolitiikkaan

Helsingin alueen sd-puolueosastot muodostavat yhdessä Helsingin piirin. Piiri valitsee puheenjohtajan kahdeksi vuodeksi kerrallaan (2009–2010 Risto Kolanen) ja piirihallituksen joka vuosi erikseen. Kaksi kertaa vuodessa pidettävä piirikokous on avoin kaikille jäsenille ja kaikilla on siellä puheoikeus. Äänioikeus on osaston (siis killan) valitsemilla edustajilla. Osasto (siis kilta) voi tehdä piirikokoukselle aloitteita.

Yksittäinen jäsen tai puolueosasto voi tehdä valtuustoryhmälle, kaupunginhallitusryhmälle ja piirihallitukselle aloitteita. Näiden osalta ei ole mitään vakiintunutta käytäntöä. Kaupunginhallitusryhmä (hallituksen jäsenet, varajäsenet, valtuustoryhmän puheenjohtaja, piirin puheenjohtaja, valtuuston sosialidemokraattinen varapuheenjohtaja ja sd-taustaiset kaupunginjohtajat) kokoontuu joka maanantai ja valtuustoryhmä ennen valtuuston kokouksia.

Muutamia keskeisiä tulevia päivämääriä

18.1.2010 Helsingin sosialidemokraattien puolueosastojen puheenjohtajien palaveri

31.1.2010 Puoluekokousedustajaehdokkaat maaliskuussa toimitettavaan jäsenäänestykseen

21.4.2010 Helsingin piirin piirikokous, aloitteiden määräpäivämäärä vielä epäselvä

27–29.5. 2010 Puoluekokous Joensuussa, PUOLUEEN JÄSENILLÄ LÄSNÄOLO-OIKEUS, TULE MUKAAN!

18.8. 2010 Eduskuntavaalien jäsenäänestykseen ehdotettavien ehdokkaiden ilmoittaminen

Killan kevät 2010

ke 13.1. 17-19 Järjestäytymistapaaminen, Kiasman kahvila

ti 16.2. 18-20. Miksi-ilta. Paasitorni (HTY:n talo). Sdp:n poliittisen osaston päällikkö Esa Suominen ja Hgin kaupunginhallituksen varajäsen Pilvi Torsti alustavat. Lapsiparkki.

ke 17.3. 18 kevätkokous HTYn talolla

ti 13.4. Miksi-ilta. Paikka ilmoitetaan myöhemmin.

kesätapaaminen viikolla 29

Muuta huomioitavaa

Pidäthän huolta, että sähköiset osoitetietosi ovat ajan tasalla sekä puolueessa, killan sihteerillä (suominen.esa@gmail.com) että Helsingin sosialidemokraattisessa piirissä? Voit itse päivittää tietojasi sdp.fi –sivuilta löytyvän JäsenExtran kautta. Tarvitset vain jäsennumerosi ja salasanan, joka on ensimmäisellä kerralla syntymäaika muodossa ppkkvvvv. Jos jäsennumero on hukassa, saa sen helposti sivuilta lähettämällä lomakkeen. Puolueen kautta saat sähköisen uutiskirjeen eAimon, joka sisältää runsaasti erilaista tietoa puolueen politiikasta ja tapahtumista. Helsingin sd. piirin kautta tulee myös paljon tietoa tapahtumista ja koulutustilaisuuksista, listalle pääset helpoimmin lähettämällä pyynnön osoitteeseen carola.gronlund@sdp.fi.

Pilvi Torsti ja Esa Suominen (puheenjohtaja ja sihteeri)