Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut,

RKP:n aloite on arvokas ja ajankohtainen. Lasten ja nuorten oppimisen ja hyvinvoinnin tuen tarpeen ennakoidaan kasvaneen ja kasvavan merkittävästi. Perusopetuksessa 40 % oppi-laista tarvitsee aikaisempaa enemmän tukea.

Tämä aloite on nyt myös erityisen ajankohtainen ja haluaisin esittää kysymyksen pormestari Vapaavuorelle.

Olin tänään yhteydessä ystävääni, joka toimii apulaisrehtorina itähelsinkiläisessä peruskou-lussa. ”Jouduttiin hajottamaan kolme luokkaa ja siirtämään oppilaat rinnakkaisluokkiin, lukkareista karsittiin kaikki mahdolliset ylitunnit ja jokaiselta luokka-asteelta yksi jakotunti vähemmäksnsi” hän kuvasi toimenpiteitä, jotka on ollut pakko tehdä, kun varmuutta ensi kou-luvuoden rahoituksen lisäyksestä ei ole. Eli osa lapsista menettää tutun open ja luokan täs-sä muutenkin vaikeassa tilanteessa.

Koulut tietävät, että viime syksyn epätavallisissa koronaolosuhteissa sovimme budjettineuvottelujen yhteydessä, että lautakunnat voivat 2021 ylittää budjettinsa, jos tilanne niin vaatii.

Tähän nojaten 13.4. kokouksessa kasvatuksen ja koulutuksen toimialalautakunta hyväksyi 11 äänen tuella, 2 tyhjää seuraavasti: 

”Perusopetuksessa 40 % oppilaista tarvitsee aikaisempaa enemmän tukea. Näin lautakunta katsoo budjetissa sovitun koronan aiheuttaman tarpeen ylitysoikeuden myöntämiselle täyt-tyvän.

Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle ylitysoikeuden myöntämistä vuoden 2021 budjettiin koronan aiheuttaman oppimisvajeen ja mielen pahoinvoinnin ehkäisemiseen ja korjaamiseen: 

Yhteensä 17,5 miljoonaa euroa.”

Tämä päätös siis 13.4. Koulut viestivät silloin, että rahoilla on kiire. Päätöksestä on nyt 5 vkoa ja päivä. Edelleenkään virallista päätösesitystä rahoista ei pormestarilta ole tullut.

Jokainen ymmärtää, että koulut suunnittelevat seuraavaa lukuvuotta nyt. Ovat suunnitelleet viime kuukaudet. Jo Huhtikuu oli siis myöhäinen ajankohta. Mutta kukaan ei voinut kuvitella, että pormestari ei toisi linjausta heti viralliseen käsittelyyn. Tällainen laajan enemmistön päätöksen toteutus pitäisi olla lähinnä tekninen asia ja tapahtua viipymättä. Huomautan vielä, että 17,5 miljoonan lisäystä tuki myös kokoomuksen apulaispormestari Pakarinen.

Nyt kysyisin pormestari Vapaavuorelta, mikä tämän esityksen tuomisessa on kestänyt? Voitteko vahvistaa, että tuotte 17,5 miljoonan lisäyksen seuraavan kaupunginhallitukseen, jonka esityslista julkaistaan huomisaamuna eli asialista lienee valmis?

Tämä ei ole vähäpätöinen asia. Apulaisrehtoriystäväni vahvisti juuri, että esimerkiksi heidän koulussaan kolme luokan hajoittamisesta koronavuoden päätteeksi tiedotetaan ensi viikolla. Nyt on siis todella kiire toimia, kuten olemme yhdessä linjanneet.

Tässä on kysymys koulujen ja koululaisten arjesta ja demokratiasta.  Toivon pormestari Vapaavuoren vastausta tämän illan aikana. Sitä vastausta kaipaavat Helsingin koulut ja koululaiset.