Puheenvuoro valtuustossa liittyen päätös kahden terveysaseman 4-6 vuoden kokonaisulkoistuksesta:

“Minun kysymykseni ja hämmennykseni tässä kokeilussa suuntautuu asiaa esittelevälle apulaispormestari Vesikansalle ja toimialajohtaja Jolkkoselle.

Mikä on teidän johtamanne strategia ja laaja visio helsinkiläisten terveydenhuollon järjestämiseksi paremmin?  

Joulun aikaan luimme lehdistä kaupungin päätöksestä maksaa terveyskeskuslääkäreille puolen vuoden ajan 1000 euron lisäpalkkiota aiemmin päätetyn pysyvän palkankorotuksen päälle. Tällä lyhyen aikavälin kriisitoimella pyritään ratkomaan lääkärivajetta.

Samoihin aikoihin päätettiin valmistella kahden kokonaisen terveyskeskuksien ulkoistuskokeiluja vuodesta 2021 alkaen.

Odotin, että näiden kriisitoimenpiteiden yhteydessä olisi kerrottu laajasta strategisesta kokonaisuudesta, jolla käsillä oleviin perusterveydenhuollon ongelmiin kuten lääkärivajeeseen puututaan pitkäjänteisesti.

Vajaan kymmenen vuoden päättäjä-kokemuksella ja kentän ääntä kuunnellen Helsingin sote-palveluista ja erityisesti perusterveydenhuollosta muodostuu tällä hetkellä pirstaleinen ja kuormittunut kuva, jossa edetään ongelmasta ja kriisistä toiseen. Aivan kuin sote-palvelujen ml. henkilöstön työ kehittämisestä puuttuisi pitkän tähtäyksen suunnitelma, jonka merkitys kriisiaikana korostuu, ei vähene. Tällaisen suunnitelmien puute mahdollistaa tällaisten yksittäisten eittämättä ideologisten ratkaisujen läpiviennin. 

Muistan aikaa, kun apulaiskaupunginjohtajana toimi Räty ja lautakunnan pj:na Anttila. Ideologiset erot olivat ilmeisiä, mutta valtuutetulle, joka ei ole sote-asintuntija muodostoi käsitys siitä, että on työtä johdetaan ja tavoitteet ovat selkeitä ja strategisia. Sellaisia tavoitteita olivat sosiaali- ja terveyspalvelujen integrointi ja lääkärivirkojen täyttö.

Yhdyn myös Petrus Pennasen huoleen ja analyysiin liittyen hierarkinen ja jäykkä kulttuuri. Sitä pitäisi muuttaa ja muutosta johtaa! Tiedämme kaikki, että lääkäreiden ja muun sote-alan henkilöstön työmotivaatio tulee siitä, että voi tehdä työtään niin hyvin kuin kykenee. Ei sitä kaupungin ulkopuolelta johdeta!

Holopaisen ja Juvan puheenvuorot eivät vakuuttaneet perusteena kannattaa tätä esitystä. Mutta erityisesti hämmennykseni suuntautuu asiaa esittelevälle apulaispormestari Vesikansalle ja toimialajohtaja Jolkkoselle: mikä on teidän visionne? Mitä tapahtuu soteingraatiolle tässä, johon Hki nimenomaan on satsannut?”