”Helsingissä on se hieno osaamiskeskus, sieltä saa apua.” Näin sanoi kurdinainen hiljattain työelämäillassa, kun käytiin läpi, miten maahanmuuttaja löytää Helsingissä töitä ja apua työnhakuun.

Olin kommentista iloinen. Olemme ilmeisesti onnistuneet! Tehdyllä työllä on merkitystä.

Lokakuisena viikonloppuna 2015 kokoonnuimme Helsingin kaupungintalolle budjettineuvotteluihin. Osana yli neljän miljardin päätöstä pohdimme, miten vastaisimme pakolaistilanteeseen. Ymmärsimme, että tulevina vuosina kaupunkiin kotiutuvien pakolaisten joukko laajenisi edelleen.

Moni ajatteli, että nyt on syytä lisätä rahaa maahanmuuttoyksikköön sote-virastoon. Päätimme toisin. Päätimme varata kymmenen miljoonaa euroa ”turvapaikanhakijoiden kotoutumisen edellytysten ja maahanmuuttajien hyvän kotouttamisen varmistamiseen”. Annoimme kaksi kuukautta valmisteluaikaa ja toivoimme virkamiehiltä ”out of box” -esityksiä.

Parin kuukauden jälkeen esitys oli valmis. Kotoutumisen ongelmana todettiin, että asiat tehdään jonossa. Ensin pureudutaan sosiaaliturvaan, sitten kielikoulutukseen ja viimeisenä työllistymiseen. Keskimäärin maahantulon ja työllistymisen välissä kuluu peräti yhdeksän vuotta. Lisäksi ihmisten valmiudet ja tarpeet ovat kuitenkin keskenään erilaisia.

Johtopäätös oli, että koulutus, työllistyminen ja sosiaalipalvelut pitäisi saada tapahtumaan yhtä aikaa.

Eilen Arja Koli esitteli Stadin ammattiopiston maahanmuuttajien osaamiskeskuksen toimintaa, jossa yhdistyy koulutus, te-palvelut ja sosiaalityö. Tavoitteena on kotoutumisen sujuvoituminen ja siinä näytetään onnistuvan: kahden vuoden aikana yli 2000 ihmistä on osaamiskeskuksen kautta päässyt kiinni työelämään, jatkokoulutukseen, kielikoulutukseen ja myös saanut apua ja tukea kela- ja te-asioinnissa. Keskuksessa tarjotaan esimerkiksi sekä kielikoulutusta liki ummikoille että pajaväyliä ammatilliseen koulutukseen.

Osaamiskeskus kehittää omaa työtään jatkuvasti ja soveltaa lainsäädäntöä luovasti, jotta erilaiset tukimuodot saadaan hyödynnettyä. Kehittyneestä työmallista on otettua oppia muualle Suomeen ja myös kansainvälisesti. Kaikesta toiminnasta henki, että homma toimii ja synnyttää jatkuvasti uusia ajatuksia, jotka vievät turvapaikanhakijoita ja maahanmuuttajia eteenpäin yhteiskunnassa. Tsemppiä arvokkaalle työlle ja kiitos. Olkoon tämä esimerkki julkisen sektorin kyvystä luoda innovatiivisia malleja, jotka tuovat yhteen kehittäjäihmisiä ja monenlaista osaamista!