(Puheenvuoro valtuustossa 16.3.2016 Helsingin johtamisjärjestelmän uudistamisesta)

Johtamisjaoston työhön koko kauden osallistuneena haluan tässä vaiheessa nostaa esiin neljä seikkaa: demokratia, henkilöstön asiantuntemus, tutkijaosaaminen ja luottamus.

1 Demokratia. Uudistuksen mieli oli ja on demokratian vahvistaminen kaupungin johtamisessa. Mutta mitä tekemistä toimialoilla on demokratian kanssa? Oikea vastaus on: ei mitään. Toimialat ovat kokoomuksen pyrkimys vyöryttää rakennetta, joka esityksen mukaisesti toteutettuna kaventaa demokratiaa ja keskittää valtaa. Samalla kun kannatan pormestarimallia tai sen kaltaista johtamisjärjestelmää, kammoksun tässä ajassa kaupunkilaisten vaikutusmahdollisuuksien kapenemista, kun luottamushenkilöiden ja luottamuselinten määrä radikaalisti vähenee.

2 Henkilöstö. On selvää, että tässä salissa ei asu tieto siitä, miten työt ja asiakokonaisuudet olisi fiksua järjestää. Tämän uudistuksen valmistelun eri vaiheissa olemme edellyttäneet esittelijä kaupunginjohtaja Pajusta varmistamaan, että henkilöstöä ei vain muodollisesti osallisteta, vaan prosessi on syvällisempi. On fiksua hyödyntää henkilöstön arjen asiantuntemus. Se on myös edellytys uudistuksen onnistumiseksi. Mikään uudistus ei koskaan onnistu, ellei organisaation sydän ole siinä mukana. Sydän ovat ihmiset.

3 Tutkimus. Entä miksi haluan nostaa kolmantena asiana tutkijaosaamisen? Koska tähän asti olemme olleet tässä suhteessa typeriä! Eilen tässä salissa osa meistä sai kuunnella tamperelaista hallintotutkija Jenni Airaksista. Esitys teki selväksi sen, että hyviä, toimivia, asukasystävällisiä ja demokraattisia kaupunkeja voi organisoida ja johtaa monella tavalla. On ollut sulaa typeryyttä, että emme tähän mennessä ole pyytäneet lausuntoja näihin esityksiin tutkijoilta. Tämä on osa Helsingin tautia, esimerkiksi Treella tutkijaosaamista hyödynnetään suoraan osana kaupunginhallituksen työtä!

4 Viimeisenä tärkein. Luottamus. Luottamus.

En ole koskaan poliittisessa päätöksenteossa osallistunut perehtyneempään ja luottamusta herättäneeseen valmisteluun kuin tässä johtamisuudistuksessa – aina viime lokakuuhun asti. Silloin koko hankkeeseen tuli vuosi nolla, kun kaupunginjohtaja Pajunen teki esityksen, jota jaosto ja valtuustoryhmät eivät olleet kannattaneet. Se alleviivaa yhtä osaa, mikä tässä uudistuksessa on tärkeää: demokraattisesti valittu kaupunginjohto, joka antaa päätöksenteolle kasvot ja toteuttaa poliittisen enemmistön tahtoa ja linjoja.

Mutta ei muun demokratian hinnalla ja valtaa keskittämällä, kuten Osku Pajamäki puheenvuorossaan totesi, ja teki tarvittavat korjaavat esitykset, joita samalla tässä kannatan.

Hyvät valtuutetut, Kaarin Taipale tekee ponsiesityksen, joka koskee asukkaiden osallistumista, siis demokratiaa. Teen itse kaksi pontta, koskevat henkilöstön asiantuntemuksen ja tutkijaosaamisen hyödyntämistä osana jatkovalmistelua. Toivon, että voitte niitä kannattaa. Ne vahvistavat neljättä eli luottamusta.

Hyvät valtuutetut,

Ratkaisevaa jatkotyössä tulee olemaan sellaisen luottamuksen kulttuurin rakentaminen, joka rakentaa sellaista Helsinki, jota johdetaan avoimesti, demokraattisesti ja vaikuttavasti.

Hyvää valtuutetut, kuten Osku Pajamäki sanoi enemmän demokratiaa pormestarimalliin!

Sdp:n ryhmäpuheenvuoro täällä.