Palautusesitys, jonka tänään rakensimme ja joka blogin lopussa kaatui niukasti 43-41 kok-rkp ja vihreiden enemmistön äänin, yksi perussuomalainen äänesti tyhjää. Harmittaa, mutta samalla kaikki voitava tehtiin. Lämmin kiitos yhteistyöstä niin päättäjäkollegoille kuin monille tiedonhankinnassa ja valmistelussa auttaneille.

Tämän iltaisen valtuuston kokouksen jälkeen arvostan sitä, että valtuuston kokoukset ovat kaupunkilaisten kuultavissa livenä ja arkistona – kiitos Helsinki-kanavien lähetyksen. Kuulimme monia perehtyneitä puheenvuoroja, joista erikseen mainitsisin oman ryhmänvetäjä Osku Pajamäen lisäksi Terhi Peltokorven ja Laura Kolben. Ne kannattaa kuunnella. Kunniamaininta naisnäkökulmasta menee Sara Paavolaiselle ja Veronika Honkasalolle ja vilpittömyydestä faktojen erittelyssä Johanna Sumuvuorelle. Ylipäänsä asia-argumentteja käyttäneitä puheenvuoroja oli paljon. Myös Tatu Rauhamäki sanoi reilusti ääneen kokoomuksen ideologiset perustavoitteet.

Keskustelua kuunnellessa tulikin selväksi, että hyväksytty esitys oli ennen muuta ideologinen. Asia-argumentteja kokoomuksen Rkp:n ja vihreiden enemmistön tuella läpiviemälle esitykselle oli perin vähän ja useimmat perustelut jäivät uskon ja toivon varaan.

Professori Kolbe totesi, että käsillä on “suuri aatteellinen murroskohta” viitaten vimmaan, jolla yhteiseen ja julkisesti toimivaan suhtaudutaan. Ehkä Lauran kanssa voimme kuitenkin hakea toivoa ja lohtuakin*  siitä, että kokouksen jälkeen minua lähestyi pitkään asioita seurannut ja totesi, ettei ole kymmeneen vuoteen kokenut vastaavaa Helsingissä. Hänen mukaansa valtuustokäsittelyssä ja sitä edeltäneessä keskustelussa tuli tunnelma, että helsinkiläisten enemmistö ei kannata kokoomuslaista näkemystä Helsingistä. Eli ehkä “aatteellinen murroskohta” voisi olla myös toiseen suuntaan?

Työ Helsingin ja helsinkiläisten puolesta jatkuu.

*päätös tuntuu hyvin surulliselta, koska harvoin olen ollut niin varma, että se oli kerta kaikkisen huono Helsingin ja helsinkiläisten kannalta

Palautusesitys/Torsti

Kaupunginvaltuusto palauttaa tehdyn esityksen valmisteluun seuraavalla ohjeistuksella:

-kaupunginvaltuusto kehottaa kuntalain kilpailuneutraliteettipykälän vaatimusten mukaisesti kaupunginkansliaa valmistelemaan vuoden 2014 aikana hyväksyttäväksi Palmian johtosääntöön muutoksen, jossa määritellään Palmian tuottavan toimialansa palveluita kaupunkikonsernin virastoille, laitoksille ja yhteisöille ja todetaan Palmian toimivan markkinoilla kuntalain mukaisesti vain vähäisessä määrin. Uusi Palmia toimii kilpailuneutraliteettisäännösten edellyttämällä tavalla joko vetäytyen markkinoilta tai perustaen erillisen yhtiön markkinoilla tapahtuvaa toimintaa varten. Tämä toteuttaa valtuustostrategian kirjauksen: ”Palmian, Helsingin Energian ja Helsingin Sataman toiminta- ja hallintomallit järjestetään kilpailuneutraliteettisäännösten edellyttämällä tavalla.”

-Kaupunginvaltuusto kehottaa kaupunginkansliaa vaatimaan Palmialta esityksen mittareista, joilla jatkossa seurataan Palmian työn kilpailukykyisyyttä ja tehokkuutta, kun se ei kilpaile markkinoilla. Palmiaa kehotetaan esittämään kaupungille myös muita mitattavia tavoitteita liittyen

vammaisten, maahanmuuttajien, osatyökykyisten ja muiden vaikeasti työllistyvien työllistäminen.

-Kaupunginvaltuusto kehottaa kaupunginkansliaa valmistelemaan yhteistyössä opetuslautakunnan ja sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisten virastojen kanssa suunnitelman ruokahuoltopalvelujen hankinnasta huhtikuuhun 2015 mennessä.

-Kaupunginvaltuusto kehottaa kaupunginkansliaa valmistelemaan esityksen kilpailutuksien laajuudesta, kun ruokahuoltopalvelujen hankinnasta on tehty selvitys ja ratkaisu

-Kaupunginvaltuusto kehottaa kaupunginkansliaa seuraamaan valmistelussa olevan uuden hankintalain vaikutuksia Palmian toiminnalle ja pohtimaan Palmian toiminnan jatkokehittämistä hankintalain muutosten aikataulussa

Puheenvuoroni

Hyvät kanssavaltuutetut,

Haluaisin nostaa esiin kaksi lähtökohtaa:

 • Meillä on käsissämme ISO PÄÄTÖS, johon liittyy 1) merkittävä Helsingin kaupungin taloudellinen intressi, 2) meidän kaikkien helsinkiläisten arkinen intressi ja 3) 3000 meillä kaupungilla töissä olevan ihmisen työ
 • Lopullinen päätös tehdään täällä valtuustossa. Me kaikki tiedämme, miten äärimmäisen vaikeaa on perehtyä kaikkeen ja siksi olemme jakaneet vastuita. Esimerkiksi tänään voin tunnustaa olevani vähemmän perehtyneet soteen kuin tähän ja jotkut teistä ovat viime kuukausina keskittyneet esimerkiksi kouluasioihin. Itse olen teidän valitsemana kaupunginhallituksen ja konsernijaoksen jäsenenä koittanut ymmärtää ja seurata Palmiaa parhaan kykyni mukaan. Sen tiedon ja ymmärryksen valossa haluan vedota teihin hyvät valtuutetut, vetosin eilen blogissa ja vetoan tänään: tehdään ratkaisu, jossa ei hätäillä tai oteta tarpeetonta riskiä.

Niinpä tänään viimeistelty esityksemme on, että tehdään pääpiirteissään kolme asiaa

 • se mitä laki vaatii
 • vaaditaan samalla Palmialta mittareita liittyen tuloksellisuus ja kilpailukyky sekä uusia tavoitteita esimerkiksi sosiaalisen työllistämisen kentällä
 • kytketään toisiinsa päätökset, joiden sisältö riippuu ja heijastuu toinen toiseensa eli esimerkiksi ruokahuoltoinvestoinnit ja kilpailutukset

Esitys on tehty järjestelmään ja luettavissa sieltä.

Hyvät valtuutetut lopetan seitsemän kohdan vetoomukseen, jonka olen blogissani avannut.

 • Tehdään niin kuin on kaksi vuotta sitten valtuustostrategiassa sovittu
 • Tehdään niin kuin toimivan ja tulosta tekevän Palmian johtokunnan enemmistö esittää
 • Toimitaan niin, että Palmian kannattavan toiminnan edellytykset säilyvät
 • Pidättäydytään ruokailun lisäkilpailutukselta, joka johtaisi irtisanomisiin ja vaarantaisi kilpailukyvyn
 • Vaaditaan Palmian työn jatkuvaa kehittämistä ja tehokkuutta
 • Vaaditaan kaupungilta kunnollista valmistelua
 • Ei hätiköidä riskiratkaisua, jonka seuraukset ovat epävarmat

 

Eli hyvät ystävät, tehdään harkittu päätös ymmärtäen, että siihen liittyy 1 merkittävä Helsingin kaupungin taloudellinen intressi, 2 meidän kaikkien helsinkiläisten arkinen intressi ja 3 3000 meillä kaupungilla töissä olevan ihmisen työ.

Kiitos.