Helsingin kaupunginhallitus päätti Guggenheim-säätiön tonttivarauksesta tänään. Tavoittelimme loppuun asti, että asiaa ei olisi viety eteenpäin kaksivaiheiseen kansainväliseen arkkitehtikilpailuun olemattomin tiedoin  hankkeen alustavista rahoitussuunnitelmista, päätöksentekomallista ja sisällöllisistä suunnitelmista.

Alla oleva palautusehdotus, joka olisi vienyt asian jatkoselvittelyyn ja valtuuston käsittelyyn ennen tontinvarausta, hävisi äänestyksessä 10-5. Viimeisessä äänestyksessä valittiin tontinvarauksen tekemisen ja hylkäämisen välillä. Päädyimme hylkäykseen, perustelut ja arvio eri päätösvaihtoehdoista aiemmissa blogeissa, jotka alla.

Kaupunginhallitusryhmän blogi täällä.

Kaupunginhallituskäsittely:

Palautusehdotus
Torsti Pilvi + Pajamäki Osku
Palautetaan tontinvaraus valmisteluun niin, että tontinvarauksen yhteydessä tuodaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston käsittelyyn 31.8.2014 mennessä
-Kaupungin teettämä arvio hanke-esityksen mahdollisista laajemmista elinkeinovaikutuksista sekä Guggenheim-säätiön esittämisestä kävijätavoitteista.
-Alustava erittely Guggenheim-Helsinki hankkeelle kaavaillusta hallintamallista
-Guggenheim-hankkeen alustava rahoitussuunnitelma (investointi ja käyttökulut), jolta pohjalta Guggenheim-säätiö esittää hankkeen edistämistä. Suunnitelmassa on mukana indikointia rahoittajien määrästä ja luonteesta ja vaihtoehdoista, joita rahoitukselle kaavailtu.
-Tarkempi sisällöllinen suunnitelma hankkeen toimintakonseptista ja miten se sopisi Helsingin kaupunkiin.

1 Äänestys
JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Palautusehdotus / Torsti Pilvi
JAA: 10, EI: 5, Tyhjiä: 0, Poissa: 0
JAA: Hakola Juha, Hamid Jasmin, Karhuvaara Arja, Kari Emma, Männistö Lasse, Oskala Hannu, Perälä Erkki, Rantala Marcus, Rauhamäki Tatu, Rissanen Laura
EI: Halla-aho Jussi, Pajamäki Osku, Puhakka Sirpa, Tenkula Tarja, Torsti Pilvi

– Vastaehdotus
Oskala Hannu + Männistö Lasse
Korvaa kohdan 8 viimeisen kappaleen (20):
“Arkkitehtuurikilpailun ollessa käynnissä Helsingin kaupunki teettää oman selvityksensä hankkeen taloudellisesta kannattavuudesta ja tuotto- ja kustannuslaskelmista.”

2 Äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus / Oskala Hannu
JAA: 0, EI: 12, Tyhjiä: 3, Poissa: 0
EI: Hakola Juha, Halla-aho Jussi, Hamid Jasmin, Karhuvaara Arja, Kari Emma, Männistö Lasse, Oskala Hannu, Perälä Erkki, Rantala Marcus, Rauhamäki Tatu, Rissanen Laura, Torsti Pilvi
Tyhjiä: Pajamäki Osku, Puhakka Sirpa, Tenkula Tarja

– Hylkäysehdotus
Pajamäki Osku + Torsti Pilvi
Esitys hylätään.

Äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Hylkäysehdotus / Pajamäki Osku
JAA: 10, EI: 5, Tyhjiä: 0, Poissa: 0
JAA: Hakola Juha, Hamid Jasmin, Karhuvaara Arja, Kari Emma, Männistö Lasse, Oskala Hannu, Perälä Erkki, Rantala Marcus, Rauhamäki Tatu, Rissanen Laura
EI: Halla-aho Jussi, Pajamäki Osku, Puhakka Sirpa, Tenkula Tarja, Torsti Pilvi