(kolumni Demokraatissa 22.7.2013. “Matkan varrelta” -kirjoitukset ovat myös merkintöjä Eisenhower Fellowships -koulutusohjelman kokemuksista. Pilvi Torsti osallistui eri puolilla Yhdysvaltoja toteutettuu ohjelmaan Suomen edustajana huhti-toukokuussa 2013)

”Mitä opit? Muuttuiko ajattelusi? Mikä sinusta nyt on tärkeintä politiikassa?”

Palattuani kahden kuukauden opinto- ja koulutusmatkalta moni on kysynyt tuohon tapaan tietäen, että hakupapereissa ilmoitin tavoitteeksi jäsentää ja pohtia Suomen ja maailman isoa kuvaa. Perustelin ison kuvan ajattelemisen tarvetta sillä, että politiikassa kaikki aika ja pitkälti ajattelukin keskittyy päivä- ja viikkokohtaisiin päätöksiin. Laajempia kokonaisuuksia, trendejä ja tulevaisuuden arvioita ehtii miettiä harvoin. Samalla päätöksien pitäisi jatkuvasti ennakoida tulevaa.

Suuri kuva maailmasta ei kahdessa kuukaudessa muuttunut, mutta pyhä kolminaisuus, johon kaikki palautuu ja johon kaikki päätökset pitäisi perustaa, kirkastui.

Kaikessa yksinkertaisuudessa: piirretään kolme ympyrää, jotka leikkaavat toisiaan. Ympyröihin kirjoitetaan ”talouden kestävyys”, ”ympäristön kestävyys” ja ”sosiaalinen kestävyys”, joka pitää sisällään sellaisia arvoja kuin yhdenvertaisuus, ihmisoikeudet, tasa-arvo ja vapaus. Kolmen ympyrän keskelle muodostuvaan leikkauskohtaan kirjoitetaan ”Kestävä kolmiympyrä”.

Tätä kolmiulotteista ajattelua voi soveltaa kaikilla tasoilla. Voi tarkastella globaalia kehitystä ja siihen liittyviä tavoitteita, voi jäsentää Suomen valtion tulevaisuuteen liittyviä linjauksia tai voi miettiä oman lähiympäristön toiminnan painopisteitä. Kolmiulotteinen ajattelu avaa keskeiset näkökulmat niin energia- ja ilmastopolitiikassa kuin tulevaisuuden vanhustenhoivaan liittyvien ratkaisujen hahmottelussa.

Väitän, että moni meistä luontaisesti painottaa yhtä kolmesta arvosta. Väitän myös, että vain pysähtymällä aktiivisesti miettimään, huomaa ajatella eri kysymyksissä kaikkia kolmea ulottuvuutta: taloutta, inhimillisiä näkökohtia ja ympäristöä.

Poliittiset ajatussuunnat voi painotuksiensa puolesta pyrkiä sijoittamaan kolmiympyrään.

Itselleni kolmiympyrässä tiivistyy se, miksi sosiaalidemokratia on aatepohja, johon olen sitoutunut. Sosiaalidemokratian ytimessä on pyrkimys tasapainoiseen hahmotukseen maailmasta niin, että ihmisten yhdenvertaisuus ja esimerkiksi ihmisoikeudet nähdään tavoitteena rinnakkaisena taloudellisen menestyksen ja ympäristön kestävyyden rinnalla. Hyvä ja vastuullinen yhteiskunta edellyttää tavoitteita, asiantuntemusta ja kunnianhimoa kaikilla kolmella ulottuvuudella.

Ristiriitatilanteissa, joissa esimerkiksi taloudellinen voitto, ihmisten hyvinvointi ja ympäristön kestävyys asettuvat vastakkain, pohdinta on vaikea. Kysymys sähkönhinnasta, jota verotuksella voimme poliittisesti säädellä, on esimerkki asiasta, johon liittyy jokaisessa kolmiympyrän osassa eri tavoite: taloudellinen (edullista energiaa teollisuudelle), sosiaalinen (edullista sähköä kaikille) ja ekologinen (merkittävä energiansäästö keskeisin ilmastopolitiikan väline).

Eisenhower Fellowship –reissun aikana esittelin kolmiympyrääni monille eri puolilta maailmaa tuleville eri alojen toimijoille ja asiantuntijoille, joita pohjoismainen poliittinen ajattelu kiinnosti. Korostin, että kolmiympyrä kuvaa sosiaalidemokraattista ajatteluani ja politiikkaan keskeisesti kuuluvaa aatteellisuutta. Palautteesta päätellen ajattelutapa puhutteli monia erilaisten yhteiskuntien pulmia ratkovia idealisteja.