Kun päätin pyrkiä vaikuttamaan politiikan kautta, yksi johtoajatukseni oli, että politiikka parhaimmillaan tuo erilaiset näkökulmat ja asiantuntemuksen yhteen. Voi syntyä enemmän kuin osiensa summa. Jonkinlaista joukkoälyä siis ja samalla välttämätöntä yhteisen näkemyksen muodostamista monimutkaisen maailman asioiden ratkomiseksi.

Menneet kolme kuukautta olen ensimmäistä kertaa elämässäni ollut edustuksellisen demokratian pohjalta toimivan yhteisön päättäjän roolissa Helsingin kaupunginvaltuutettuna ja kaupunginhallituksen jäsenenä.

Aloittaessamme uuden valtuustokauden vuoden alussa pohdin, miten omille politiikkaihanteilleni käy.

Kolmen kuukauden välietappi on hyvä kohta katsoa taaksepäin ja todeta: ihan hyvin niille on toistaiseksi käynyt.

Viime viikkoina läpiviety kaupungin tulevien neljän vuoden suuntaviivat määrittävän strategian neuvotteluprosessi vahvisti uskoa yhteistyön voimaan ja politiikan joukkoälyyn. Seitsemän puoluetta työsti ensin omissa porukoissaan näkemyksensä kaupunginjohtajan pohjaesityksestä. Tämän jälkeen neuvottelijat kävivät seitsemän puolueen esitykset läpi kohta kohdalta ja sorvasivat kokonaisuuden, jonka kaikki saattoivat hyväksyä.

Kun neuvottelijoiden esitys tulee valtuuston käsittelyyn 10.4., pitäisi olla nähtävissä, että puolueiden osin erilaisista arvoista ja asiantuntemuksesta kumpuavat painotukset ovat muokanneet kaupungin kehittämistä jatkossa määrittäviä kirjauksia.

Toki lopputuloksessa on mukana asioita, joita en itse sd-näkökulmasta katsottuna pidä toivottavina, mutta ajattelen myös niin, että moninaisen Helsingin ja helsinkiläisten kokonaisetu tulee parhaiten vaalituksi, kun strategia on riittävän moniääninen.

Strategiaprosessi siis vahvisti sekä uskoa oman demariryhmän joukkoälyn voimaan määritellä laaja sosiaalidemokraattinen näkemys että puolueiden yhteistyöhön.

Yhden kaupunkipolitiikan ”systeemistä” seuraavan ongelmallisen piirteen kuvittelen näinä kuukausina myös havainneeni. Kun suurista linjoista rakennetaan neuvottelujen kautta yhteisymmärrys, ainoa tapa erotella ja erottautua julkisuudessa on yksityiskohtien kautta. Kun ei ole hallitusta ja oppositiota, vaan kaikki tekevät lautakunnissa ja valtuutettuina töitä yhteisen kaupungin hyväksi, seurauksena on riski, että julkiseen keskusteluun nousee lähinnä lillukanvarsia, joista eri puolueiden ihmiset ovat joko eri mieltä tai joita eri ryhmät haluavat ”omilleen” korostaa. Tästä lisää joskus toiste.

***

Entä millaisia tunnelmia työministerin erityisavustajan hattu päässä hallituksen puolivälitarkastelun ja kehysriihen jälkeen?

Yleisesti työministerin vastuukentällä työ jatkuu monien jo hallitusohjelmaan kirjattujen tärkeiden tavoitteiden saavuttamiseksi: esimerkiksi nuorisotakuu, työelämän kansallinen kehittämishanke, pitkäaikaistyöttömyyden kuntakokeilu, kotouttamisasioiden pitkäjänteiden kehittäminen. Yksittäinen merkittävä kehysriihen päätös oli kahden miljoonan euron vuosittainen satsaus siihen, että jatkossa työ- ja elinkeinoministeriön yhteyteen kootaan kotouttamisen osaamisyksikkö, joka kokoaa hankkeiden opit yhteen ja vie pitkäjänteistä kotouttamistyötä systemaattisesti eteenpäin. Tavoitteena on, että jatkuvasti kansainvälistyvä Suomi yhä paremmin saisi kaikki täällä jo olevat ja tänne tulevat osallisiksi ja mukaan antamaan panoksensa. Pahimmillaan ulkomaalaisen polku suomalaisille työmarkkinoille on edelleen 9-10 vuotta!

Laajempana näkökulmana toivon, että kun tätä aikaa tulevaisuudessa analysoidaan menneisyytenä, iso kuva on myönteinen: maailman suuret kysymykset ja asiat havaittiin ja tehtiin ratkaisuja, jotka olivat oikeita tulevien sukupolvien kannalta niin globaalisti kuin lähiympäristön näkökulmasta.

Miksi tällainen itsestäänselvyys on tarpeen todeta? Siksi, että nopeasti vyöryvässä ajassamme tuntuu toisinaan äärimmäisen vaikealta hahmottaa pidempiä kaaria ja tavoitteita. Päätöksenteko on samanaikaisesti yhä moniulotteisempaa ja pirstaloituneempaa. Lisäksi – niin luulen, vaikka sallin kyllä, että aiempien sukupolvien päättäjät tässä haastavat – asioita ja päätöksiä tehdään jatkuvasti nopeammassa tahdissa. Se tekee osaltaan tekee laajemman näkökulman hahmottamisen vaikeaksi.

Tällaisten mietteiden vallassa suuntaan nyt pariksi kuukaudeksi katseen Amerikkaan, missä osallistun huhti-toukokuun ajan Suomen edustajana Eisenhower Fellowshis -järjestön multi nation –ohjelmassa. Lisää aiheesta täällä. Kaupunginhallituksessa tilallani istuu tämän ajan Jorma Bergholm, valtuustossa varavaltuutettu ja sijaisena työministeriössä Erkki Papunen. Hyvää kevättä kaikille!