(kolumni Demokraatti 4.3.2013)

”Puolivälianalyysin yllätys: hallitusohjelma lähes toteutettu – Hallitus voi keskittyä loppukautensa muutamaan ydinasiaan.”

Moisia otsikkoja emme viime viikolla nähneet. Se olisi ollut ihan mahdollista. Valmistautuessamme parin viikon päässä olevaan hallituksen loppukautta linjaavaan kehysriiheen kannattaa pysähtyä hetkeksi todellisen puoliväliarvion äärellä: mitä on jo tehty.

*****

Aloitetaan kokonaisuudesta: hallitus on tehdyn seurannan mukaan toteuttanut hallitusohjelmasta yli 80 prosenttia. Se on hyvä uutinen, koska hallitusohjelmassa on paljon Sdp:n tavoitteista ja arvopohjasta kummunneita kirjauksia.

*****

Entä julkinen talous? Hallitus aloitti työnsä pahasti pakkasella, kun edellinen hallitus oli kääntänyt kolme miljardia ylijäämäisen taloustilanteen 8 miljardin alijäämään. Osa 11 miljardin muutoksesta neljässä vuodessa selittyy finanssikriisin tuomalla taloustilanteen muutoksella, mutta loppu oli sinivihreän hallituksen politiikkaa, jossa verotusta alennettiin systemaattisesti.

Nykyhallitus on kääntänyt taloudenpidon suunnan huolimatta epävarmasta suhdanteesta ja olemattomasta kasvusta. Kuluvan vuoden talousarvio on edelleen alijäämäinen, mutta puolitoista miljardia vähemmän kuin vuonna 2011. Sopeutuksia linjattaessa oikeudenmukaisuuden lisääminen esimerkiksi verotuksessa on toteutunut, tästä yhtenä esimerkkinä solidaarisuusvero. Laajemmin talouspolitiikan sävy on myös muuttanut, kun valtiovarainministerin johdolla julkiseen keskusteluun on noussut näkökulmia liittyen esimerkiksi veronkiertoon, kohtuuttomiin palkkioihin ja julkisten hankintojen eettisiin periaatteisiin. Eurokriisissä rohjettiin omaksua aktiivinen ja periksiantamaton linja. Tekee kansakunnalle hyvää, kun valtiovarainministeri uskaltaa sanoa myös, mikä hänestä tuntuu olevan oikein.

*****

Mitä voi sanoa hallituksen monista hankkeista?

Vuosikymmeniä demarinuorten tavoitteena kirjattu nuorisotakuu astui voimaan vuoden alussa. Käytännön toteutus on tuonut toimijat yhteen: työmarkkinajärjestöjen konkreettinen työ uusien toimivien mallien kehittämiseksi, työnantajien valmius satsata sekä tuhansilta nuorilta saatu palaute haastavat asettamaan jatkotyön tavoitteet kunnianhimoisesti. Viime viikolla EU:n komissio kiitti Suomen roolia edelläkävijänä päättäessään koko unionin laajuisesta nuorisotakuusuosituksesta.

Hallitus on työstänyt konkreettisen työelämän kehittämistä edistävän strategian. Parhaillaan kansallista hanketta viedään käytäntöön tavoitteena nostaa työelämämme laatu Euroopan huipulle. Samalla vähenevät poissaolot ja tuottavuus paranee.

Harmaan talouden torjunnassa miljoonissa mitattavia toimenpiteitä on parikymmentä: rakennustyömailla vaaditaan nyt työntekijöiltä veronumerot, kuitinantopakko on tulossa, verokiertoa vaikeuttavaan siirtohinnoitteluun on valmisteilla lainsäädäntöä.

Täydellinen listaus puoliväliin mennessä tehdystä työstä työn ja oikeudenmukaisuuden puolesta vaatisi jatkokolumnin. Muistin virkistämiseksi mainittakoon vielä esimerkiksi nämä: aktiivisen työllisyyspolitiikan paluu, yleisradion budjettirahoitus, vanhuspalvelulaki, perusturvan korotus, viime keväisen työurasopimuksen linjaukset mm. eläkeiästä, työttömyysturvan dynaamisuuden lisäämisestä ja isyysvapaan pidennyksestä sekä lukuisat koulutuksen eriarvoisuuteen pureutuvat päätökset.

Maailma muuttuu pienin askelin. Hallituksen puolivälitarkastelu olkoon yksi mahdollisuus huomata se.