Puheenjohtaja Jutta Urpilainen esitteli tänään Vantaalla Sdp:n talous- ja verolinjaukset sisältävän ohjelman “Työn ja oikeudenmukaisuuden puolesta”. Perusidea on, että tämänhetkinen kahdeksan miljardin budjettivaje hoidetaan 3/4 kasvulla ja loput säästöillä ja veronkorotuksilla.

Ensimmäiset kommenttini julkaistuun ohjelmaan:

100 000 työpaikkaa ja oikeudenmukainen verotus kulkevat käsi kädessä. Hyvä! Tämä on kasvu- ja arvopolitiikkaa! Sdp:n ohjelman laajuus haastaa muut puolueet esittämään kunnon ohjelmia.

Sdp:n verolinjaukset ovat realistisia, tarkkoja ja toteuttamiskelpoisia. Niissä hyväksytään veronkorotustarpeet nykyisessä taloustilanteessa. Veronkorotukset suunnataan sinne, missä maksukykyä on.

Arvonlisäverolinjaus erottaa demarien linjan muiden puolueiden linjoista. Arvonlisäveroa ei koroteta, koska se tuntuu raskaimmin pienituloisimpien kansalaisten taloudessa ja vaikuttaa näin suoraan eriarvoistumiskehitykseen, jonka pysäyttäminen on tärkeä oikeudenmukaisuustavoite.

Oikeudenmukainen linjaus on pääomaverotuksen myös tuominen lähemmäs ansiotulojen verotusta. Harmaan talouden torjunta ja siitä lisätulojen hankkiminen linjaa samalla reiluja markkinoita niin työntekijöille kuin yrityksille.

Ympäristöveroilla pyritään ohjaamaan ihmisten toimintaa ja siksi pakkaus- ja jäteverojen korottaminen osana linjauksia ovat tärkeitä.

Asuntolainojen korkovähennystä ei haluta poistaa. Tässä olisin ollut valmis sellaiseenkin ratkaisuun, jossa poistoa harkittaisiin pitkällä aikavälillä tai muun kuin ensiasunnon osalta.

“Työn ja oikeudenmukaisuuden puolesta” on hyvä alku kokonaistarinalle, jota taloudesta pitää kansalaisille kertoa. Tarvitaan kasvua ja työtä, jotta on tuloja. Tarvitaan verotusta, jotta rahoitetaan yhdessä tärkeäksi koettuja asioita.Verotus on osa yhteiskunnan perusvalintoja: mitä me haluamme yhteiseltä maailmaltamme? Siksi aina yhdessä tulojen kanssa on puhuttava menoista.

Mitä jäin kaipaamaan? Ehkä vielä lisää painotuksia tuloerojen vähentämisen suuntaan, koska siihen suuntaan ohjelman ehdotukset joka tapauksessa vievät. The Spirit Level -kirja on antanut vahvan perustan puolustaa pienten tuloerojen yhteiskuntia vakauden ja onnellisuuden nimissä.

Professorit Jukka Pirttilä ja Matti Tuomaala kirjoittivat syksyllä julkaistussa artikkelissaan toiveen siitä, että veropolitiikassa esitettäisiin selkeä tulonjakotavoite todeten, että näinköhän mikään puolue uskaltaa sen vaaleja ennen tehdä. Sdp meni vahvasti siihen suuntaan esittämällä selkeät luvut niin verotukseen kuin perusturvaan.