Helsingin piirien sosiaalidemokraattien eduskuntavaalien 2011 jäsenäänestyksen ehdokkaat on julkistettu. Olen mukana 39 asetetun ehdokkaan joukossa, joista 15 valitaan varsinaisiksi ehdokkaiksi äänestystuloksen perusteella. MInua ovat esittäneet ehdokkaaksi yhteensä kuusi eri puolueosastoa. Jäsenäänestys käydään 13-30.9.2010 ja tulos julkistetaan 1.10.2010. Lisätietoa täällä.
Pidän ehdokasvaalia tärkeänä osana kansanvaltaisen liikkeen toimintaa.