Politiikan pelastusohjelman teksti- ja videoblogeja ja niihin liittyvää keskustelua on julkaistu helmikuusta 2009 alkaen. Seuraavassa yhteenveto 7.5.2009 mennessä tasa-arvo-teeman alle tuotetusta materiaalista. Eurovaalien 2009 tavoiteohjelmaani pääsee tästä.

Sukupuoli näkyviin!

Jokainen poliitikko tai journalisti osaa arvioida kutakin päätöstä sen ympäristövaikutusten näkökulmasta ja erittäin hyvä niin. Miksi on niin paljon vaikeampaa nähdä kaiken vallankäytön, kaiken politiikan ja kaikkien politiikkojen sukupuolivaikutukset. Ympäristöstä on tehty valtavirtaa ja ekologinen näkökulma läpäisee poliittista päätöksentekoa. On korkea aika tehdä sama sukupuolelle. Eri politiikoilla on erilaiset seuraukset miehille ja naisille. Tässä EU:n on oltava tien näyttäjä ja parhaiden käytäntöjen edistäjä. Jos Brysselin virkamiehet eivät osaa arvioida maatalouspolitiikan tai kilpailulainsäädännön seurauksia sukupuolinäkökulmasta, heitä pitää opettaa.

Totta kai on myös tärkeätä lisätä naisten määrää avainasemissa. Sukupuolesta ei tule valtavirtaa, jos vaikka kaikkien päivälehtien päätoimittajat ovat miehiä, kuten Suomessa. Sukupuolesta ei tule valtavirtaa, jos kaikki tuponeuvottelijat tai eläkepolitiikan päättäjät ovat Karin tai Jukan ryhmissä miehiä. Näistä miessakeista voisi aloittaa, kun tavoitteena on sukupuolien välinen samapalkkaisuus. Komissiioon ja EU:n johtotehtäviin lisää naisia!

”Myös vuoden 2008 Tasa-arvobarometri osoittaa häirinnän määrän kasvaneen Suomessa, erityisesti nuoret naiset kokevat paljon häirintää, joten ei mitenkään turha teema.” Johanna Kantola