Politiikan pelastusohjelman teksti- ja videoblogeja ja niihin liittyvää keskustelua on julkaistu helmikuusta 2009 alkaen. Seuraavassa yhteenveto 7.5.2009 mennessä maaseutu-teeman alle tuotetusta materiaalista. Eurovaalien 2009 tavoiteohjelmaani pääsee tästä.

Maataloudesta yritteliääseen maaseutuun

SDP esitti jo vuosia sitten, että EU:n maatalouspolitiikka tulisi uudistaa maaseutupolitiikaksi. Samaa on sittemmin vaatinut Euroopan parlamenttikin, mutta työ on jäänyt pahasti kesken. Maataloustukien osalta painopistettä edelleen siirrettävä ympäristötukiin, mutta niin, että niillä on todellista vaikutusta.

Maa- ja metsäseutuja pitäisi oppia katsomaan moniarvoisesti niin elinkeinojen ja talouden kuin viihtyvyyden ja ympäristön kannalta. Hyvänä tavoitteena voisi olla lyhyiden etäisyyksien ja paikallisuuden tukeminen. Siis: maatalouspolitiikasta maaseutupolitiikkaan ja tämä esiin, kun päätetään EU:n maataloustukien periaatteista tulevaisuudessa.

”Osa-aikaisena maaseudun asukkaana näkisin mielelläni lisää tällaisia hankkeita, joissa EU:n maaseutupolitiikkaa tehdään myös kulttuuriperinnön kehyksissä.” Kirsi Mäki