Kategoria: Työelämä

Töitä nuorille!

Kirjoittanut | Julkaistu: 25.2.2015

Helsinki julkisti keskiviikkona kaupungin uusimman panoksen nuorten työllisyyden parantamiseen, 9. luokkalaisille nuorille tarkoitetun kesäsetelin. Kaupunki satsaa 340 000 euroa kaksivuotiseen hankkeeseen, jonka avulla noin 2300 ysiluokkalaista pääsee kahdeksi viikoksi kesällä töihin. Tarkoituksena on, että nimenomaan yritykset palkkaavat nuoria, ja tuki on yhdelle nuorelle 300 euroa. ”Kesätyöseteli on todella hieno asia. Se on yksi monista hyvistä toimenpiteistä, […]

Haloo, onko nuorisotakuulla?

Kirjoittanut | Julkaistu: 10.1.2013

(Kolumni Demokraatissa 10.1.2013) Suomi on ensimmäinen maa Euroopan unionissa, joka on laajalla ohjelmalla konkretisoinut huolen nuorisotyöttömyydestä ja nuorten syrjäytymisen ennaltaehkäisystä. Erityistä Suomen kattavan nuorten yhteiskuntatakuun mallissa on se, että mukana on sekä peruskoulun päättäviä nuoria koskeva koulutustakuu että työttömiksi työnhakijoiksi ilmoittautuvia nuoria koskeva työllisyystakuu. Koulutustakuu lupaa jatkopaikan kaikille peruskoulun päättäville ja työllisyystakuu työ- harjoittelu- kuntoutus- […]

(Mielipidekirjoitus HS 8.6.2012) Eli­na Grundst­röm viit­ta­si (HS Ko­lum­ni 5. 6.) niin sa­not­tuun tren­di­ryh­mään. Ryh­mä sel­vit­tää ja ke­hit­tää työ­voi­man käyt­tö­ta­po­ja ja työn te­ke­mi­sen muo­to­jen muu­tost­ren­de­jä. Ha­luai­sin tar­ken­taa pa­ria asiaa työm­me poh­jal­ta. Grundst­röm esit­ti, et­tä hal­li­tus oli­si it­sen­sä työl­lis­tä­jien so­siaa­li­tur­van osal­ta ”­päät­tä­nyt, et­tei asial­le tar­vit­se teh­dä mi­tään”. Tren­di­ryh­män vä­li­ra­por­tis­ta tä­tä joh­to­pää­tös­tä ei voi teh­dä. Ra­port­ti si­säl­tää laa­jan työn […]

”Sanotaan se voimalakielellä: Täytyy turvata työntekijän voima! Työntekijän voiman turvaaminen tarkoittaa, että julkinen huomio kiinnitetään työntekijän ja työtä etsivän hyvinvointiin ja asemaan, kun puheen keskiössä tähän saakka ovat olleet rakenteet.” (Pilvi Torsti) Kalevi Sorsa -säätiön uuden julkaisun Kytketään työt käyntiin – voimaa Työllisyysvoimalasta julkistamistilaisuus järjestettiin torstaina 3.3. Tilaisuus veti eduskunnan kansalaisinfon täyteen ihmisiä. Julkaisun kokoamistyötä ovat […]

Kunta-alalle saatiin neuvoteltua uudet työehtosopimukset tällä viikolla. Työntekijäpuolen neuvotteluja johtaneen JHL:n puheenjohtaja Tuire Santamäki-Vuoren arvio tehdystä sopimuksesta kuvaa, miten JHL yhdessä muiden työntekijäjärjestöjen kanssa ajoi pätkätyöläisten asiaa. Samalla kun Santamäki-Vuori piti neuvottelutulosta ”kohtuullisena”, hän totesi: ”Harmittamaan jäi se, ettei pätkätyöntekijöitä syrjiviä vuosilomamääräyksiä saatukaan korjatuksi.” JHL ajoi voimakkaasti tämän syrjivän elementin poistamista ja muut työntekijäjärjestöt tukivat […]

(Tiedote 9.2. 2011) Kansainvälisillä työelämän sopimuksilla on alkanut olla pitkästä aikaa myös Suomessa käyttöä. Samaan aikaan, kun ammattiyhdistysoikeudet ovat edenneet kehittyvissä talouksissa kuten Kiinassa, on eurooppalaisissa ”taantuvissa talouksissa” merkkejä pyrkimyksistä rapauttaa työelämän pelisääntöjä. Tällaiseen johtopäätökseen tultiin tiistaina Helsingin Sosialidemokraattisen Killan kyselytunnilla, jossa ILO:n entinen toimitusjohtaja Kari Tapiola ja SAK:n edunvalvontajohtaja Nikolas Elomaa keskustelivat tutkijatohtori Pilvi […]

Tänään Taloussanomissa julkaistussa jutussa toimittaja Outi Kokko paneutuu tärkeään aiheeseen: miten käy viime vuosien taantuman nuorten? Kävimme Kokon kanssa aiheesta pitkät keskustelut, hienoa, että Talouslehti nostaa aiheen päivän pääjutukseen. Juttu on luettavissa täällä. Joulukuussa 15-14-vuotiaista työttömänä oli 19 prosenttia. Olen listannut Politiikan Pelastusohjelman työelämää käsittelevään blogiini nuorisotyttömyyden aktiivisen torjumisen keskeiseksi vaalitavoitteeksi. Asia kuuluu meille kaikille, […]

Ay-liike ei ole viime aikoina ollut muodissa. Kuva vakituisessa työsuhteessa hyvää palkkaa nauttivasta tehdastyöläismiehestä ja ay-liikkeestä hänen asianajajanaan istuu tiukassa etenkin nuoremmissa ikäluokissa. Kuvan voi kyseenalaistaa perehtymällä SAK:n tällä viikolla julkaisemiin 2011-2015 tavoitteisiin. Osana tavoitteita Julkisten hyvinvointialojen liiton (JHL) puheenjohtaja Tuire Santamäki-Vuori nosti keskeisiksi vaalitavoitteeksi kaikkien työntekijöiden yhdenvertaisen kohtelun. Lainsäädäntö pitää käydä kokonaisuudessaan läpi ja […]

Vaaliteemat Työhyvinvoinnilla työurat pidemmiksi. Yksinyrittäjien asema syyniin. Vuokra-, pätkä- ja silpputyön ehdot esiin. Taustatietoa löydät Pilvi Torstin ja Lauri Ihalaisen kokoamasta kirjasta ”Kytketään työt käyntiin” (2011). Onko työelämä muuttunut perustavalla tavalla ja tullut epävarmemmaksi? Tämä tuntuu olevan

Monet suuriin ikäluokkiin kuuluvat pitkän linjan demarit ovat viime kuukausina ottaneet kanssani puheeksi huolensa siitä, miten toiseuden pelko leimaa julkista keskustelua niin Suomessa kuin Euroopassa. Ei tarvitse kuin katsoa edellisten EU-vaalien asetelmia tai hiljattaisten Hollannin parlamenttivaalien tulosta todetakseen, kuinka voimakkaasti nationalismi on nostanut päätään. Suurten ikäluokkien edustajat kysyvät, johtuuko tämä kehitys ihmisten historiattomuudesta. Toisen maailmansodan […]