Sadan vuoden takaisten traagisten tapahtumien muistelun yhteydessä on palattu pohtimaan sodan nimeä.

Asiasta on tutkimustietoa. Suomalaiset ja historia -tutkimuksessa selvitimme yli tuhannen suomalaisen haastattelulla, mitä nimeä 1918 tapahtumista ihmiset käyttävät. Tuloksista piirtyi kolmen kärki: 35 prosenttia puhui sisällissodasta, 28 prosenttia kansalaissodasta ja 17 prosenttia vapaussodasta. Ikäluokittaisessa tarkastelussa huomattiin, että sisällissotaa käytti valtaosa, yli 60 prosenttia, 1970-luvun jälkeen syntyneistä vastaajista. Oma ikäpolveni, 1970-luvulla syntyneet, ilmoitti puhuvansa lähinnä sisällissodasta (37%) tai kansalaissodasta (34%), vapaussodan mainitsi yhdeksän prosenttia 1970-luvulla syntyneistä vastaajista. Vanhemmissa ikäluokissa sisällissodan käyttö väheni tasaisesti ja kansalaissota-termi oli yleisin ja vapaussota toiseksi yleisin.

Mitä nämä tulokset kertovat?

1918 tapahtumat ovat alle 40-vuotiaiden ajattelussa pääsääntöisesti sisällissota. He tuntevat termin, jota historiantutkimuksessa ja kouluopetuksessa on viime vuosikymmenet systemaattisesti käytetty.

Laajemmin tutkimuksemme tulokset viittasivat samaan suuntaan kuin menneen liki puolen vuoden muistovuoden tapahtumat. Traaginen ja repivä osa suomalaisten menneisyyttä on nyky-yhteiskunnassa asia, jonka vaikeimmistakin yksityiskohdista voidaan keskustella avoimesti ja käytettävissä olevan tiedon varassa. Tutkijakollega Timo Miettinen totesi minusta hyvin, kuinka 1918 tapahtumien käsittely sisällissotana on suomalaisen historiantutkimuksen merkittävä saavutus.

Share:
Reading time: 2 min