Onneksi maailma muuttuu päätös kerrallaan. Sitä mietin, kun kansanedustajajoukolla kokoonnuimme hbtli-kyselytunnille Nuorten prideen. Minun lapsuudessani mies- tai naisparit olivat ainakin maaseudulla vielä tabu. Vuosikymmenien mittaan paljon on tapahtunut ja aika on koko ajan maailman muuttumisen puolella. Tänä vuonna useat ystävät ovat saaneet mennä naimisiin, muuttaa rekisteröidyn parisuhteen avioliitoksi.

Kuten useimmiten vähemmistökysymyksissä vähemmistöjen aseman parantaminen ei ole keneltäkään pois, mutta vähemmistölle itselleen kyseessä voi olla valtavan suuri elämään perustavalla tavalla vaikuttava asia. Yksi itselleni keskeisiä politiikan periaatteita on, että enemmistön jäsenenä on oltava erityisen herkkä vähemmistön äänelle.

Kyselytunnin perusteella nyt on kaksi sateenkaari-asiaa yli muiden, jotka lainsäädännön on syytä hoitaa kuntoon ja kolmas asia, joka pitää nähdä. Kaikista näistä asioista on tarpeen lisätä ihmisten tietoa.

Share:
Reading time: 2 min

SDP:n kansanedustaja Pilvi Torstin mukaan kokoomuksen avainministeri Paula Risikon julkisuudessa esitetyistä kommenteista voi päätellä, että hallituksen sote- ja maakuntalait menevät uuteen valmisteluun perustuslakivaliokunnan käsittelyn seurauksensa. Torstin mukaan lakiesitysten ottaminen uudelleen valmisteltavaksi mahdollistaa sen valtavan kritiikin huomioimisen, jota ovat esittäneet niin asiantuntijat kuin maan kaikki suurimmat kaupungit.

─ Mikäli hallituksen sote- ja maakuntalait täytyy valmistella uudelleen perustuslakivaliokunnan käsittelyn seurauksena, on uuteen valmisteluun otettava vahvasti mukaan suurten kaupunkien edustus. Nyt uudistusta on viety eteenpäin piittaamatta Suomen menestykselle keskeisten kaupunkien näkemyksistä. Hallitus voi korjata aiheuttamansa tilanteen, jossa kaupungit eivät ole todellisuudessa voineet vaikuttaa uudistukseen ja sen suuntaan, Torsti toteaa.

Torsti muistuttaa, että kolmannes Suomen väestöstä asuu kuudessa suurimmassa kaupungissa, joissa siten myös eriarvoisuus- ja köyhyyskysymykset ovat kaikkein syvimpiä. Nämä kaupungit pohtivat ja etsivät ratkaisuja soten kannalta keskeisiin kysymyksiin siis jo tälläkin hetkellä. Siksi Torstin mukaan kaupunkeja kannattaisi tarkasti kuunnella ja hyödyntää niiden arkipäivän kokemusta ja osaamista valtakunnallisen sote-uudistuksen valmistelussa.

─ Hyvä esimerkki tästä on Helsinki, joka on yhdistänyt sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut sekä omaa laajaa kokemusta siitä, miten asioita on saatu toimimaan ihmisten kannalta paremmin ja missä taas on epäonnistuttu. Hoitoon pääsyä on helpotettu ja esimerkiksi terveyskeskusjonot on saatu lyhentymään alle kahteen viikkoon, kun on aktiivisesti täytetty lääkärivirat ja kehitetty toimintatapoja. Näitä näkökulmia olisi syytä ottaa huomioon kun sote-uudistusta ryhdytään ilmeisesti tarkastelemaan uudelleen, Torsti kertoo.

 

Share:
Reading time: 1 min

Kuuntelin päivän valtioneuvostoon tiedonantoa tänään eduskunnassa osin hämmentyneenä. Lopulta päätin käyttää sitä puhevaltaa, jota edustajalla on. Kiitos puhemies Pekkariselle, joka myönsi kommenttipuheenvuoroja aivan loppuun asti. Arvioni tilanteesta:

”Arvoisa puhemies.

Tänään on todettu, että olennainen kysymys on, nauttiiko hallitus eduskunnan luottamusta.

Ajattelen, että vielä olennaisempi kysymys on, nauttiiko eduskunta ja parlamentarismi kansalaisten luottamusta. Ymmärtävätkö ihmiset mitä viime viikolla tapahtui?

Koko uskoa ja luottamusta politiikkaan rapauttava keskustelu, jossa on vedottu lähteenä mediaan ja kiistelty kuka tiesi mitä ja milloin, olisi voitu välttää toimimalla vahvemmin perustuslain hengen mukaan. Käytännössä hallitus olisi eronnut, kun Halla-ahon Perussuomalaiset viime maanantaina pääministerin ja valtiovarainministerin johdolla todettiin mahdottomaksi hallituskumppaniksi. Tuossa tilanteessahan hallitus kahden johtavan ministerin ilmoituksella muuttui kahden puolueen vähemmistöhallitukseksi.

Perustuslain hengessä suurimman puolueen johtajalla eli pääministerillä olisi ollut mahdollisuus kutsua hallitusneuvottelut koolle. Lopputulemana olisi voinut olla nyt syntynyt ratkaisu, koska haluja muuttaa hallitusohjelmaa niin, että uusia puolueita olisi saatu mukaan, ei ollut.

Erona nykytilanteeseen olisi kuitenkin ollut se, että jakautuneen entisen Perussuomalaiset-puolueen keskinäistä välienselvittelyä ei käytäisi eduskunnassa. Ennen kaikkea kansalaiset ymmärtäisivät miten Suomen tasavallan hallitus on demokraattisesti muodostettu.”

Share:
Reading time: 1 min
Page 1 of 212