Arkisto: syyskuu 2014

Palmia-ratkaisu on joko-tai ei sekä-että

Kirjoittanut | Julkaistu: 29.9.2014

Valtaosassa poliittisia ratkaisuja uskon sekä-että-näkökulmien voimaan ja sekä-että-ajattelusta kumpuaviin ratkaisuihin. Tänään käsittelyssä olevan Palmian kohdalla ratkaisu on kuitenkin joko-tai: JOKO pidämme Palmian toiminnan eli koulujen, päiväkotien ja sairaaloiden ruokahuollon ja siivouksen, erilaiset kiinteistönhoito-, vahtimestari- ja vartiointitehtävät kaupungin oman toimivan liikelaitoksen työnä TAI yksityistämme ja ulkoistamme nämä tehtävät yhtiöittämällä Palmian yhdeksi markkinatoimijaksi muiden joukkoon. JOKO päätämme […]

Kaksi viikkoa sitten Palmiasta äänestettiin ensimmäistä kertaa Helsingin kaupunginhallituksen alaisessa konsernijaostossa. Kokouksessa asian esittelijä kaupunginjohtaja Jussi Pajunen totesi kuten usein aiemminkin, että hänen käsityksensä mukana Palmian yhtiöittämisessä on edettävä. Viikko sitten kaupunginhallituksen puheenjohtaja Tatu Rauhamäki (kok.) totesi yksi kantaan Helsingin Sanomissa: ”Helsingin pitää noudattaa lakia. Säännökset kilpailuneutraliteetista tulevat voimaan vuodenvaihteessa, joten yhtiöittäminen pitää tehdä.” Perjantainen […]

(julkaistu Helsingin Sanomain pääkirjoitussivun Vastaväite-palstalla 16.9.2014.) Pal­miaa kä­si­tel­lees­sä pää­kir­joi­tuk­ses­sa (HS 15. 9.) to­det­tiin näin: ”Kau­pun­gin ju­ris­tien mu­kaan yh­tiöi­tys on teh­tä­vä, kos­ka kun­ta­lain mu­kaan kun­ta ei voi toi­mia kil­pail­luil­la mark­ki­noil­la lii­ke­lai­tos­muo­dos­sa.” Sa­man leh­den kau­pun­ki­si­vu­jen ju­tus­sa kui­ten­kin ker­rot­tiin näin: ”Kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen jä­se­nil­le per­jan­tai­na toi­mi­tet­tu muis­tio lin­jaa, et­tä ko­ko­naan tai osit­tain yh­tiöit­tä­mi­sen rin­nal­la on ju­ri­di­ses­sa mie­les­sä vie­lä toi­nen­kin mah­dol­li­nen vaih­toeh­to: […]

Kolme kommenttia HS-Palmia-pääkirjoitukseen

Kirjoittanut | Julkaistu: 15.9.2014

Perjantaisessa blogissa laillisuus-näkökumasta avaamani Palmia-keskustelu jatkuu aamun Helsingin Sanomissa pääkirjoituksessa ja kaupunkisivuilla ja hyvä niin. Valitettavasti pääkirjoituksessa oli sisäisiä ristiriitoja ja virheellisiä väitteitä. Kolme huomiota kirjoituksiin: 1. Laki ei perustele Palmia-esitystä Palmiaa käsittelevässä pääkirjoituksessa (HS 15.9.) todettiin ”Kau­pun­gin ju­ris­tien mu­kaan yh­tiöi­tys on teh­tä­vä, kos­ka kun­ta­lain mu­kaan kun­ta ei voi toi­mia kil­pail­luil­la mark­ki­noil­la lii­ke­lai­tos­muo­dos­sa.” Saman lehden […]

Merkittävin asia, joka tulee Helsingissä päätöksentekoon näinä viikkoina, on kaupungin oman liikelaitoksen Palmian tulevaisuudesta päättäminen. Asia on ollut valmistelussa kuukausia. Viime maanantaina käsittelimme asiaa kaupunginhallituksen konsernijaoksessa, tulevana maanantaina se on kaupunginhallituksen esityslistalla (linkki esityslistaan tässä) ja syyskuun lopussa lopullisen päätöksen tekee valtuusto. Kaupunginjohtaja esittää, että osa Palmian toiminnasta siirretään erilliseen perustettavaan yhtiöön ja näin Palmia […]

Elämme kaupunkien aikaa. Ihmisten elämään ja yhteiskuntien elinvoimaisuuteen liittyvät kysymykset ratkotaan toisaalta lähellä arkista elämämme piiriä, kunnassa/kaupungissa ja toisaalta globaalisti koko maailman tasolla. Vaikka nationalismi näyttää taas nousevan ja geopoliittisia rajoja pyritään piirtämään uudelleen, kaikki viittaa siihen, että kaupunkien ja metropolialueiden rooli korostuu kansallisvaltioiden rinnalla ja sijaan. Kaupunkien merkityksestä todistaa voimalla esimerkiksi Benjamin R Barberin […]

Kiitos Bilbaosta!

Kirjoittanut | Julkaistu: 2.9.2014

Tämän viikon olen lomalla kannustamassa huikeaa joukkuetta, koripallomaajoukkuettamme ”susijengiä” täällä Espanjan Bilbaossa. Kiitos hyvät ihmiset suuresta luottamuksesta Stadin demarien esivaalissa. Toiseksi eniten ykkösääniä heti ulkoministeri Tuomiojan jälkeen ja kolmas sija kaikissa äänissä on huikea tulos ja erityisen merkityksellinen minulle, koska viimeiset puoli vuotta olen ollut aktiivityöstä poissa kolmannen lapsemme syntymän johdosta. Aiemmista vaaleista kuitenkin tiedämme, […]