Helsingin kaupunginhallitus päätti Guggenheim-säätiön tonttivarauksesta tänään. Tavoittelimme loppuun asti, että asiaa ei olisi viety eteenpäin kaksivaiheiseen kansainväliseen arkkitehtikilpailuun olemattomin tiedoin  hankkeen alustavista rahoitussuunnitelmista, päätöksentekomallista ja sisällöllisistä suunnitelmista.

Alla oleva palautusehdotus, joka olisi vienyt asian jatkoselvittelyyn ja valtuuston käsittelyyn ennen tontinvarausta, hävisi äänestyksessä 10-5. Viimeisessä äänestyksessä valittiin tontinvarauksen tekemisen ja hylkäämisen välillä. Päädyimme hylkäykseen, perustelut ja arvio eri päätösvaihtoehdoista aiemmissa blogeissa, jotka alla.

Kaupunginhallitusryhmän blogi täällä.

Kaupunginhallituskäsittely:

Palautusehdotus
Torsti Pilvi + Pajamäki Osku
Palautetaan tontinvaraus valmisteluun niin, että tontinvarauksen yhteydessä tuodaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston käsittelyyn 31.8.2014 mennessä
-Kaupungin teettämä arvio hanke-esityksen mahdollisista laajemmista elinkeinovaikutuksista sekä Guggenheim-säätiön esittämisestä kävijätavoitteista.
-Alustava erittely Guggenheim-Helsinki hankkeelle kaavaillusta hallintamallista
-Guggenheim-hankkeen alustava rahoitussuunnitelma (investointi ja käyttökulut), jolta pohjalta Guggenheim-säätiö esittää hankkeen edistämistä. Suunnitelmassa on mukana indikointia rahoittajien määrästä ja luonteesta ja vaihtoehdoista, joita rahoitukselle kaavailtu.
-Tarkempi sisällöllinen suunnitelma hankkeen toimintakonseptista ja miten se sopisi Helsingin kaupunkiin.

1 Äänestys
JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Palautusehdotus / Torsti Pilvi
JAA: 10, EI: 5, Tyhjiä: 0, Poissa: 0
JAA: Hakola Juha, Hamid Jasmin, Karhuvaara Arja, Kari Emma, Männistö Lasse, Oskala Hannu, Perälä Erkki, Rantala Marcus, Rauhamäki Tatu, Rissanen Laura
EI: Halla-aho Jussi, Pajamäki Osku, Puhakka Sirpa, Tenkula Tarja, Torsti Pilvi

Share:
Reading time: 1 min

Kolumni Demokraatissa 13.1.2014

Helsingin kaupunginhallitus päättää tänään tontinvarauksesta, jota Guggenheim-säätiö kaupungille on esittänyt. Säätiö järjestäisi Eteläsataman tontilla arkkitehtuurikilpailun.

Miksi Sd-ryhmä on päätynyt esittämään päätöksen palauttamista jatkovalmisteluun?

Olemme arvioineet asiaa ennen muuta kahdesta näkökulmasta: kaupunkidemokratia ja riittävä tieto ja arviointi osana päätöksentekoa.

Kaupunkidemokratian kannalta pidämme ongelmallisena, että vuosia Helsingin kaupungin käsittelyssä pyörinyttä hanketta ei käsiteltäisi kaupunginvaltuustossa ennen kuin hankkeen yksittäisistä osittaisista kuten tontinvarauksesta ja arkkitehtikilpailusta päätetään. Jos tontinvaraus nyt etenisi esitetyssä muodossa, Guggenheim-hanketta käsiteltäisiin valtuustossa ensimmäistä kertaa vasta arkkitehtikilpailun jälkeen arvioilta vuonna 2016-2017.

Siksi esitämme, että tontinvaraus tuotaisiin valtuuston käsittelyyn koko hanketta koskevien lisätietojen kera viimeistään alkusyksystä.

Miksi puolen vuoden päästä? Miksi ei heti?

Share:
Reading time: 2 min

Julkaistu 10.1.2013 ”Terveisiä Helsingistä. Stadin demarien kuntapoliittinen blogi” -sivulla.

Sdp:n kaupunginhallitusryhmä tulee esittämään ensi maanantain kaupunginhallituksen kokouksessa Guggenheim-tonttivarausesityksen palauttamista valmisteluun ja esityksen tuomista koko hanketta koskevien lisätietojen kera kaupunginvaltuuston käsittelyyn.

Sdp:n edustajat katsovat demokraattisen päätöksenteon edellyttävän, että vuosia Helsingin kaupungin käsittelyssä pyörinyt hanke käsitellään kaupunginvaltuustossa ennen kuin hankkeen yksittäisistä osittaisista kuten tontinvarauksesta ja arkkitehtikilpailusta päätetään.

Palautusta puoltaa Sdp:n edustajien mukaan myös se, että nyt ollaan tekemässä hanketta vuosia jatkava päätös vajavaisin tiedoin ja ilman arviota Guggenheim-säätiön esityksestä kokonaisuutena. Ennen päätöksentekoa halutaan täsmennetään muun muassa hankkeen rahoitussuunnitelmia, hallintomallia ja mahdollista elinkeinopoliittisesta merkitystä Helsingille.

Sdp:n edustajat päätyivät ratkaisuun arvioituaan tontinvarausesitystä kolmen eri päätösvaihtoehdon kannalta. A-vaihtoehdossa tontinvaraus hyväksyttäisiin, B-vaihtoehdossa hylättäisiin ja C-vaihtoehdossa palautettaisiin.

Sdp:n kaupunginhallitusryhmä on toimittanut esityksen muille kaupunginhallitusryhmille torstaina.

Sdp:n kaupunginhallitusryhmän arvio eri päätösvaihtoehdoista:

Kaksi päätöksenteon olennaista kysymystä:

Share:
Reading time: 2 min