Arkisto: tammikuu 2014

Helsingin kaupunginhallitus päätti Guggenheim-säätiön tonttivarauksesta tänään. Tavoittelimme loppuun asti, että asiaa ei olisi viety eteenpäin kaksivaiheiseen kansainväliseen arkkitehtikilpailuun olemattomin tiedoin  hankkeen alustavista rahoitussuunnitelmista, päätöksentekomallista ja sisällöllisistä suunnitelmista. Alla oleva palautusehdotus, joka olisi vienyt asian jatkoselvittelyyn ja valtuuston käsittelyyn ennen tontinvarausta, hävisi äänestyksessä 10-5. Viimeisessä äänestyksessä valittiin tontinvarauksen tekemisen ja hylkäämisen välillä. Päädyimme hylkäykseen, perustelut ja […]

Kolumni Demokraatissa 13.1.2014 Helsingin kaupunginhallitus päättää tänään tontinvarauksesta, jota Guggenheim-säätiö kaupungille on esittänyt. Säätiö järjestäisi Eteläsataman tontilla arkkitehtuurikilpailun. Miksi Sd-ryhmä on päätynyt esittämään päätöksen palauttamista jatkovalmisteluun? Olemme arvioineet asiaa ennen muuta kahdesta näkökulmasta: kaupunkidemokratia ja riittävä tieto ja arviointi osana päätöksentekoa. Kaupunkidemokratian kannalta pidämme ongelmallisena, että vuosia Helsingin kaupungin käsittelyssä pyörinyttä hanketta ei käsiteltäisi kaupunginvaltuustossa […]

Julkaistu 10.1.2013 ”Terveisiä Helsingistä. Stadin demarien kuntapoliittinen blogi” -sivulla. Sdp:n kaupunginhallitusryhmä tulee esittämään ensi maanantain kaupunginhallituksen kokouksessa Guggenheim-tonttivarausesityksen palauttamista valmisteluun ja esityksen tuomista koko hanketta koskevien lisätietojen kera kaupunginvaltuuston käsittelyyn. Sdp:n edustajat katsovat demokraattisen päätöksenteon edellyttävän, että vuosia Helsingin kaupungin käsittelyssä pyörinyt hanke käsitellään kaupunginvaltuustossa ennen kuin hankkeen yksittäisistä osittaisista kuten tontinvarauksesta ja arkkitehtikilpailusta päätetään. […]