Ylen Sambiasta tilatun elokuvan tummaihoinen Mannerheim, pääministeri Kataisen ehdotus, että äidit olisivat enemmän töissä ja VATTin pomon Juhana Vartiaisen päivänokoset.

Ainakin näistä kansa on raivostunut menneen syksyn aikana.

Pohdimme edistystä ja suomalaisen yhteiskunnan mahdollista nyky-synkkyyttä Valo-klubille Otavan ja kirjailija Juha Itkosen kutsusta. Taustalla vaikutti Itkosen syksyn kirja Hetken hohtava valo. Keskustelupöydässä kanssani olivat Juhan ohella Jari Sarasvuo ja Pekka Haavisto. Supersanoittajamuusikko Jarkko Martikainen vastasi tunnelman rakentamisesta.

Monipolvisesta keskustelusta voisi poimia useita teemoja, mutta jonkinlaiseksi sloganiksi ehkä nousi ”kansa raivostui”. Jaoimme näkemyksen, että keskustelukulttuurimme kärsii siitä, että vastakkainasettelu on pienestä valmis. Toin tässä keskusteluun vanhan ajatuksen siitä, että esimerkiksi verkkokeskusteluja hallitsevat pienet porukat, jotka armeijan tavoin singahtelevat keskustelusta toiseen. Näiden soturien ansiosta syntyy kuva, että nimettömänä ilmaistuilla äärimielipiteillä olisi laajempikin kannatus. Valtamedia sitten nostaa aiheita tätä kautta ja repivä ja jakava keskustelu on valmis. Samalla valtaenemmistö kansalaisista ei tunnista itseään tuosta keskustelusta eikä yleensä ole sen kummemmin raivostunut. Esimerkiksi taannoisessa keskustelussa tummaihoisesta Mannerheimistä, Ylen toimittajat eivät lopulta juuri löytäneet tukea väitteelle, että sadat tai tuhannet kansalaiset olisivat erityisesti reagoineet.

Tähän keskusteluun jatkona mainitsin ystävä

Share:
Reading time: 3 min

Kokoonnuimme tänään Stadin demarien ”demokratiapäivään” eli Helsingin piirin kokoukseen käymään läpi ajatuksia poliittisesta tilanteesta sekä valitsemaan piirin johtoa.  Päivän puheesta vastasi ilman muuta Erkki Tuomioja. Jaan Tuomiojan analyysin maailman tilasta ja Sd-liikkeen tehtävästä siinä. Meillä on korkeintaan muutamia vuosikymmeniä aikaa löytää ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävä malli, jolla varmistamme samanaikaisesti ihmisten hyvinvoinnin ja planeetan selviytymisen. Erkki korosti jälleen kerran pohjoismaiden ja Euroopan laajemmin vastuuta ja mahdollisuuksia hyvinvointimallin eteenpäinviemisessä.

Share:
Reading time: 2 min

(Mielipidekirjoitus Helsingin Sanomissa 2.11.2012)

Vaa­li­ra­hoi­tus­ta kos­ke­va uu­ti­soin­ti on pai­kal­laan. Avoi­muut­ta tar­vi­taan.

Yk­si asia jää yleen­sä huo­miot­ta: va­paa­eh­toi­nen tu­ki, jon­ka ta­val­li­set kan­sa­lai­set ovat val­mii­ta an­ta­maan. Yk­sit­täis­ten lah­joit­ta­jien pie­nis­tä pu­rois­ta muo­dos­tu­van suu­ren tuen voi vie­lä lis­ta­ta vaa­li­ra­hail­moi­tuk­ses­sa. Va­paa­eh­tois­ta tal­koo­työ­tä vaa­li­ra­ha­il­moi­tus ja vaa­li­tues­ta käy­tä­vä kes­kus­te­lu ei­vät sen si­jaan yleen­sä tun­nis­ta.

Jo­kai­nen eh­do­kas tie­tää, et­tä kam­pan­ja pe­rus­tuu val­ta­vaan mää­rään tal­koo­työ­tä. Omas­sa kam­pan­jas­sa­ni tal­koo­työ­lis­taan kuu­lui­vat ai­na­kin va­lo­ku­vaus, graa­fi­nen suun­nit­te­lu, verk­ko­pal­ve­lut, mai­non­nan suun­nit­te­lu, yli 20 000 esit­teen ja­ke­lu, kah­den vii­kon telt­ta­kam­pan­ja, ar­tis­tien esiin­ty­mi­set ja kir­jan­pi­to. Kan­san­val­lan kan­nal­ta tä­mä työ on täy­sin kor­vaa­ma­ton­ta.

Pilvi Torsti, ministerin erityisavustaja, tuleva kaupunginvaltuutettu (sd), Helsinki

Share:
Reading time: 1 min
Page 1 of 212