Arkisto: kesäkuu 2012

Työtä, terveyttä, kouluja, asuntoja – kunnallisvaaleissa linjataan tulevan neljän vuoden ajaksi yhteisen Helsinkimme suuntaa. Mitä sinä tekisit? Mitä toivot ja tarvitse Helsingiltä ja Helsingistä? Mitä oman arkesi ja juhlasi valossa haluaisit otettavan huomioon? Miten tehdään huoleton Helsinki? Moni kävi jakamassa ajatuksiaan Helsini-päivänä. Kesäviikkoina  voit jakaa ideat ja oivallukset pilvi@pilvitorsti.fi. Mitä sinä tekisit –kampanjaan jätetyt ajatukset […]

Pelastetaan työryhmät!

Kirjoittanut | Julkaistu: 13.6.2012

(Kolumni Demokraatti 13.6.2012) ”Pa­ran­nus­ten si­jaan lu­va­taan uu­sia työ­ryh­miä, jot­ka sel­vit­tä­vät asiaa ha­maan hal­li­tus­kau­den lop­puun as­ti.” totesi Elina Grundström Helsingin sanomain pääkirjoitussivulla viime viikolla.

Helsinkipäivä & Sdp:n jäätelökesä

Kirjoittanut | Julkaistu: 12.6.2012

Sdp:n jäätelökesää Helsinki-päivänä! Laatikoittain jätskiä, mehua ja oman porukan puhaltamat pallot. Kiitos kaikille – Helsinki oli harvinaisen upea tänään.

Mitä sinä tekisit? -kampanja!

Kirjoittanut | Julkaistu: 12.6.2012

Työtä, terveyttä, kouluja, asuntoja – kunnallisvaaleissa linjataan tulevan neljän vuoden ajaksi yhteisen Helsinkimme suuntaa. Mitä sinä tekisit? Mitä toivot ja tarvitse Helsingiltä ja Helsingistä? Mitä oman arkesi ja juhlasi valossa haluaisit otettavan huomioon? Miten tehdään huoleton Helsinki? Tule kertomaan toiveesi, jakamaan kokemuksesi ja puhumaan politiikkaa Pilvi-teltalle Helsinki-päivänä 12.6. Töölönlahdelle 15-18. Mukana myös jäätelökesää! Sähköisesti voit […]

Helsinkiläiset hoi! Kunnallisvaaleissa linjataan tulevan neljän vuoden ajaksi yhteisen Helsinkimme suuntaa. Mitä sinä tekisit? Mitä toivot ja tarvitse Helsingiltä ja Helsingistä? Mitä oman arjen asiantuntijuutesi valossa haluaisit otettavan huomioon?

(Mielipidekirjoitus HS 8.6.2012) Eli­na Grundst­röm viit­ta­si (HS Ko­lum­ni 5. 6.) niin sa­not­tuun tren­di­ryh­mään. Ryh­mä sel­vit­tää ja ke­hit­tää työ­voi­man käyt­tö­ta­po­ja ja työn te­ke­mi­sen muo­to­jen muu­tost­ren­de­jä. Ha­luai­sin tar­ken­taa pa­ria asiaa työm­me poh­jal­ta. Grundst­röm esit­ti, et­tä hal­li­tus oli­si it­sen­sä työl­lis­tä­jien so­siaa­li­tur­van osal­ta ”­päät­tä­nyt, et­tei asial­le tar­vit­se teh­dä mi­tään”. Tren­di­ryh­män vä­li­ra­por­tis­ta tä­tä joh­to­pää­tös­tä ei voi teh­dä. Ra­port­ti si­säl­tää laa­jan työn […]

Miten tehdä oikein?

Kirjoittanut | Julkaistu: 6.6.2012

 (kirja-arvostelu julkaistu HS 6.6.2012 C3) Pitäisikö asekaappeihin vaatia alkolukko? Miten voitaisiin lisätä välittämisen kulttuuria ja kahlita nuorten miesten silmitöntä väkivaltaa? Tulisiko eutanasia sallia? Olisiko vanhempien koulutustasoon perustuva positiivinen syrjintä oikein, kun koulujen rahoituksesta päätetään? Miten taataan laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelujen kaikille? Voiko valtio pakottaa kuntia liittymään yhteen? Suomessa olisi viime viikkoina ollut kysyntää Michael J. […]