(julkaistu HS 25.3.2012, E2 ”Työrintamalta”)

Viime kesästä saakka minua on varoiteltu sanomalla: ”Nuorten yhteiskuntatakuussa ei voi onnistua.”

Kriitikkojen hampaissa on ollut hallituksen kärkihanke, jonka tavoitteena on varmistaa 2013 alkaen kaikille alle 25-vuotiaille ja alle 30-vuotiaille vastavalmistuneille koulutus-, työ-, työpaja- tai vastaava paikka kolmen kuukauden kuluessa.

Yhteiskuntatakuun arvostelijat ovat valittaneet, ettei hallitusohjelmassa varattu 60 miljoonan vuosittainen satsaus riitä mihinkään. Lisäksi on sanottu, että hanke on liian laaja. Kaikkia ei kuitenkaan saada mukaan.

Yhteiskuntatakuuta valmistelleen työryhmän ensimmäiset esitykset tulivat julki toissa viikolla.

Raportissa kolme lukua puhuttelee: meillä on nyt noin 110.000 alle 30-vuotiasta ilman toisen asteen tutkintoa. Vuosittain työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautuu 55.000 nuorta. Peruskoulun jälkeen ilman koulupaikkaa on jäänyt vuosittain noin 5.000 nuorta.

Työryhmän ehdotuksissa korostuivat koulutuspaikkojen riittävyys, henkilökohtainen ohjaus työnhakutilanteissa ja työpaikkojen tarve.

Erillinen päätös tehtiin kehysriihessä jo tapahtuneen korjaamisesta: nuorille aikuisille vailla toisen asteen tutkintoa esitetään määräaikaista oppimisohjelmaa.

Yhteiskuntatakuussa on kysymys suuresta mahdollisuudesta niin suomalaiselle yhteiskunnalle kuin nuorille. Koulutus- ja työelämän alkuvaiheet ovat ratkaisevia siinä, millainen jatkopolku lähtee rakentumaan. Jatkopolussa on kyse työurista, työllisyysasteesta ja muista kansantalouden kannalta elintärkeistä asioista.

Merkittävyys yhteiskuntatakuussa tiivistyy siinä annettuun lupaukseen: olemme päättäneet, että Suomessa hoidetaan hommat nyt niin, ettei nuoria ole yli kolmea kuukautta työttömänä tai ilman koulutuspaikkaa.

Me olemme päättäneet niin, koska kaikki tutkimus sanoo, että kolmen kuukauden rajapyykin jälkeen kaikki hankaloituu merkittävästi. Ihmiset masentuvat, työnhaku vaikeutuu.

Toivon yhteiskunnan rohkean lupauksen myös velvoittavan. Pallo heitetään nuorille: käyttäkää tämä mahdollisuus. Menkää kouluun, viimeistelkää tutkinto, hakekaa töitä. Sanokaa, että koska teille on luvattu, te haluatte vastata huutoon.

Share:
Reading time: 1 min

(kolumni julkaistu Demokraatti 14.3.2012)

Presidentinvaihdoksen yhteydessä Tarja Halosen kautta puitiin monesta vinkkelistä.

Merkittävimmäksi omassa arviossani nousi Tarja Halosen toiminnassa heijastunut analyysi maailmasta. Halosen 12 vuoden aikana Suomen ulkopolitiikan perusasioiksi määrittyivät kestävä kehitys ja kasvu eli ihmisten hyvinvoinnin ja ympäristön rajojen yhteensovittaminen, väestönkasvu sekä ihmisoikeudet ja erityisesti naisten ja tyttöjen asema kaikkialla maailmassa. Mukana Halosen analyysissa olivat nousevien talouksien aseman nopea vahvistuminen, globalisaation vaikutukset meidän kaikkien elämään sekä hyvinvointivaltion tila.

Halosen kauden arviossa korostuu luottamus tasavallan presidentin ymmärrykseen maailmasta. Hän oli hahmottanut aikamme suuret kysymykset ja rakensi toimintansa niiden perustalta.

Pidän Halosen analyysia maailmasta ja aikamme kysymyksistä merkittävänä, koska

Share:
Reading time: 1 min