(kolumni julkaistu Uutispäivä Demarissa 22.2.2010)

1990-luvulta alkanut työelämän muutos on muuttanut ”epätyypilliset” työsuhteet tyypillisiksi. Jo vuosia yli puolet alkavista työsuhteista on ollut muita kuin pysyviä kokoaikaisia vakitöitä. Ilmiö on ollut tavallisin julkisella sektorilla ja palvelualoilla, mutta tuore selvitys kertoo, että myös teollisuusyritykset ovat viime aikoina lisänneet vuokra-, osa- ja määräaikaisia työsuhteita.

Ann Selin kutsui näitä epätyypillisiä työsuhteita viime viikon kolumnissaan ”hauraiksi” työsuhteiksi (UPD 18.2.). Markettien kassoille hauras työsuhde tarkoittaa vastoin omaa tahtoa tehtävää osa-aikatyötä, josta saadulla palkalla ei tahdo tulla toimeen. Omassa työpaikassani yliopistossa hauras työsuhde taas tarkoittaa sitä, että tulevan määräaikaisen pätkän menettämisen pelossa ei uskalleta kyseenalaistaa määräaikaisuuden perusteita.

Hauraiden työsuhteiden maailmassa lapset eivät enää synny yhdeksän kuukautta häiden jälkeen, vaan

Share:
Reading time: 2 min

(Julkaistu Helsingin Sanomain mielipidesivuilla 5.2.2010)

Viime päivinä on korostettu, kuinka koko maan talous on kovilla. Suurta kasvua ei ole näköpiirissä. Helsingissä tässä niukkuuden ilmapiirissä korostuu entisestään helsinkiläisen elämäntavan ja arvojen puolustaminen lyhytnäköisiä säästötoimenpiteitä vastaan. Tämän osoitti jo kaupunginjohtaja Jussi Pajusen hätäistä leikkauslistaa vastaan noussut kansalaisreaktio.

Helsinkiläisyys eroaa perustavalla tavalla espoolaisuudesta tai nurmijärveläisyydestä. Helsinkiläisyyteen kuuluu, että lähiöissä on luonnetta ja että palvelut ovat lähellä. Helsinkiläisyyttä on toimiva julkinen liikenne. Helsinkiläinen lapsiperhe voi elää ilman autoa. Helsinkiläisyyden ytimessä alakulttuurit kukoistavat, ja taide kuuluu kaikille.

Ollaan vahvoina, helsinkiläiset! Vaatikaamme myös näinä tiukkoina aikoina helsinkiläisyyden puolesta tehtäviä päätöksiä ja politiikkaa, sillä helsingeistä helsingein on Helsinki (Ilpo Tiihonen).

PILVI TORSTI, TUTKIJATOHTORI, KAUPUNGINHALLITUKSEN VARAJÄSEN (SD),  HELSINKI

Share:
Reading time: 1 min

ti 16.2. 18-20. Miksi-ilta. Paasitorni (HTY:n talo), Paasivuorenkatu 5 A (aulassa tarkemmat tilaohjeet). Sdp:n poliittisen osaston päällikkö Esa Suominen ja Hgin kaupunginhallituksen varajäsen Pilvi Torsti alustavat. Lapsiparkki.

 ti 13.4. Miksi-ilta. Paikka ilmoitetaan myöhemmin.

Miksi-iltojen tavoitteena on luoda kanava ja edellytykset vaikuttaa sosialidemokraattiseen politiikkaan Suomessa ja Helsingissä. Illat ovat avoimia kaikille sosialidemokraattiseen politiikkaan vaikuttamisesta kiinnostuneille. Iltojen ”virallisen” osan kesto on rajattu 1–2 tuntiin ja vapaamuotoisempi keskustelu voi jatkua varsinaisen tapaamisen jälkeen. Tapaamiset pyritään järjestämään paikkoihin, joihin pääsee niin rollaattorilla kuin lastenrattailla.

Miksi-illoissa käydään lyhyesti läpi kansallinen ja kunnallispoliittinen tilannekatsaus (pj. ja sihteeri). Tavoitteena on taustoittaa ajankohtaista tilannetta (”miksi-mitä-mistä oikeasti on kysymys”) ja pohtia, mitä seuraavaksi on tulossa ja miten ajankohtaisiin tai esille nouseviin asioihin voidaan osastona tai jäseninä vaikuttaa. Tavoitteena on tiedonvälitys kaikille kiinnostuneille ja palautteen ja evästyksen saaminen sekä aloitteiden tekeminen silloin kun niille nähdään tarvetta ja perusteita.

Keskiviikkona 13.1. 17-19 Järjestäytymistapaamisessa Kiasmassa olleille suuri KIITOS. Lisää Helsingin sd-killan toiminta-ajatuksessa voit lukea täällä.

Share:
Reading time: 1 min