Olen ollut Sdp:n jäsen yhdeksän vuotta. Merkittävän osan tuosta ajasta olen saanut toimia vetovastuussa joko osaston puheenjohtajana tai Sdp Helsingin puheenjohtajana. Viimeiset neljä vuotta olen vetänyt pääkaupungissa Sdp:n kaupunginhallitusryhmää. Edellisellä hallituskaudella sain tehdä töitä Sdp:n hallitusryhmälle.

Tulevana viikonloppuna olen neljättä kertaa puoluekokousedustaja.

Olen arvioinut keskeisiä kysymyksiä liittyen puheenjohtajavalinta tätä yhdeksän vuoden taustaa vasten. Ajattelen, että pj-valinta ja viikonlopun puoluekokous on Sdp:n kannanotto siihen, millä eväillä se tässä tuskaisen vaikeassa maailman hetkessä lähtee 2020-luvun Suomea ja maailmaa rakentamaan.

Puheenjohtaja ja linja

Puolueen linjat muodostetaan osana demokraattista työtä. Tulevana viikonloppuna monet Sdp:n linjaukset muokataan laajojen aloitteiden pohjalta.

Puheenjohtajan rooli on sekä tuntea puolueen linja että jatkuvasi sitä edistää ja muokata. Uskon, että tässä monimutkaisessa ja vaativassa ajassa ison puolueen puheenjohtajalla on syytä olla kirkas kuva isoista ajan trendeistä. Sitä vasten hän pystyy käsittelemään erilaisia kysymyksiä, jotka päivittäin kumpuavat yhtä lailla ihmisten arjesta kuin valtakunnan linjaustarpeista.

En kaipaa puheenjohtajaa, joka on kanssani kaikesta samoilla linjoilla. Kaipaan puheenjohtajan, jonka kannanmuodostukseen voin luottaa. Erityisesti kaipaan puheenjohtajaa, jolle voi tehdä esityksiä asioista, joissa puolueella on oltava kanta ja näkemystä ja tiedon siitä, että asia etenee eikä hautaudu jonnekin.

Puheenjohtaja ja vaalit

Edistykselliset kannat eivät riitä. Politiikassa olennaista on voittaa vaaleja ja päästä sitä kautta viemään kantoja eteenpäin.

Olemme menossa kohti todellista vaalisumaa, kolmivuotiskautta, jonka aikana käydään viidet vaalit. Vaalituloksissa ratkaisevaksi ovat jo pitkään nousseet liikkuvat äänestäjät. Liikkuvien äänestäjien mobilisoinnissa puheenjohtajan rooli on ratkaiseva. Vaalitulos liikkuu viimeisinä viikkoina merkittävästi puheenjohtajan ja kampanjan onnistumisen tai epäonnistumisen myötä.

Kuntavaaleissa kahden kuukauden päästä iso merkitys on sillä, että puolueen johtohahmo puhuttelee laajasti ja on riittävän karismaattinen voittaakseen vaalit, kun vieressä keskustelevat Orpo, Sipilä, Soini, Niinistö, Andersson, Henriksson ja Essayh.

Sisäinen puheenjohtajakiertue on ollut hyvää lämmittelyä, monipuoluetentit ovat tietenkin huomattavasti vaativampia ja tiukempia.

Puheenjohtaja ja media

Media on tuntunut itselle hankalalta osalta poliittista vaikuttamista. Sosiaalisen median myötä mediakeskustelu ja –huomio on jatkuvaa. Median rooli ja merkitys ei ole mielipidekysymys, vaan ajan ilmiö.

Median huomio on puolueen johdossa. Puheenjohtaja on puolueen kasvot ja imago halusi hän sitä itse tai ei. Niinpä puoluejohtajan kyky ymmärtää mediaa ja toimia median kanssa on ratkaiseva. Kyse ei ole vain esiintymistaidoista, vaan mediakokonaisuuden ja viestinnän hahmottamisesta osana omaa perustyötä.

Puoluejohtajalta tämä aika edellyttää nopeutta ja aitoutta niin twitter-viesteissä kuin live-keskusteluissa. On osattava pelkistää, ilmaista monimutkaisen maailman ilmiöt kiinnostavasti ja omaperäisesti ilman, että linjakkuus kärsii.

Puheenjohtaja ja rohkeus

Viimeisen kolmen vuoden aikana on moneen otteeseen kysytty rohkeutta, kun Suomessa ja maailmalla on nähty monien kielteisten äänenpainojen nousu. Näinä viikkoina ollaan uusien ääri-ilmiöiden äärellä.

Myös monet kotimaiset teemat tulevaisuuden terveyskeskuksista lasten asemaan päivähoidossa ovat huutaneet Sdp:n oikea-aikaisia linjauksia. Puolueen sisällä on ollut tarjolla kahden vuoden oppositiojakson luoma mahdollisuus rakentaa 2020-luvun Sdp:tä.

Olin pettynyt, kun eduskuntatyössä kunnostautunut Antti Lindtman ei lähtenyt tavoittelemaan puheenjohtajuutta. Oli olemassa riski, että Sdp:llä ei olisi rohkeutta nostaa kissaa pöydälle ja kysyä, missä nyt mennään. Onko puoluejohdolla virtaa, intoa ja perusteita jatkaa kohti 2020-lukua? Onko kolmen vuoden mandaatti käytetty siihen, mitä kolme vuotta sitten luvattiin ja mitä ajettiin?

Arvostan sitä rohkeutta, jolla joukko intomielisiä aktiivijäseniä etsi ehdokasta haastajaksi. Moni tuosta joukosta oli tukenut istuvaa puheenjohtajaa kolme vuotta sitten. Itselleni juuri tämän havaitseminen oli huutomerkki: jos aiemmat läheiset tukijat etsivät vaihtoehtoa, se on vakava signaali.

Arvostan Timo Harakan rohkeutta. Hän oli ainoa, jolla lopulta oli valmius lähteä tosissaan haastamaan istuva puheenjohtaja hyvissä ajoin ennen puoluekokousta. Jonkun on aina oltava ensimmäinen. Vain sillä tavalla asiat etenevät ja maailma muuttuu.

Johtopäätökset

Sdp voi tulevina vuosina nousta 2020-luvun kestävän Suomen rakentajaksi ja globaaliksi toimijaksi. Tehtävä edellyttää vahvaa tulevaisuusjohtajaa, joka innostaa ihmisiä myös Sdp:n ulkopuolella. Emme voi tyytyä valitsemaan johtajaa, jonka ajattelemme olemaan paras oman sisäisen kerhonvetäjä. Kyse on suuremmasta.

Kolmesta ehdokkaasta Tytti Tuppurainen ja Timo Harakka ovat kampanjan aikana tentti toisensa jälkeen osoittaneet kykyä esittää puolueen linja ja kannat kiinnostavalla tavalla ja selkeästi. Molempien linjoista löydän omia ajatuksiani ja myös asioita, joista olen eri mieltä. Molemmille globaali toimintakenttä on luontainen ja itsestään selvä.

Timo Harakan tyyli on toisinaan hyvin vaativa ja terävä. Uskon, että sellaista tyylilajia politiikkaan juuri nyt tarvitaan, kykyä tarpeen vaatiessa myös hieman kärjistää ja haastaa rohkeasti. Olennaista on, että taktiikka, ilmaisutapa tai –tyyli ei mene asian edelle vaan päinvastoin.

Timo Harakan vahvuudeksi lasken vuosi sitten kirjoitetun Liike2020-kirjasen, jossa hän jäsensi oman ajattelunsa selkeästi ja määritteli esimerkiksi markkinataloutta ja supercell-sosialismia kiinnostavasti.

Lisäksi Timo Harakka on saanut taakseen omasta ja itseäni nuoremmasta polvesta merkittävän joukon toimijoita, jotka ovat olleet aktiiveja puolueen ohjelmatyössä niin kuluneella kaudella kuin aiempina aikoina.

Tässä puheenjohtajavaalissa uskon Timo Harakan olen paras vaihtoehto viemään Sdp:tä innostavasti ja rohkeasti ensin kuntavaaleihin ja sitten kohti 2020-luvun maailman haasteita, jotka eivät tule olemaan vähäisiä.

Politiikan hiekkalaatikon ulkopuolelta tulleena Timolla on myös edellytykset herättää kiinnostusta yhteisiin asioihin myös niiden piirissä, joita puolueet eivät tällä hetkellä tahdo tavoittaa.

Kiitos kaikille kolmelle ehdokkaalle valmiudesta laittaa itsensä likoon avoimen yhteiskunnan ja demokratian hyväksi. Harva kansalainen ymmärtää, miten valtavaan urakkaan yksi teistä on ryhtymässä.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uusi opetussuunnitelma korostaa ja mahdollistaa yhä laajempaa oppimista luokkahuoneen ulkopuolella. Helsingissä koululaisten liikkumista ympäri kaupunkia rajoittaa matkalippujen hinta.

Viemme tänään eteenpäin Helsingin vanhemmat Helvaryn kaupunginvaltuustolle tekemän aloitteen, jossa esitetään maksuttomia lippuja koululaisryhmille koulupäivän aikana. Aloite on arvokas. Se edistää alueiden yhdenvertaisuutta ja mahdollistaa toteutuessaan opettajille aivan uudenlaisen suunnittelun.

Alla koko aloitteen teksti. Toivomme, että käsittely tehdään mahdollisimman nopeassa tahdissa, jotta maksuttomuus tulee voimaan jo kevätlukukauden aikana.

**

Aloiteteksti

Esitämme, että Helsingin kaupunki toteuttaa Helsingin vanhempainyhdistyksen ehdotuksen maksuttomasta joukkoliikenteestä koululaisryhmille Suomi 100-juhlavuoden kunniaksi. Aloite vahvistaa samalla uuden opetussuunnitelman toteuttamisedellytyksiä. Pienehköllä panostuksella Helsingin kaupungilla on mahdollisuus tehdä suuria tekoja oppimisen ja kansalaiseksi kasvamisen mahdollisuuksien yhdenvertaistamiseksi. Esitämme, että aloitteen valmistelun pohjana käytetään alla olevaa Helsingin vanhempainyhdistyksen aloitetta.

Helsingin vanhemmat HELVARY ry:n aloite kaupunginvaltuustolle: Maksuttoman koululaisliikenteen kokeilu Suomi100 -juhlavuoden kunniaksi

Helsingin vanhemmat HELVARY esittää, että Helsingin kaupunki lähtee toteuttamaan ennakkoluulottomalla ja rohkealla tavalla perusopetuksen uutta opetussuunnitelmaa ja sallii Suomi 100 -juhlavuoden kunniaksi opettajan johdolla matkustaville koululaisryhmille joukkoliikenteen maksuttoman käytön kello 10 ja kello 15 välillä.

HELVARY on saanut paljon yhteydenottoja koulujen heikkenevään taloudelliseen tilanteeseen liittyen. Varat retkiin koulupäivän aikana ovat vähentyneet olennaisesti: tilanne on voimakkaassa ristiriidassa perusopetuksen uuden opetussuunnitelman kanssa, jonka hengen mukaisesti koko kaupungin tulisi palvella aktiivisena oppimisympäristönä.

Helsinkiläisiä vanhempia edustavan HELVARYn näkemyksen mukaan jokaisella koululaisella tulisi olla mahdollisuus nauttia Helsingin merkittävistä ilmaisista kulttuurikohteista osana perusopetusta. Tällä hetkellä retkien tekeminen vaatii koulun ulkopuolista rahoitusta — lähinnä vanhempien keräämiä varoja.

Arvio aloitteen kustannusvaikutuksista

Joukkoliikenteen kustannukset eivät kokeilun seurauksena nousisi, mutta oppimisen mahdollisuudet ja alueellinen yhdenvertaisuus lisääntyisivät selvästi. Verovaroin kustannettu joukkoliikenne ei ole arkisin ruuhka-aikojen ulkopuolella kovin tehokkaassa käytössä, joten juhlavuoden kokeilu ei myöskään ruuhkauta julkista liikennettä. Tämä olisi myös keino nostaa linjojen käyttöastetta.

Arvio aloitteen lapsivaikutuksista

Tutkimustiedon mukaan vain omalla asuinalueella myös vapaa-ajalla pysyttelevien lasten ja nuorten suhteellinen osuus kasvaa koko ajan, joten peruskoulu on tärkeässä roolissa tasaamassa helsinkiläisten lasten ja nuorten mahdollisuuksien tasa-arvoa.

Koulujen lähiympäristössä ja jokaisessa kaupunginosassa on toki kiinnostavaa ja opetussuunnitelman näkökulmasta tärkeää nähtävää ja tehtävää, mutta myös erilaiset pop up -henkiset tapahtumat (koululaisille päiväaikaan tarjottavat näyttelyt, tempaukset, työpajat) sijaitsevat useimmiten keskustassa. Niillä kouluilla, jotka voivat tehdä retket jalan, on merkittävästi parempi mahdollisuus toteuttaa uuden opetussuunnitelman henkeä kuin kouluilla, joiden on kustannettava erikseen oppilaiden liikkuminen julkisella liikenteellä tai tilausajoin. Tilanne Helsingin sisällä on erittäin epätasa-arvoinen oppimisen mahdollisuuksien osalta ja edesauttaa entisestään oppilaiden välisen eriarvoisuuden kasvua.

Helsingin kaupungilla on nyt mahdollisuus tehdä avarakatseinen, hyvinvointieroja purkava ja lapsimyönteinen kokeilu. Toivomme kaupungin tarttuvan tähän mahdollisuuteen ja tekevän päätöksen, jolla on vain positiivisia lapsivaikutuksia.

HELVARY keskustelee mielellään aloitteestaan ja kehittää sitä eteenpäin.

LÄHTEET: Bernelius, Venla (2013). Eriytyvät kaupunkikoulut. Helsingin peruskoulujen oppilaspohjan erot, perheiden kouluvalinnat ja oppimistuloksiin liittyvät aluevaikutukset osana kaupungin eriytymiskehitystä. Helsingin kaupungin tietokeskuksen tutkimuksia 2013:1. HLJ 2015.

Liikkumistottumukset Helsingin seudulla 2012. https://www.hsl.fi/…/liikkumistottumukset_helsingin_seudull…

Merimaa, Maija (2015): Kaverit keskiössä. Raportti nuorten havainnointi- ja haastatteluhankkeesta (NuHa). http://www.hel.fi/…/liitteet/nk/150330_NuHa_raportti_nettiv…

Vilkama, Katja & Lönnqvist, Henrik & Väliniemi-Laurson, Jenni & Tuominen Martti (2014). Erilaistuva pääkaupunkiseutu. Sosioekonomiset erot alueittain 2002–2012. Helsingin kaupungin tietokeskuksen tutkimuksia 2014:1.

Kuvan lähde: Liikkumistottumukset Helsingin seudulla, HSL Helsingin seudun liikenne, Edita Prima Oy, 2013 Viitattu 13.12.2016: https://www.hsl.fi/…/liikkumistottumukset_helsingin_seudull…

Pätevin Helsingin johtoon!

Kirjoittanut | Julkaistu: 28.9.2016

Puheenvuoroni valtuustossa tänään:

”Yhdellä kansliapäällikköhakijoista on laaja kokemus juuri sellaisesta tehtävästä, mihin nyt ensi kertaa haemme Helsingissä tekijää. Hän on toiminut julkishallinnollisen laajan organisaation eli sisäministeriön kansliapäällikkönä aisaparinaan vaihtuva ministeri – siis aivan niin kuin malli täällä Helsingissä tulee olemaan ensi kesäkuusta alkaen olemaan, kun meillä kansliapäällikkö ja pormestari.

Valtiollahan nimenomaan kansliapäällikkö johtaa ministeriötä ja vastaa jatkuvuudesta ja organisaation toimivuudesta, kun hallitukset ja ministerit vaihtuvat.

Työskentelin valtion palveluksessa, kun Ritva Viljanen oli sisäministeriön kansliapäällikkö.

Perehdyin siinä yhteydessä Viljasen ansioihin. Ne olivat poikkeukselliset. Hänellä on ollut ilmiselvä kyky viedä johtamaansa organisaatiota eteenpäin henkilöstön voimavarat tunnistaen, ihmisiä kuunnellen ja samalla voimakkaasti kehityskohtiin tarttuen.

Luvut puhuvat puolestaan kokemuksen laajuudesta: lähes 15 vuoden ajan Ritva Viljasella on koko ajan ollut noin 10 000 alaista ja miljardiluokan budjettivastuu. Lisäksi hän on toiminut esittelijänä sekä valtakunnan hallitukselle että Helsingin kaupunginhallitukselle.

Kuvaavaa on, että Viljanen on ainoa hakija, jonka puolesta tämän hakuprosessin aikana entiset alaiset ovat olleet yhteydessä. Ritva Viljanen on ammattilaisten äänin valittu kolmesti vuoden hallinnon kehittäjäksi ja vaikuttajaksi.

Hyvät valtuutetut, hakuilmoituksessa edellytimme ”Kokemusta johtamistehtävistä laaja-alaisessa toimintaympäristössä, vankkaa julkistalouden ja –hallinnon tuntemusta, näyttöä vahvaa strategista ajattelua edellyttävistä tehtävistä sekä muutoksen aikaansaamisesta, hyviä vuorovaikutus- ja neuvottelutaitoja ja kykyä tehdä yhteistyötä kaupungin sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien kanssa.”

Ritva Viljanen on näillä kriteereillä pätevin hakija kaikkien aiempien näyttöjensä ja työkokemuksensa valossa.

Kävin läpi myös personnel-arviot – jos niitä ylipäänsä käyttää arvion tukena niin myös ne vahvistavat Viljasen esimiesvalmiudet ja motivaation.

Hyvät valtuutetut, oikeustaju on ollut koetuksella tämän prosessin aikana. Valitsemme Suomen suurimman työnantajan ja Suomen suurimman kaupungin ykkösvirkamiestä seitsemäksi vuodeksi johtamaan kymmenien tuhansien ihmisten organisaatiota. Ensi töikseen valittavan henkilön tehtävänä on johtaa vuosisadan organisaatiouudistusta.

Mitä tapahtuu? Käydään monivaiheinen hakuprosessi ja lopuksi esittelijä tekee esityksen ja vetoaa epämääräiseen ”sopivuuteen”. Nähty prosessi on outo viesti aikana, joka painottaa avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Olen siitä pahoillani kaikkien hakijoiden puolesta. Onneksi jokainen valtuutettu voi tehdä oman harkintansa ja cv-vertailun, jota esittelijä ei tehnyt. Cv-vertailun voi lukea Helsingin sanomista tai vastaesityksestä. Ritva Viljasen personnel-arvio on hänen omalla luvallaan täällä salissa.

Edellytän, että esittelijä vastaa Osku Pajamäen täällä esittämiin kysymyksiin.

Edellytän, että pätevin ja ansioitunein valitaan. Vain siten oikeus voi toteutua. Vain siten emme sorru syrjintään. Se on Helsingin etu ja kaikkien hakijoiden oikeus.”

Pätevin vai poliittinen virkanimitys?

Kirjoittanut | Julkaistu: 15.9.2016

Valitsemme lähiviikkoina Helsingin ykkösvirkamiehen seitsemäksi vuodeksi. Luvassa on vaativa ja moniulotteinen tehtävä. Ensimmäisenä odottaa 40 000 työntekijän organisaatiouudistuksen läpivienti. Sen jälkeen alkaa uuden organisaation toiminnan varmistaminen, jotta myöhemmin valittava pormestaristo saa aloittaa työnsä niin, että käytössä on mahdollisimman motivoitunut henkilöstö ja saumattomasti toimivan koneisto ja sillä vahva kippari.

Valintakriteerit ovat selvät: pätevin hakija valitaan ja tehtävää ei ole ennakkoon läänitetty millekään poliittiselle viiteryhmälle. Sanomatta selvää, että haetaan kokenutta johtajaa.

Kun hakijat elokuussa olivat selvillä esimerkiksi Helsingin sanomat kirjoitti, että hakijoista ehkä varteenotettavin nimi on nykyinen apulaiskaupunginjohtaja Ritva Viljanen. Toisena vahvana hakijana mainittiin rahoitusjohtaja Tuula Saxholm, joka toimii tällä hetkellä kansliapäällikön sijaisena.

Viljanen onkin hakijoista kokenein paperien ja kokemuksen perusteella. Hän on toiminut esimiestehtävässä isossa organisaatiossa toistakymmentä vuotta Helsingin kaupungin johdossa, sisäministeriön kansliapäällikkönä ja väestörekisterikeskuksen ylijohtajana. Hänen työuralleen kuuluu myös useita isoja organisaatiouudistuksia, joita hän on vienyt läpi ilmeisesti onnistuneesti.

Saxholmin kokemus Helsingin kaupungin sisällä on puolestaan laaja-alaista ja kattaa monien virastojen toimintaa. Itseäni nykyisen rahoitusjohtajan monipuolisuus itse asiassa yllätti.

Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen ei kuitenkaan esittänyt Viljasta tai Saxholmia tehtävään, vaan nosti ”yllätysnimen” (HS), kaupungin lakimies Sami Sarvilinnan omaksi ehdokkaakseen. Tunnen Sarvilinnan viikottaisena laillisuuden valvojana kokouksistamme. Helsingin juridinen osaaminen on selkeästi huipputasoa.

Kolmesta mainitusta Saxholm ja Sarvilinna eivät tiettävästi ole minkään puolueen jäseniä. Viljanen on Sdp:n jäsen. Mutta poliitikko hän ei ole: Viljanen ei ole ollut ehdolla yksissäkään vaaleissa koskaan.

Jussi Pajunen on perustellut kansliapäällikköesitystään kokonaisarviolla. Kaupunginhallitus ottaa esitykseen kantaa maanantaina. Lopullisen päätöksen tekee kaupunginvaltuusto.

Olen nyt itse käynyt läpi mainittujen naisten ja virkaan esitetyn miehen toimittamat cv:t. Lisäksi haastattelimme saman kolmikon eilen kysymällä kaikilta samat kuusi kysymystä. Huomenna olen pyytänyt mahdollisuutta tutustua viranhakuprosessin aikana tehtyihin henkilöarvioihin.

Tulen esittämään omaan kokonaisarvioon (cv, haastattelut ja tehdyt persoonallisuustestit) perustuvan kantani kaupunginhallituksessa maanantaina.

Tässä vaiheessa haluan ottaa kantaa kysymykseen siitä, ollaanko valitsemassa pätevintä henkilöä vai tekemässä poliittista virkanimitystä. Asia on harvinaisen selvä: nimitys on poliittinen, jos julkisella puoluekannalla tai sillä, että sellaista ei ole, on merkitystä. Pätevin puolestaan tulee valituksi, jos nimityksen ratkaisevat työkokemus ja muut ansiot sekä niiden välillä tehtävä vertailu.

14141824_976534992468511_885467274042782107_nPuhe kaupunginvaltuustossa 31.8.2016 Kruunusilloista:

Katsoin äänestyskarttaa. On hienoa olla osa kaupunkien kyllä-liikettä. Sellainen päätös tästä siltakokonaisuudesta raideliikenteineen on. Tässä sanotaan kyllä tiivistyvälle kaupungille. Tässä sanotaan kyllä laajentuvalle pääsylle Helsingin upeille rannoille. Tässä sanotaan kyllä kymmenille tuhansille kodeille. Tässä sanotaan kyllä tulevaisuuden kaupungille, joka perustuu joukkoliikenteeseen, kävelyyn ja pyöräilyyn.

Täällä on käyty läpi hankkeen monet käytännölliset asiat, liikenteelliset kysymykset, ja myös sen eittämätön kalleus.

Pari näkökohtaa hieman toisesta kulmasta:

1)   Ensinnä tässä ei ole kyse vain siltakokonaisuudesta. Tämä on osa laajempaa kaupungin akselin kääntymistä itään ja merelle. Tähän akselin kääntymiseen kuuluu kaupunkikulttuuri Teurastamolla ja Suvilahdessa, Kalasatama, Myllypuron uusi kampus – vain muutamia mainitakseni. Tämä siltaratkaisu konkretisoi ja symboloi tätä Helsingin akselin kääntymistä itään ja merelle.

2)   Toiseksi silta on valtavan symbolinen kaupunkikuvan osa. Sillat yhdistävät ihmisiä, jopa kulttuureja. Sodissa siltoja hajotetaan. Näyttävä, kaupunkikuvaa muuttava siltakokonaisuus ja joukkoliikenneratkaisu on ihon alle tuleva päätös aikana, jolloin on akuutin tärkeää pitää kaupunki kasassa, luoda uusia siltoja kaupunkilaisten välille, vahvistaa liikettä kaupungin eri alueiden väleillä, liki pakottaa meitä helsinkiläisiä huomaamaan elämänpiiriemme erilaisuudet.

Kiitos Helsingin päättäjille kaupunkien kyllä-liikkeestä.

Ja kyllä yhdyn Lasse Männistön, Osku Pajamäen ja monen muun toiveisiin hankkeen viemisestä läpi toisella otteella ja vastuullisuudella kuin surkea Länsimetro-esimerkki ja sitä varten perustettu yhtiö. Uskon, että tämän kyllä-päätöksen tekijät kokevat vastuuta myös vastuullisemman hankemallin rakentamista.

Vaalikirja julki!

Kirjoittanut | Julkaistu: 27.6.2016

Viime viikolla keskustelimme YLEn Jukka Nivan ja Sors Säätiön toiminnanjohtaja Mikko Majanderin kanssa Vaalikirjan teemoista Piritassa. Viiden vuoden takaisesta ”heitosta” kirjoittaa vaalikirja vaalien jälkeen tuli totta! Kiitos kaikki julkkariin osallistuneet ja lukuiloa!

Kirja saatavissa kirjakaupoissa ja säätiön verkkokaupassa. Alla tiedote.

13512217_10154151942990549_2022606860295732690_n 13450833_10154151942960549_2211686504445954317_n13450831_10154151942945549_7955872707278945766_n

Pilvi Torsti: ”Puolue on paras ja pahin”

Tiedote.
Julkaistu: 21.06.2016 klo 09:42
Julkaisija: Kalevi Sorsa -säätiö

Ajatuspaja Kalevi Sorsa -säätiö – julkaisuvapaa heti

SDP:n Helsingin piirin puheenjohtajan VTT Pilvi Torstin 21.6.2016 julkaistava Vaalikirja – Mitä on olla ehdokas (Kalevi Sorsa -säätiö) johdattaa vaalikampanjoinnin raakaan arkeen julkisivujen takana. Poliittisessa kirjallisuudessa se on poikkeuksellinen, laajaa kannatusta keränneen mutta varakansanedustajaksi jääneen aktiivitoimijan analyysi, kuvaus ja samalla testamentti.

Poliittinen päätöksenteko on joukkuelaji, jossa yksinäinen ratsastaja harvoin menestyy. Suomen vaalijärjestelmä korostaa kuitenkin henkilöä, jonka kovimpia kilpailijoita ovat usein samankaltaisen profiilin ehdokkaat omassa puolueessa. Paitsi äänistä, he kamppailevat keskenään myös niukoista resursseista, vaikutusvaltaisista tukijoista – ja rahasta.

”Vaalihuumassa ja ehdokaskuplassa rahan merkitys ja oma suhde rahaan hämärtyy”, Torsti kuvaa ja pohtii kampanjoinnin kilpavarusteluun rahoituskattoa. Hän asettuu kannattamaan myös listavaalia. Siinä on omat ongelmansa, mutta puolueiden korostuva rooli saattaisi vahvistaa demokratiaa.

Vaalikirja on täynnä tunnetta yhdistettynä tiukkaan analyysiin. Torstin mukaan vaalit ovat ”yllättävän paljon kollegiaalinen ponnistus, joka yhdistää kaikkia ehdokkaina olleita vähän samaan tapaan kuin sama urheiluharrastus”. Oman kampanjansa ohella hän ammentaa runsaasti esimerkkejä myös kilpasiskojen ja -veljien piiristä

Kaikesta suunnitelmallisuudesta huolimatta menestys voi sittenkin olla sattumista kiinni. Ehdokas jää vaalien alla mediassa mainitsematta potentiaalisena läpimenijänä. Puolueen yleisimago vie ratkaisevalla hetkellä valitsijoita toiseen suuntaan kuin ehdokkaan oma profiili.

Pilvi Torsti on armoton niin omia kuin vieraita kohtaan eikä anna kovin korkeaa arvosanaa millekään puolueelle. Osaavimmat ja lahjakkaimmat ihmiset hän on kohdannut politiikan ulkopuolella. Kuva suomalaisen politiikan tilasta on karu:

”Puuttuu johtajuus, näkymä tulevaisuudesta, innostus, lujuus, suunnan näyttäminen ja ennen kaikkea asioiden maaliin saaminen. Poliittinen taktikointi ja alueiden paine ottaa jatkuvasti niskalenkin yhteiskunnan kokonaisedun etsimisestä parhaan tiedon ja asiantuntemuksen valossa.”

Silti Torsti rohkaisee lähtemään ehdokkaaksi mukaan ratkaisemaan aikamme isoja kysymyksiä. ”Koska politiikkaa tarvitaan. Koska politiikan täytyy edelleen pelastaa maailma.”

Lisätietoja:

Pilvi Torsti, HEI Schools start-upin toimitusjohtaja, poliittisen historian dosentti, varakansanedustaja ja helsinkiläinen kaupunkipäättäjä, puh. 040-7191206

Mikko Majander, toiminnanjohtaja, Kalevi Sorsa -säätiö

puh. 040 530 5489, e-mail mikko.majander@sorsafoundation.fi

Hätähuuto pakolaisystävien puolesta

Kirjoittanut | Julkaistu: 6.6.2016

Äidilläni ei ole kotisivua tai sosiaalisen median profiilia. Sovimme, että julkaisemme hänen viime viikolla kirjoittamansa tekstin. Se on suunnattu (ja toimitettu) Maahanmuuttoviraston johdolle ja maahanmuuttopolitiikkamme linjauksista vastaaville tahoille. Eilisen HS-uutisoinnin aiheuttaman kohun keskellä on syytä toivoa, että tässä tekstissä yhden tavallisen suomalaisen 67-vuotiaan pakolaisystävän kuvaama tilanne otetaan vakavasti ja Migrin ohjeistukset tarkastellaan pikaisesti uudelleen ja jokaisen turvapaikanhakijan turvallisuus varmistetaan.

**

Hei!

Olen Pirjo Torsti ja toiminut vuoden verran vapaaehtoisena turvapaikanhakijoiden parissa. Olen kokenut toimintani hyvin tarpeellisena ja palkitsevana.

Noin pari viikkoa sitten luin Lahdessa ilmestyvästä Etelä-Suomen sanomista maahanmuuttoviraston uusista linjauksista mm:ssa seuraavaa: ”Kielteisiä päätöksiä tehdään nyt Vuorion mukaan urakalla ja ylitöinäkin”. Ajattelin; Eihän ihmisen elämästä tai kuolemasta (vähintäänkin vakavasta kuoleman uhasta) voida päättää urakalla ja ylitöinä. Päätin tutustua Migrin sivuilla tarkemmin uusiin linjauksiin ja se oli kyllä huolestuttavaa luettavaa. Näiden ohjeistusten perusteella voidaan turvapaikanhakijoiden kuulemiset lähes lopettaa, lähinnä vain syyrialaiset täyttävät nämä ehdot ja heitä ei juurikaan meille saakka tule -humanitääriset maat -lähinnä Saksa ja Ruotsikin huolehtivat jo heistä.

Aivan käsittämätöntä on, että Irak, Afganistan ja Somalia luokitellaan nyt turvallisiksi maiksi, kun samaan aikaan esim. Irakissa riehuu verinen sota Irakin armeijan ja Isisin välillä Fallujassa, kymmeniä tuhansia siviilejä on saarroksissa. Bagdadissa jatkuvat räjähdykset surmaavat, satoja on kuollut niissä viime aikoina, Bagdad on vain 40km päässä Fallujasta, eikä sitä voi mitenkään pitää turvallisena! ”Irakilainen voi paeta Isisin hallitsemalta alueelta Bagdadiin tai afganistanilainen sotatoimialueelta Kabuliin, sanoo ylijohtaja Jaana Vuorio”(Etelä-Suomen sanomat) Ovatko nämä ohjeet mielestänne millään muotoa turvallisia? Käytännössäkin räjähdysherkkään Bagdadiin pakeneminen sotatoimialueilta on varmasti mahdotonta. Entä ohjeistusten humanitäärinen puoli?

Eivät Taleban ja Al-Shabab ole heikentyneet, kaikki tuntemani turvapaikanhakijat pelkäävät eniten juuri näitä terroristijärjestöjä. Taleban on edelleen hyvin vaarallinen ja pitää hallinnassaan useita kaupunkeja Afganistanissa. Myöskään Afganistanin 1,3 miljoonan pakolaisleirit ovat ihmisoikeusjärjestöjen tuoreen raportin mukaan erittäin kurjassa kunnossa ja vaarallisia. Somalia taas on sekasortoisessa tilassa oleva maa ja  tilanteiden nopea, ennalta-arvaamaton vaihtelu tekee elämän siellä todella vaikeaksi ja vaaralliseksi. Terroristijärjestö Al-Shabab on jatkuva uhka, viimeksi eilen raportoitiin heidän pommi-iskustaan Mogadishuun-siellä kuoli kymmeniä.

Itse asiassa hätääntyneitä yhteydenottoja olenkin saanut eniten juuri somaleilta. He ovat hyvin peloissaan ja ahdistuneita, Tuntemani somalit ovat hiljaisia, kilttejä odottajia, yksintulleita nuoria, joilla on rankka historia takanaan, erittäin vaikea pitkä matka Suomeen ja he ovat todella ”juosseet pakoon” henkensä edestä. Toivoisin heille oikeudenmukaista, humaania kohtelua. He pelkäävät palauttamistaan ”surman suuhun” ehkä kaikkein eniten.

Migri viittaa uusissa ohjeistuksissaan Ruotsin linjauksiin. Mutta voi voi – Ruotsi on humanitäärisessä mielessä ihan toista kuin Suomi. Ruotsissa on todella moninkertaiset määrät pakolaisia suhteutettuna sen väkilukuun ja Ruotsi on ottanut vastaan huomattavat määrät pakolaisia jo vuosia. Emme todellakaan ole vertailukelpoisia. Meillä olisi nyt aika ja mahdollisuus kasvaa humanitääriseksi sivistysvaltioksi. Väkisinkin tulee mieleen, että Ruotsi-juttua käytetään nyt ”tekosyynä” muutoksiin, ja taustalla näyttää olevan Suomen hallituspolitiikka.. Poliittiset painostukset eivät saisi mennä humanitääristen toimien edelle. Eikä todellakaan ole pelkoa, että Suomesta tulisi liian houkutteleva.. kyllä maine on jo kiirinyt kauas.

Jos tämä uuden kriteeristön pakolaispolitiikka jatkuu, ns. paperittomien ihmisten määrä varmasti lisääntyy huomattavasti, ja se ei ole kenenkään kannalta oikein ja toivottavaa.

Maahanmuuttovirasto ilmoittaa arvoikseen: Avoimuus, osaaminen, oikeudenmukaisuus- ne ovat hyviä arvoja, jos niitä noudatetaan. Nyt näyttää, että Migri vain etsii keinoja, joilla palauttaa mahdollisimman paljon hädässä olevia ihmisiä turvattomiin oloihin.

Jokaisella ihmisellä on oikeus elämään. Eikä näitä päätöksiä toisen ihmisen kohtalosta, elämästä tai jopa kuolemasta, voi tehdä ”liukuhihnatyönä” urakalla. Jokaisen turvapaikanhakijan kohtaloon on paneuduttava huolella ja oikeudenmukaisuudella. Päätökset on tehtävä ihan jokaisen kohdalla yksilöllisesti.

Olen vilpittömän huolestunut ja hyvin surullinen nykykäytännöstä.

Pyytäisinkin Maahanmuuttovirastolta pikaisia toimia ja muutoksia Irakin, Afganistanin ja Somalian turvallisuusarviointeihin. Mielestäni ei voida tällä kertaa odottaa puolta vuotta ennen seuraavia arviointeja.

Toivoisin myös uutta humaanimpaa, oikeudenmukaisempaa, vastuullista ohjeistusta haastattelijoille ja päättäjille heidän vaativassa työssään. Nämä ohjeet pitäisi antaa ihan heti, koska kuulemisia ja päätöksiä tehdään nyt uutisten mukaan 165 päivässä- pikavauhdilla!

On kyse ihmisestä!

Kiitän jo etukäteen ahdistuneiden, pelossa elävien turvapaikanhakijaystävien puolesta.

Ystävällisin terveisin,

Pirjo Torsti, pirjo.torsti@gmail.com

Keskuspuiston ja 7000 kodin puolesta

Kirjoittanut | Julkaistu: 3.6.2016

Tänä kesänä Helsingissä käsitellään suuria tulevaisuuskysymyksiä.

Vielä ennen juhannusta valtuuston on tarkoitus päättää siitä, kuinka monta uutta kotia Helsinkiin joka vuosi valmistuu.

Alkusyksystä päätetään vuoteen 2050 ulottuvasta yleiskaavasta, joka luo puitteet Helsingin muutokselle ja kasvulle.

On niitäkin, jotka haluaisivat että kaupunki ei kasva. Itse kuulun niihin, jotka toivovat kasvua. Pidän myös absurdina ajatusta, että pyrkisimme tai edes voisimme pyrkiä jotenkin hillitsemään ihmisten halua muuttaa Helsinkiin. Ei minultakaan 21 vuotta sitten vaadittu perusteita! Suurin osa meistä helsinkiläisistä on junan tuomia. Helsinki says welcome.

Mutta jotta voimme sanoa welcome tarvitsemme akuutisti lisää koteja. Tänä vuonna, ensi vuonna, tulevina vuosikymmeninä. Nyt tavoittelemme 5500 uutta kotia vuodessa, viime syksystä alkaen olemme ajaneet 7000 asunnon tavoitetta.

Uuden yleiskaavan isoin vaativuus syntyy tästä. Tarvitaan päätöksiä nyt, jotta tulevien vuosien tavoite 7000 kodista vuodessa on mahdollinen. Siksi toivon, että yleiskaavakäsittely viedään päätökseen ja nopeasti asuntorakentamiseen saatavat alueet hyvien liikennereittien varsilla saadaan toteutukseen. Muuten meillä loppuu kaavoitettu tonttimaa ja jokavuotinen 7000 kodin tavoite karkaa mahdottomaksi.

Kaupunki tulee myös muuttumaan, se on kasvavan kaupungin piirre. Toivon, että me kaikki täällä nyt asuvat suhtaudumme avoimuudella tuleviin asukkaisiin ja innostumme muutoksesta ja uudesta.

Isoin kysymys minulle yleiskaavan yhteydessä on alusta asti ollut Keskuspuisto. Kuulun siihen suureen joukkueen helsinkiläisiä, joille Keskuspuisto on henkilökohtaisessa käytössä kulunut juoksu- ja hiihtomaasto. Se on myös satavuotisen kaupunkilaisten tasa-arvoisia mahdollisuuksia painottaneen kaupunkikehityksen tulos ja sellaisena symbolinen.

Helsinkiä on kehitetty kaupunkilaisten yhteisenä omaisuutena. Me jaamme merien rannat ja rakensimme aikanaan metron koko niemen ympäri suunnitellun moottoritien sijaan. Keskuspuiston idea on kestänyt eri aikojen trendit: meillä on laaja alue, jonne kaikki kaupunkilaiset pääsevät ilman omaa autoa.

En myöskään näe Keskuspuistoa paikkana, joka on ikään kuin yksi vaihtoehto monien joukossa puolustettavaksi asiaksi yleiskaavakeskustelussa. Keskuspuiston merkitys ja mittakaava on eri kuin Vartiosaaren tai Malmin lentökenttäalueen. Kaikissa mainituissa ymmärrän niitä nykyisellään käyttävien ryhmien näkökulmat, mutta päättäjänä näen, että Keskuspuisto on aivan eri mittakaavassa laajojen kaupunkilaisjoukkojen käytössä nyt ja kasvavassa Helsingissä.

Kun lautakunta saa työnsä päätökseen pääsemme arvioimaan, onko lopputulos sellainen, jonka voi hyväksyä. Keskuspuistossa ongelmallisimmat kohdat liittyvät Hämeenlinnan väylän ja Raide-jokerin suunnitelmiin. Näiden kahden liikenteellisen linjauksen vaikutus Keskuspuistoon on arvioitava kohta kohdalta.

Vuoden ajan monet meistä päättäjistä ovat myös toivoneet, että virasto järjestää kävelyjen ja pyöräretkien sarjan, joilla havainnollistetaan, mitä pikselit tarkoittavat ennen kuin valtuusto yleiskaavapäätökset alkusyksystä tekee. Niiden aika on viimeistöön sitten, kun lautakunnan käsittely on saatu valmiksi!

Koko kaupungin tasolla yleiskaavaratkaisun tekeminen on välttämätöntä nyt, jotta monien alueiden kehittäminen ja asemakaavojen valmistelu pääsee vauhtiin. Vasta asemakaavathan ratkovat yksityiskohtaisen suunnittelun lähtökohdat. Mutta Hämeenlinnanväylän bulevardin ja Raide-Jokerin yksityiskohtia voidaan kenties arvioida myös jatkovalmistelussa.

 

 

 

Helsinki uusseelantilaisen silmin

Kirjoittanut | Julkaistu: 8.5.2016

Vanha ystävänäni kansanedustaja David Clark pistäytyi viikolla Suomessa. Olin luvannut päivän ohjelman, jossa katsastetaan kasvavaa Helsinkiä, käydään läpi Suomen hallituksen työtä ja pohditaan globaaleja kysymyksiä solidaarisuus-näkökulmasta.

Muualta tulevan satunnaisen vierailijan vaikutelmat ovat aina inspiroivia. Kun kyseessä on asukasluvultaan ja pinta-alaltaan samantapaisen valtion maailmanparantaja-päättäjä, huomatuksi tulee moni pienempikin nyanssi.

Ajoimme Davidin kanssa 20 kilometriä pyörällä ympäri Helsingin niemen, metrolla keskustasta itään, ruuhka-aikaan autolla, lentokenttäbussilla ja kahdella ratikalla.

Kommentit:

-Helsingin rakennukset ovat korkeudeltaan todella onnistuneita, juuri tuohon suuntaan Uudessa-Seelannissa monissa kaupungeissa pitäisi mennä. Riittävän korkeita, että maankäyttö ja tehokasta ja tuntuu kaupungilta, riittävän matalia, jotta valo pääsee alimpiin kerroksiin ja liikkuessa mittakaava tuntuu ihmisen kokoiselta. Kun sanoin, että minulle kyllä sopii hyvin muutama tornitalo uusille alueille, David ei ollut eri mieltä, kunhan kuusikerroksinen perustunnelma ei muutu.

-Liikenne vaikutti kaikilla välineillä tosi sujuvalta niin autolla, pyörällä kuin julkisilla. Ensimmäinen vaikutelma se, että eletään julkiseen liikenteeseen satsaavassa kaupungissa. Kun koitin avata Davidille pohdintoja ruuhkamaksuista ja vastakkaisasettelua, jota koitetaan Helsingissä rakentaa autojen ja pyörien välille, hän ei ihan tajunnut. Sekä 20km lenkin puitteissa testatut pyöräilyolosuhteet että autoilu vaikuttivat sujuvilta ja tilaa tuntui riittävän (olen tästä aika lailla samaa mieltä!)

-Käytännöllisyys, josta esimerkkinä David otti valokuvan talomme alakerran kengänpuhdistusharjasta!

-Kaikkien alueiden leppoisuus ja vähäiset erot ympäristön kunnossa ja yleisilmeessä, kun siirryttiin keskustasta itäisen Helsingin lähiöalueille. Ainoa havaittava muutos Davidin silmään oli ulkomaalaisväestön määrän lisääntyminen, kun keskusta jäi taakse.

-Suvilahden kaasukellojen uusiokäyttö nuorten tiloiksi ja Elmun saliksi oli juuri sellaista Helsinki on omanlaisensa –meininkiä, jota David oli odottanut. Sovittiin, että kun hän maailman toiselta laidalta joskus vuosien päästä pääsee meitä katsomaan, Suvilahdesta itään on tapahtunut kaupungille mahtavia juttuja.

Ps. Kun nyt useampi puolue juuri käy puheenjohtajakisaa niin jaettavaksi myös tapa, jolla Uuden-Seelannin työväenpuolue valitsee johtajansa: 40% valinnasta ratkaisevat istuvat kansanedustajat, 40% puolueen jäsenet suoralla vaalilla ja 20% ammattiliitot. Mielenkiintoinen malli minusta! Etenkin se, että kansanedustajilla oma kiintiönsä. Kansanedustajat kuitenkin työskentelevät puheenjohtajan läheisimpänä yhteisönä, joten oma järkensä ajatuksessa on.

image (5) image (6) image (7)